DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu KBC – Tình hình bán đất KCN phục hồi

Lượt xem: 297 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cho biết trong Quý 1/2018, doanh thu của công ty đạt 651 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm ngoái và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 209 tỷ đồng, tăng 17,9% và đạt 28,2% dự báo cả năm do chúng tôi đưa ra. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng được thúc đẩy nhờ hoạt động kinh doanh bán đất khu công nghiệp trong Quý 1 cùng với việc ghi nhận doanh thu bán đất tại khu đô thị Phúc Ninh.

Đồ thị cổ phiếu KBC cập nhật ngày 03/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu KBC cập nhật ngày 03/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Vì các kết quả nói trên nhìn chung phù hợp với dự báo hiện nay của chúng tôi cũng như mục tiêu công ty đề ra, chúng tôi nhiều khả năng sẽ giữ nguyên giá mục tiêu dành cho cổ phiếu KBC.

Kinh doanh mặt bằng khu công nghiệp phục hồi sau một thời gian trầm lắng. Tính chung cả năm 2017, KBC chỉ ghi nhận 41,8ha doanh thu bán đất KCN. Tuy nhiên, chỉ trong Quý 1/2018, công ty đã bán được 45ha. Chúng tôi giả định phần lớn của 45ha đã được ghi nhận trong Quý 1/2018. Chúng tôi cho rằng sự phục hồi này đến từ (1) triển vọng thương mại khả quan với việc ký kết CP-TPP và (2) LG Innotek mở rộng.

Biên lợi nhuận ròng giảm do chi phí lãi vay tăng. Biên lợi nhuận ròng Quý 1/2018 của KBC giảm xuống 32,1% từ 40,7% cùng kỳ năm ngoái do chi phí lãi vay tăng mạnh 209,2% khi nợ gộp
tăng 45,5% và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng lên 25,8% từ 19,1% trong Quý 1/2017. Tuy nhiên, chúng tôi xin lưu ý rằng nợ gộp và tỷ lệ đòn bẩy vẫn xấp xỉ Quý 4/2017.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác