DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu HT1 – Quý 4 Sản lượng bán phục hồi nhưng biên LN gộp giảm

Lượt xem: 365 - Ngày:
Chia sẻ

Sản lượng bán phục hồi, nhưng biên LN gộp giảm trong quý 4 – Báo cáo KQKD

Đồ thị cổ phiếu HT1 phiên giao dịch ngày 21/01/2021. Nguồn: AmiBroker

  • CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên 1 (Cổ phiếu HT1) báo cáo KQKD quý 4/2020 với doanh thu giảm 3% YoY (đạt 2,2 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 27% YoY (154 tỷ đồng). Mức giảm LNST sau lợi ích CĐTS so với cùng kỳ năm ngoài (YoY) chủ yếu do mức giảm biên LN gộp cao khi HT1 tiếp tục giữ mức giá bán thấp hơn so với quý 4/2019 (đi ngang so với quý 3/2020) để hỗ trợ doanh số bán.
  • Tính chung trong cả năm 2020, doanh thu của HT1 giảm 10% YoY (đạt 8 nghìn tỷ đồng) trong khi LNST sau lợi ích CĐTS giảm 17% YoY (đạt 615 tỷ đồng). Các kết quả này này phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi khi LNST sau lợi ích CĐTS hoàn thành 99% dự báo 2020 của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đến dự báo đề cập trong báo cáo cập nhật gần nhất HT1 [KHẢ QUAN +14,5%] – Chi phí lãi vay giảm hỗ trợ lợi nhuận năm 2021 ngày 27/10/2020 của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý