DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu KDC – KDF sẽ sáp nhập vào KDC

Lượt xem: 1,207 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố kế hoạch sáp nhập KDC – KDF  

KDF, công ty con của KDC đã công bố tài liệu họp ĐHCĐTN trong đó có kế hoạch sáp nhập với KDC. Theo kế hoạch, KDF sẽ sáp nhập với KDC qua phương thức hoán đổi cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1:1,3; nghĩa là 1 cổ phiếu KDF sẽ nhận 1,3 cổ phiếu KDC.

Hiện KDC nắm 67% KDF. Để sáp nhập 33% còn lại, KDC sẽ phát hành 23.088.000 cổ phiếu để hoán đổi với 17.760.000 cổ phiếu KDF (33%).

Trước khi sáp nhập, KDC sẽ trả cổ tức tiền mặt là 1.200đ/cp và KDF sẽ trả cổ tức tiền mặt là 3.000đ/cp.

Cổ phiếu KDC

Đồ thị cổ phiếu KDC phiên giao dịch ngày 27/05/2020. Nguồn: AmiBroker

Tỷ lệ hoán đổi có vẻ có lợi cho cổ đông KDC 

Hiện chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 của Cổ phiếu KDC đạt 80 tỷ đồng, tăng trưởng 36,5% và EPS đạt 388đ, tăng 36,5%. Chúng tôi dự báo lợi nhuận thuần năm 2020 của KDF đạt 152 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6% và EPS đạt 2.805đ, tăng 9,4%.

Giả sử kế hoạch sáp nhập hoàn tất vào cuối Q3, chúng tôi ước tính EPS của cổ phiếu KDC sẽ tăng lên 434đ; tăng 65,4% nhờ lợi ích cổ đông thiểu số giảm (lợi ích cổ đông thiểu số tại KDF giảm) và số lượng cổ phiếu tăng (tăng 11,2% lên 228.749.141 cổ phiếu sau khi sáp nhập từ 205.661.141 cổ phiếu trước khi sáp nhập).

Dựa trên tỷ lệ hoán đổi được đề xuất, giá trị hợp lý dùng để xác định tỷ lệ hoán đổi (EPS năm 2020 của KDF và EPS điều chỉnh năm 2020 của KDC với giả định kế hoạch sáp nhập hoàn tất) cho thấy P/E dự phóng năm 2020 của cổ phiếu KDC ở mức rất cao, là 62,2 lần trong khi P/E dự phóng của cổ phiếu KDF thấp hơn nhiều, là 12,5 lần (Hình 1). Có vẻ như tỷ lệ hoán đổi được đề xuất có lợi cho cổ đông của KDC.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 cao hơn một chút so với dự báo của chúng tôi 

KDC đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11% và cao hơn 3,5% so với dự báo của chúng tôi là 7.730 tỷ đồng, tăng trưởng 7,2%. Kế hoạch LNST là 253 tỷ đồng, tăng trưởng 22,1% và cao hơn 7,2% so với dự báo của chúng tôi là 236 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Công ty không đặt kế hoạch lợi nhuận thuần (LNST của công ty mẹ).

Chúng tôi sẽ xem xét lại đánh giá cổ phiếu, giá mục tiêu và dự báo của mình 

Hiện chúng tôi đánh giá Nắm giữ đối với cổ phiếu KDC với giá mục tiêu là 17.000đ; tương đương khả năng giảm giá 41,8%. Chúng tôi sẽ xem xét lại đánh giá cổ phiếu, giá mục tiêu và dự báo của mình trước ảnh hưởng của kế hoạch sáp nhập.

Bảng 1: Tỷ lệ chuyển đổi và P/E giả định dựa trên tỷ lệ chuyển đổi 

Cổ phiếu KDC

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý