DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu MBB – Đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng cho năm 2018 tại ĐHCĐTN

Lượt xem: 1,253 - Ngày:
Chia sẻ

MBB đã đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng cho năm 2018 tại ĐHCĐTN. LNTT Q1 ước tăng 43,9% so với cùng kỳ. Triển vọng cả năm rất tích cực. Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. Hôm nay MBB (Mua vào) đã tổ chức ĐHCĐTN tại Hà Nội. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình. Dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi tại Đại hội:
Cập nhật cổ phiếu MBB - Đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng cho năm 2018 tại ĐHCĐTN

Đồ thị cổ phiếu MBB cập nhật ngày 29/03/2018. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh. Duy trì đánh giá Mua vào. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu MBB là 45.000đ; tương đương P/B năm 2018 là 2,5 lần. HSC dự báo LNTT năm 2018 tăng trưởng 62,2% đạt 7.485 tỷ đồng. MBB đang có điều kiện rất thuận lợi để tăng trưởng tín dụng cao hơn bình quân ngành nhờ tình hình tài sản và các chỉ số an toàn tài chính tốt. Động thái tiếp tục mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ sẽ giúp cải thiện tỷ lệ NIM và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của thu nhập lãi thuần. Trong khi đó chi phí dự phòng năm 2018 sẽ giảm mạnh sau khi Ngân hàng đã trích lập hết cho trái phiếu VAMC. Đồng thời hai lĩnh vực kinh doanh mới là bảo hiểm nhân thọ và tài chính tiêu dùng sẽ có đóng góp đáng kể hơn từ năm nay. Room hiện đã kín và kế hoạch tăng vốn hiện tại sẽ không có tác động gì lên room của cổ phiếu.

MBB đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày 29/3/2018. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các nội dung chủ chốt. Dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi:

MBB đặt kế hoạch LNTT tăng trưởng 47% trong năm 2018 – đạt 6.800 tỷ đồng (hợp nhất). Đồng thời đặt kế hoạch LNTT Ngân hàng mẹ tăng trưởng 21% đạt 6.500 tỷ đồng. Những giả định chủ chốt của kế hoạch kinh doanh là:

1. Tổng tài sản tăng 11% lên 347.600 tỷ đồng.
2. Vốn điều lệ tăng 19% lên 21.605 tỷ đồng.
3. Tín dụng tăng trưởng 15% (theo hạn mức của NHNN) đạt 212.500 tỷ đồng.
4. Huy động tăng trưởng 11% lên 245.000 tỷ đồng.
5. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Với kế hoạch LNTT năm 2018 là 6.800 tỷ đồng, MBB đặt mục tiêu hệ số ROE đạt 17,1% (năm 2017 là 12,4%) và hệ số ROA là 1,6% (năm 2017 là 1,22%). Các hệ số an toàn tài chính của MBB hiện đang tốt với hệ số CAR là 12%, tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung dài hạn là 41,1%. Đồng thời hệ số LDR của Ngân hàng mẹ tại thời điểm cuối năm 2017 là 72,99%.

MBB sẽ tìm cách tăng cường hoạt động bán hàng chéo và nâng cao hiệu quả hoạt động với nền tảng ngân hàng số của mình. Mục tiêu và kế hoạch cụ thể cho một số công ty con như sau:

Đặt kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm của MB Ageas Life tăng gần 5 lần lên 1.200 tỷ đồng trong năm 2018. Trong năm đầu hoạt động, MBAL đã ghi nhận 300 tỷ đồng doanh thu, gồm 250 tỷ đồng doanh thu từ phí bảo hiểm. Cho năm 2018, MBAL đặt kế hoạch đạt 1.200 tỷ doanh thu phí bảo hiểm và 200 tỷ đồng lợi nhuận trước trích lập dự phòng nghiệp vụ.

Đặt kế hoạch LNTT của MCredit là 300 tỷ đồng trong năm 2018 với tổng dư nợ đạt từ 4.000 tỷ đồng đến 4.500 tỷ đồng; cao gấp 2,6 đến 2,9 lần so với dư nợ trong năm 2017.

Hoàn tất thoái vốn khỏi MBLand trong năm 2018 – MBB sẽ bán toàn bộ cổ phần tại MBLand trong năm nay. MBLand có vốn điều lệ là 571,5 tỷ đồng và MBB gián tiếp sở hữu 65,29% vốn của công ty này thông qua MBB AMC (công ty con thuộc 100% sở hữu của MBB). Khoản lãi tiềm năng từ việc thoái vốn chưa được đưa vào kế hoạch kinh doanh năm 2018.

MBB xem xét tìm đối tác chiến lược cho MIC và huy động vốn từ NĐT mới, từ đó giảm tỷ lệ sở hữu của Ngân hàng xuống 69,58%.

Khả năng thực hiện M&A trong tương lai. Liên quan đến tin đồn về khả năng sáp nhập với PGBank, TGĐ đã chia sẻ là MBB đã xem xét kế hoạch M&A và PGBank là một trong những lựa chọn. Tuy nhiên hiện MBB vẫn đang trong quá trình đánh giá và đàm phán với các ngân hàng mục tiêu và chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng.

Chính sách cổ tức năm 2017 – MBB sẽ chi trả cổ tức tỷ lệ 11% cho năm 2017; trong đó 6% là tiền mặt và 5% là cổ phiếu. MBB đã tạm ứng cổ tức tiền mặt vào tháng 1/2018 còn cổ tức cổ phiếu sẽ được phát hành trong Q2 hoặc Q3 năm 2018.

Dự kiến tăng vốn điều thêm 19%, lên 21.604,5 tỷ đồng trong năm 2018 và sử dụng nguồn vốn nội bộ để tài trợ phát hành – MBB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.449,5 tỷ đông trong năm 2018, bao gồm 907,8 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5% và 2.541,7 tỷ đồng là từ phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14%. Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Room khối ngoại trong thời gian tới vẫn giữ nguyên ở mức 20% – Lãnh đạo công ty cho biết, 10% room khối ngoại vẫn sẽ bị khóa trong năm 2018 do Ngân hàng tiếp tục tìm kiếm đối tác chiến lược, tuy nhiên MBB sẽ mở rộng đối tượng cổ đông chiến lược tiềm năng khi bao gồm cả các ngân hàng và các quỹ đầu tư nước ngoài.

Ước tính LNTT Q1 đạt khoảng 1.600 tỷ đồng (tăng 43,9% so với cùng kỳ), trong khi đó tổng thu nhập hoạt động ước đạt khoảng 3.500-3.600 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ). MBB đang trên đà hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm.

HSC dự báo LNTT năm 2018 tăng trưởng 62,2% đạt 7.485 tỷ đồng – Giả định chính của chúng tôi là:

• Chúng tôi hiện giả định tín dụng tăng trưởng 21% đạt 222.868 tỷ đồng nhờ hệ số CAR cao, các hệ số an toàn tốt và nguồn khách hàng ổn định. Chúng tôi cho rằng mục tiêu tăng trưởng tín dụng ban đầu theo hướng dẫn của NHNN có thể được điều chỉnh vào cuối năm. Hơn nữa, không có quy định về hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với mảng tài chính tiêu dùng.
• Chúng tôi cũng giả định huy động tăng trưởng 14% đạt 251.001 tỷ đồng.
• Chúng tôi ước tính tỷ lệ NIM cải thiện, tăng 0,31% lên 4,72%.
• Chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần tăng trưởng 30,6% và đạt 14.649 tỷ đồng.
• Và dự báo thu nhập ngoài lãi tăng trưởng 41,6% đạt 3.748,3 tỷ đồng.
• Chúng tôi ước tính chi phí hoạt động tăng 37,7% lên 8.262 tỷ đồng.
• Giả định tổng chi phí dự phòng trích lập là 2.650 tỷ đồng (giảm 18,5%).
• Ước tính tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2018 là 1,2% sau khi xóa 1.560 tỷ đồng nợ xấu (tương đương 0,7% dư nợ cho vay).

Theo đó chúng tôi dự báo LNTT đạt 7.482 tỷ đồng, tăng trưởng 62,2%. EPS đạt 2.955đ; BVPS là 18.001đ, với P/B dự phóng là 2,0 lần.

MBB sẽ tiếp tục tăng trưởng trên mức bình quân nhờ cơ cấu tài sản ưu việt và bộ máy lãnh đạo năng động – MBB hiện sở hữu 2,9% thị phần cho vay. Ngân hàng có thế mạnh trong cho vay khách hàng cá nhân và cho vay các DNNVV được hỗ trợ từ nguồn huy động chi chi phí thấp nhờ tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn cao hơn mức bình quân, đạt 39,7%. MBB vẫn luôn nghiêm ngặt trong các quy trình cho vay và đã xử lý nợ xấu khá nhanh. Do đó, các hệ số an toàn của Ngân hàng luôn được đảm bảo, tạo điều kiện cho tín dụng tăng mạnh hơn so với hầu hết các ngân hàng đối thủ. Và với chi phí dự phòng sẽ không tăng mạnh và thậm chí còn giảm, thì tăng trưởng tín dụng sẽ chuyển thành lợi nhuận.

Hai mảng kinh doanh mới; MCredit và MBAL đánh dấu sự mở rộng của MBB vào mảng tài chính tiêu dùng và bảo hiểm nhân thọ. Mặc dù bắt đầu phát triển hai mảng này muộn hơn, MBB có lợi thế khi sở hữu nguồn khách hàng trung thành và do đó cùng với ngân hàng mẹ, hai mảng kinh doanh này sẽ tiếp tục phát triển tốt. MBB đang dần trở thành một ngân hàng đa năng cung cấp cả dịch vụ bảo hiểm và tài chính tiêu dùng. Điều này mang lại cho MBB vị trí hàng đầu trong số các NHTMCP cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Mua vào. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 45.000đ, tương đương P/B dự phóng là 2,5 lần. Trong khi đó P/B bình quân ngành hiện là 2,72 lần và 2,27 lần nếu không bao gồm VCB. KQKD năm 2017 vượt trội với triển vọng năm 2018 vẫn rất khả quan. Ngân hàng tiếp tục mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ với cả cho vay và huy động từ khách hàng cá nhân tăng mạnh. Theo đó chi phí tăng lên nhưng được bù đắp phần nào nhờ lợi suất cho vay tăng, đặc biệt là từ mảng tài chính tiêu dùng. MBB vẫn là một trong những ngân hàng có nền tảng căn bản tốt nhất nhờ tỷ lệ LDR tốt, hệ số CAR cao, và chất lượng tài sản tốt.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý