DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu KDC – Lợi ích cổ đông thiểu số khiến lợi nhuận giảm

Lượt xem: 958 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2020

KQKD hợp nhất Q2/2020 của KDC trái chiều với doanh thu thuần đạt 1.957 tỷ đồng (tăng 16,9% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 36 tỷ đồng (giảm 17,4% so với cùng kỳ). Doanh thu tăng trưởng nhờ doanh thu mảng dầu ăn tăng 30,9% so với cùng kỳ. LNST là 82 tỷ (tăng 15,5% so với cùng kỳ) nhờ bán hàng tốt và tỷ suất lợi nhuận hoạt động tăng. Tuy nhiên, lợi nhuận thuần (sau lợi ích cổ đông thiểu số) giảm 17,4% so với cùng kỳ do lợi ích cổ đông thiểu số tăng (tăng 69,3% so với cùng kỳ).Cổ phiếu KDC

Đồ thị cổ phiếu KDC phiên giao dịch ngày 22/07/2020. Nguồn: AmiBroker

Lợi nhuận thuần nửa đầu năm sát với dự báo của chúng tôi

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần là 3.683 tỷ đồng (tăng 14,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 47 tỷ đồng (giảm 4,6% so với cùng kỳ). Lợi nhuận thuần thực tế sát với dự báo của chúng tôi là 45 tỷ đồng.

Mảng dầu ăn tiếp tục tăng trưởng mạnh

Trong Q2/2020, doanh thu dầu ăn là 1.541 tỷ đồng (tăng 30,9% so với cùng kỳ) nhờ KQKD tích cực của TAC, công ty con kinh doanh dầu ăn có tiếng.

Doanh thu thuần của TAC là 1.156 tỷ đồng (Tăng 33,0% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần tăng mạnh lên 38 tỷ đồng (tăng 57,6% so với cùng kỳ). TAC được hưởng lợi do nhu cầu dầu ăn tăng cao khi dịch COVID-19 bùng phát . Ngoài ra công ty cũng thành công trong việc tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng cao cấp hóa và đổi mới sản phẩm. Tỷ suất lợi nhuận thuần của TAC tăng lên 3,3% trong Q2/2020 từ 2,8% trong Q2/2019 nhờ chi phí bán hàng giảm (giảm 15,7% so với cùng kỳ).

Bảng 1: Kết quả kinh doanh hợp nhất nửa đầu năm 2020 của KDC Cổ phiếu KDC

Bảng 2: Cơ cấu doanh thu thuần của KDC Cổ phiếu KDC

Bảng 3: Lợi nhuận thuần của các công ty con Cổ phiếu KDC

Tuy nhiên, doanh thu dầu ăn mảng B2B (do VOC đảm nhiệm) chỉ là 606 tỷ đồng (giảm 23,6% so với cùng kỳ). Phần lợi nhuận của VOC từ các công ty liên kết (chủ yếu là Cafolic, doanh nghiệp đầu ngành dầu ăn) cũng giảm còn 51 tỷ đồng (giảm 16,2% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lợi nhuận thuần của VOC vẫn tăng lên 45 tỷ đồng (tăng 30,4% so với cùng kỳ) nhờ giảm lỗ hoạt động (từ 16 tỷ đồng trong Q2/2019 còn 6 tỷ trong Q2/2020) do cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp và chi phí bán hàng và quản lý giảm.

Doanh thu mảng thực phẩm đông lạnh kém nhưng lợi nhuận tích cực

Mảng thực phẩm đông lạnh (do KDF đảm nhiệm) với doanh thu thuần là 414 tỷ đồng (giảm 17,2% so với cùng kỳ) và lợi nhuận thuần là 92 tỷ đồng (tăng 23,9% so với cùng kỳ). Doanh thu kém là do kênh dịch vụ thực phẩm và du lịch giảm mạnh trong tháng 4 và tháng 5. Tuy nhiên, điều đó có thể chỉ diễn ra trong ngắn hạn và chúng tôi dự báo doanh thu qua những kênh này đã và đang hồi phục kể từ tháng 6.

Mặt khác, KDF đang thực hiện tái cấu trúc kênh phân phối với việc tăng tỷ trọng doanh thu cho kênh bán lẻ hiện đại và giảm tỷ trọng kênh bán lẻ truyền thống; điều này sẽ giúp doanh thu tăng trưởng trong nửa sau năm 2020.

Dù doanh thu giảm và chi phí nguyên vật liệu tăng, lợi nhuận thuần của KDF vẫn tăng 23,9% so với cùng kỳ do KDF tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động với việc chi phí bán hàng và quản lý giảm 40,8% so với cùng kỳ.

EBIT tăng gần gấp đôi

Nhờ doanh thu tăng và tỷ suất lợi nhuận hoạt động cải thiện tại tất cả các công ty con, EBIT của Cổ phiếu KDC đạt 89 tỷ đồng (tăng 92,8% so với cùng kỳ), mặc dù còn ở mức khiêm tốn.

Doanh thu HĐ tài chính, lợi nhuận từ công ty liên kết và lợi ích cổ đông thiểu số kém tích cực

Doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh: Doanh thu hoạt động tài chính là 17 tỷ đồng (giảm 60,5% so với cùng kỳ) so với Q2/2019 là 43 tỷ đồng. Nguyên nhân là tiền gửi ngân hàng giảm đáng kể, chỉ còn 470 tỷ đồng vào thời điểm cuối Q2/2020 so với 1.565 tỷ đồng tại thời điểm cuối Q2/2019. Tiền gửi ngân hàng giảm do Công ty đã ứng ước 1.993 tỷ đồng cho Asia Investment để mua cổ phần của công ty mục tiêu. KDC không sở hữu Asia Investment.

Đóng góp của các công ty liên kết giảm: Tỷ trọng lợi nhuận từ các công ty liên kết là 44 tỷ đồng (giảm 18,1% so với cùng kỳ) từ 54 tỷ đồng trong Q2/2019 do lợi nhuận từ Cafolic (công ty liên kết của VOC) giảm. Dù vậy, đây vẫn là một khoản mục rất quan trọng trong lợi nhuận của KDC, chiếm tỷ trọng đến 54% LNST.

Lợi ích cổ đông thiểu số vẫn cao: Lợi ích cổ đông thiểu số là 46 tỷ đồng (tăng 69,3% so với cùng kỳ) do đóng góp lợi nhuận của KDF và VOC (KDC chỉ sở hữu lần lượt 65% và 51% vốn cổ phần) tăng so với cùng kỳ. Do lợi ích cổ đông thiểu số chiếm tới 56% LNST, lợi nhuận thuần (sau lợi ích cổ đông thiểu số) là 36 tỷ đồng (giảm 17,3% so với cùng kỳ).

Chúng tôi duy trì đánh giá và dự báo

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2020 là 7.730 tỷ đồng (tăng 7,2%) và lợi nhuận thuần là 80 tỷ đồng (tăng 36,5%). Năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần là 8.109 tỷ đồng (tăng 4,9%) và lợi nhuận thuần là 108 tỷ (tăng 35,5%). Mời xem báo cáo trước của chúng tôi để nắm được thông tin cụ thể. (Lợi nhuận cải thiện nhưng định giá đắt, 20/4/2020).

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý