DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu KBC – Kinh doanh đất KCN sơ bộ 6 tháng 2019 cao hơn dự phóng

Lượt xem: 733 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi ước tính tổng doanh thu sợ bộ 6 tháng 2019 của Tổng CT Đầu tư Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Cổ phiéu KBC) đạt khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu đến từ doanh số bán đất KCN trong khi doanh số bán đất khu đô thị (KĐT) duy trì kém tích cực trong 6 tháng 2019. Chúng tôi ước tính doanh thu từ đất KCN 6 tháng 2019 đã hoàn hành 77,4% dự báo cả năm của chúng tôi, trong khi tổng doanh thu chỉ hoàn thành 46,5% dự báo cả năm của chúng tôi. Công ty cho biết công ty kỳ vọng sẽ ghi nhận 12,5ha doanh số bán đất KĐT trong nửa cuối năm 2019. Chúng tôi do đó có khả năng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận 2019 của chúng tôi, dù cần đánh giá chi tiết hơn.

Đồ thị cổ phiếu KBC phiên giao dịch ngày 01/07/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu KBC phiên giao dịch ngày 01/07/2019. Nguồn: AmiBroker

Theo KBC, công ty đã ghi nhận doanh số bán đất KCN khoảng 60ha trong 6 tháng 2019, tương ứng với 55% kế hoạch cả năm của công ty là 110ha và 70% dự báo của chúng tôi là 86ha. Công ty cũng cho biết doanh số bán này chủ yếu đến từ KCN Quang Châu tại Bắc Giang và Tân Phú Trung tại TP. HCM.

Theo KBC, công ty đã ghi nhận hơn 30ha doanh số bán đất KCN tại KCN Quang Châu trong 6 tháng 2019, phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi cho KCN này, KBC cũng chia sẻ rằng công ty kỳ vọng sẽ ghi nhận thêm 30ha doanh số bán đất KCN cho KCN Quang Châu trong ngắn hạn. Theo KBC, giá bán đất KCN tại KCN Quang Châu là khoảng 60-70 USD/m2/thời hạn thuê từ mức 55-65 USD/m2/thời hạn thuê trong giai đoạn 2016-2018, cao hơn giả định của chúng tôi là trung bình 56 USD/m2/thời hạn thuê cho năm 2019. Chúng tôi do đó ước tính doanh thu bán đất KCN từ KCN Quang Châu vào khoảng 470 tỷ đồng trong 6 tháng 2019, cao hơn 18,4% dự báo cả năm của chúng tôi là 397 tỷ đồng.

Công ty cho biết đã ghi nhận hơn 20ha đất KCN được bán tại KCN Tân Phú Trung, cao hơn so với dự báo cả năm chúng tôi đưa ra là 15ha. Công ty cũng cho biết giá đất tại Tân Phú Trung hiện vào khoảng 80-100USD/m2/thời hạn thuê, phù hợp với giả định của chúng tôi là trung bình 85USD/m2/thời hạn thuê cho năm 2019. Vì vậy, chúng tôi ước tính doanh thu từ bán đất KCN tại Tân Phú Trung vào khoảng 430 tỷ VND trong 6 tháng đầu năm 2019, cao hơn 44,3% dự báo cả năm chúng tôi đưa ra là 298 tỷ đồng.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị MUA dành cho KBC với giá mục tiêu 16.700VND/cổ phiếu (tổng mức sinh lời 19,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,8%).

KQKD sơ bộ 6 tháng 2019 của KBC

KQKD sơ bộ 6 tháng 2019 của KBC

Nguồn: VCSC

 

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý