DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu KDH – Duy trì khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 30.300 đồng/cp

Lượt xem: 1,080 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q3/2020

KDH công bố KQKD Q3/2020 với lợi nhuận thuần là 361,6 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ) và doanh thu thuần là 1.755 tỷ đồng (tăng 187,2% so với cùng kỳ). Lợi nhuận cao hơn 7,8% so với dự báo của chúng tôi chủ yếu do thời điểm hạch toán dự án Safira.

Cổ phiếu KDH

Đồ thị cổ phiếu KDH phiên giao dịch ngày 04/11/2020. Nguồn: AmiBroker

Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2020 là 769 tỷ đồng (tăng 50,7% so với cùng kỳ) và doanh thu đạt 3.241 tỷ đồng (tăng 74,2% so với cùng kỳ). KQKD này lần lượt đạt 70,6% và 87,8% dự báo lợi nhuận thuần và doanh thu của HSC, đồng thời hoàn thành lần lượt 69,9% và 92,6% kế hoạch của Công ty. KQKD 9 tháng đầu năm 2020 nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi.

Đẩy mạnh ghi nhận doanh thu BĐS giúp tăng lợi nhuận

Tổng doanh thu từ kinh doanh BĐS trong Q3/2020 là 1.744 tỷ đồng (tăng 202,6% so với cùng kỳ) chủ yếu nhờ đang hạch toán tại dự án Verosa Park và lần đầu hạch toán dự án cao tầng Safira. Doanh thu mảng này cao hơn dự báo của chúng tôi chủ yếu do đẩy mạnh tốc độ bàn giao tại dự án Safira.

Tổng lợi nhuận gộp đạt 544 tỷ đồng (tăng 41,4% so với cùng kỳ) với tỷ suất lợi nhuận gộp là 31% trong Q3/2020 (so với 68,3% trong Q2/2019 và 53,1% trong Q2/2020). Tỷ suất lợi nhuận gộp từ dự án Safira thấp hơn một chút so với dự báo.

Chi phí bán hàng & quản lý đạt 60 tỷ đồng với tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu là 3,4%; nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi.

Lợi nhuận thuần Q3/2020 đạt 361,6 tỷ đồng (tăng 22,3% so với cùng kỳ). KQKD này cao hơn 7,8% so với dự báo của chúng tôi chủ yếu do thời điểm hạch toán. Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 đạt 769 tỷ đồng (tăng 50,7% so với cùng kỳ), vẫn sát với dự báo của chúng tôi.

Bảng 1: KQKD Q3/2020, KDH Cổ phiếu KDH

Lượng tiền thuần tăng – vào cuối Q3/2020, lượng tiền thuần của KDH tăng 155% so với quý trước lên 1,0 nghìn tỷ đồng do khoản thanh toán cuối cùng đáng kể từ khách hàng tại thời điểm bàn giao. Chúng tôi duy trì quan điểm, bảng CĐKT và quản lý dòng tiền của KDH vẫn là điều quan trọng nhất, hỗ trợ vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai của Doanh nghiệp.

Duy trì đánh giá Mua vào; giá mục tiêu 30.300đ

Chúng tôi duy trì đánh giá Mua vào đối với Cổ phiếu KDH với giá mục tiêu là 30.300đ. Tiềm năng tăng giá là 26,5%.

Năm 2020, chúng tôi giữ nguyên dự báo; chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần tăng trưởng 19,6% lên 1,1 nghìn tỷ đồng, trong khi năm 2021, chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần tăng trưởng 33,5%. Chúng tôi đưa ra dự báo lần đầu cho năm 2022 với lợi nhuận thuần tăng trưởng mạnh mẽ là 18,5% lên 1,7 nghìn tỷ đồng.

KDH có vị thế tốt trong trung và dài hạn với quỹ đất khá lớn tại TP.HCM, gồm một số khu đất đã được giải phóng mặt bằng sẵn sàng phát triển trong trung hạn.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý