DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu KDC – KQKD Q1/2020 sát với dự báo

Lượt xem: 838 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q1/2020 

Doanh thu thuần Q1/2020 hợp nhất là 1.726 tỷ đồng, tăng 11,3%, hoàn thành 22,3% dự báo của chúng tôi cho cả năm ở mức 7.730 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 96,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 14% dự báo của chúng tôi cho cả năm ở mức 80 tỷ đồng.

Cổ phiếu KDC

Đồ thị cổ phiếu KDC phiên giao dịch ngày 06/05/2020. Nguồn: AmiBroker

Lợi nhuận tăng trưởng được hỗ trợ bởi lợi nhuận của 2 mảng kinh doanh chính tăng mạnh, bao gồm thực phẩm đông lạnh (của KDF) và dầu ăn (TAC).

Doanh thu thuần được thúc đẩy bởi mảng dầu ăn

Doanh thu dầu ăn tăng 16,4% so với cùng kỳ – TAC, đơn vị bán dầu ăn có thương hiệu, ghi nhận doanh thu 1.033 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu tăng mạnh trong đợt bùng phát dịch COVID-19 và những sáng kiến phát triển sản phẩm hiệu quả. VOC, đơn vị bán dầu ăn cho khối khách hàng doanh nghiệp, cũng ghi nhận doanh thu thuần tăng 22,4% so với cùng kỳ đạt 767 tỷ đồng. Nếu loại trừ doanh thu bán hàng nội bộ, doanh thu của VOC đạt 241 tỷ đồng, tăng 8,5%. Do vậy, tổng doanh thu thuần mảng dầu ăn (không bao gồm doanh thu bán hàng nội bộ) đạt 1.485 tỷ đồng, tăng 16,4%. Theo đó, công ty hoàn thành 23,9% dự báo cả năm của chúng tôi là 6.203 tỷ đồng.

Doanh thu mảng thực phẩm đông lạnh giảm 2,3% so với cùng kỳ – KDF ghi nhận doanh thu 1.419 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm do việc tái cơ cấu các kênh phân phối, với doanh thu từ kênh bán lẻ hiện đại tăng và doanh thu từ kênh bán lẻ truyền thống giảm. Ban lãnh đạo tin rằng sự thay đổi này sẽ giúp đẩy mạnh doanh thu trong tương lai. Doanh thu thực hiện hoàn thành 18,3% dự báo cho cả năm của chúng tôi; điều này sát với dự báo của chúng tôi do hiện là mùa thấp điểm đối với sản phẩm kem.

Bảng 1: KDC – KQKD hợp nhất Q1/2020 

Cổ phiếu KDC

Bảng 2: Cơ cấu doanh thu thuần

Cổ phiếu KDC

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay đạt mức tăng trưởng dương trở lại như dự kiến 

Lợi nhuận gộp tăng 8,9% – Lợi nhuận gộp đạt 354,5 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ đóng góp của TAC và KDF. Lợi nhuận gộp của TAC tăng 34,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp của KDF giảm 3,6% so với cùng kỳ. Đóng góp từ VOC vào tổng lợi nhuận gộp là không đáng kể.

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ – Tỷ suất lợi nhuận gộp trong Q1/2020 ở mức 20%, giảm nhẹ so với mức 20,4% trong Q1/2019, do tỷ suất lợi nhuận gộp từ KDF giảm xuống 56,1% so với cùng kỳ từ 55,8% trong cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp của TAC cải thiện lên 15,1% từ 13,8%, do phát triển danh mục sản phẩm cao cấp.

Chi phí bán hàng & quản lý ở mức thấp – Chi phí bán hàng & quản lý ghi nhận ở mức 318 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ nhờ chi phí bán hàng tại KDF và chi phí quản lý chung tại công ty mẹ giảm.

Do đó lợi nhuận trước thuế và lãi vay dương trở lại – Do lợi nhuận gộp tăng và chi phí bán hàng & quản lý giảm, trong Q1/2020 KDC ghi nhận lợi nhuận trước thuế và lãi vay tăng trưởng dương đạt 28 tỷ đồng, so với mức lỗ 34 tỷ đồng trong Q1/2019. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay duy trì ở mức thấp 1,6%, nhưng sự cải thiện này đáng được chú ý.

Các khoản mục dưới lợi nhuận gộp giảm

Doanh thu từ HĐ tài chính giảm mạnh – Doanh thu từ HĐ tài chính giảm 65% so với cùng kỳ xuống 15 tỷ đồng trong Q1/2020 so với 43 tỷ đồng trong Q1/2019. Điều này là do tiền gửi ngân hàng giảm đáng kể xuống 638 tỷ đồng tại thời điểm cuối Q1/2020 so với mức 2.344 tỷ đồng tại thời điểm cuối Q1/2019. Tiền gửi ngân hàng giảm do công ty đã tạm ứng 1.993 tỷ đồng cho Asia Investment Co. Ltd để mua cổ phần của các công ty mục tiêu. KDC không sở hữu Asia Investment.

Lợi nhuận đóng góp từ công ty liên kết giảm – Lợi nhuận từ công ty liên kết đạt 54 tỷ đồng, giảm 27,3% so với cùng kỳ từ 74 tỷ đồng trong Q1 năm ngoái, do lợi nhuận từ Cafolic giảm (công ty liên kết của VOC). Trong khi đó, lợi nhuận từ công ty liên kết là động lực tăng trưởng chính cho lợi nhuận của Cổ phiếu KDC, đóng góp 85% vào LNTT.

Lợi ích của cổ đông thiểu số duy trì tăng đáng kể – Lợi ích của cổ đông thiểu số đạt 36,6 tỷ đồng, chiếm 76,6% LNST. Trong khi lợi nhuận thuần ở mức thấp 11,2 tỷ đồng, mặc dù tăng mạnh 96,5% so với cùng kỳ.

KDF và TAC ghi nhận mức tăng trưởng mạnh

Lợi nhuận thuần của KDF tăng 21,1% lên 22 tỷ đồng nhờ hiệu quả hoạt động kinh doanh cải thiện, trong khi lợi nhận thuần của TAC tăng mạnh 24,1% lên 30 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng mạnh. Trong khi đó, lợi nhuận thuần của VOC không đổi ở mức 66 tỷ đồng, với đóng góp lợi nhuận từ công ty liên kết giảm 22,8% xuống 62,4 tỷ đồng.

Bảng 3: Lợi nhuận thuần của các công ty con

Cổ phiếu KDC

Duy trì quan điểm và dự báo

Chúng tôi duy trì Nắm giữ với giá mục tiêu là 17.000đ, tiềm năng giảm giá là 0,33%. Chúng tôi cũng duy trì dự báo cho năm 2020 và 2021.

Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2020 đạt 7.730 tỷ đồng, tăng 7,2% và lợi nhuận thuần đạt 80 tỷ đồng, tăng 36,5%. Cho năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 8.109 tỷ đồng, tăng 4,9% và lợi nhuận thuần đạt 108 tỷ đồng, tăng 35,5%. Vui lòng tham khảo báo cáo cập nhật ngày 20/4/2020 của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Lợi nhuận cải thiện nhưng định giá đắt theo quan điểm của chúng tôi.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý