DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu HSG – Công bố tài liệu ĐHCĐTN sẽ diễn ra vào ngày 14/1

Lượt xem: 458 - Ngày:
Chia sẻ

Tin doanh nghiệp – HSG đã công bố tài liệu ĐHCĐTN sẽ diễn ra vào ngày 14/1. Tiếp tục đánh giá Kém khả quan – CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Cổ phiếu HSG) vừa công bố tài liệu ĐHCĐTN hôm nay với các điểm chính liệt kê dưới đây. HSG sẽ tổ chức ĐHCĐTN năm 2019 vào ngày 14/1/2019.

Đồ thị cổ phiếu HSG phiên giao dịch ngày 02/01/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu HSG phiên giao dịch ngày 03/01/2019. Nguồn: AmiBroker

HSG đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 không đồng nhất giữa doanh thu và lợi nhuận với LNST tăng trưởng 22,2% trong khi đó doanh thu giảm 8,5% – HSG đặt kế hoạch thận trọng cho năm 2019, với doanh thu đạt 31.500 tỷ đồng (giảm 8,5% so với năm 2018), trong khi đó mục tiêu LNST tham vọng hơn một chút, là 500 tỷ đồng (tăng trưởng 22,2%). HSG giả định sản lượng tiêu thụ sẽ đạt 1,9 triệu tấn sản phẩm thép và ống nhựa thành phẩm (tăng trưởng 8,6%). Mức giá HRC cơ sở cho giả định của HSG là 470 USD/tấn.

Tỷ lệ cổ tức năm 2018 rất thấp, tối đa là 10% mệnh giá và chi trả tất cả bằng cổ phiếu. Về tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, trích quỹ phúc lợi và từ thiện, tổng mức trích lập vẫn là 7% LNST, với tỷ lệ lần lượt là 3%, 1% và 3% LNST.

Công ty đề xuất cơ chế thưởng đặt biệt cho HĐQT, Ban TGĐ và các cán bộ quản lý nếu hoàn thành vượt kế hoạch – Bên cạnh tỷ lệ thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT là 1,5% LNST, công ty cũng đề xuất cơ chế thưởng nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch LNST 500 tỷ đồng cho năm nay. Cụ thể, công ty sẽ:

(1)   thưởng 2% LNST (1% cho HĐQT và 1% cho Ban TGĐ) nếu LNST hoàn thành kế hoạch 500 tỷ đồng cho năm nay;

(2)   nếu LNST dao động từ 500 tỷ đồng đến 650 tỷ đồng, mức thưởng thêm là 2,6% phần LNST trên 500 tỷ đồng (1,3% cho HĐQT và 1,3% cho Ban TGĐ); và

(3)   nếu LNST vượt trên 650 tỷ đồng, mức thưởng thêm là 3% phần LNST trên 650 tỷ đồng (1,5% cho HĐQT và 1,5% cho Ban TGĐ).

Công ty trình bày báo cáo lộ trình và kết quả của các dự án đầu tư trong giai đoạn 2016-2018, gồm các dự án như Nhà máy mới tại Hoa Sen Nghệ An, Hoa Sen Nhơn Hội – Bình Đình, Hoa Sen Hà Nam, Hoa Sen Phú Mỹ, Hoa Sen Yên Bái, các dự án BĐS và siêu dự án tại Ninh Thuận. Chúng tôi lưu ý một số thông tin cụ thể dưới đây:

–     Nhá máy Hoa Sen Nghệ An – Nhà máy đã hoàn thành toàn bộ và tập trung vào sản phẩm tôn, với tổng công suất là 950.000 tấn tôn mạ kẽm/năm, 240.000 tấn tôn mạ màu/năm và 700.000 tấn CRC/năm.

–     Nhà máy Hoa Sen Yên Bái – Nhà máy này tập trung vào sản xuất ống thép với công suất thiết kế là 72.000 tấn/năm.

–     Nhà máy Hoa Sen Bình Định – Giai đoạn 1 đã hoàn thành cung cấp 180.000 tấn tôn mạ kẽm và 45.000 tấn tôn mạ màu mỗi năm. Giai đoạn 2 với tổng công suất thiết kế là 200.000 tấn tôn mạ kẽm, 120.000 tấn tôn mạ màu và 350.000 tấn CRC mỗi năm sẽ đi vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019.

–     Nhà máy Hoa Sen Phú Mỹ – Tập trung vào sản xuất ống thép với tổng công suất 150.000 tấn ống thép đen và 85.000 ống thép mạ kẽm mỗi năm.

–     Cà Ná – Ninh Thuận là vị trí mà HSG dự kiến sẽ tiến hành xây dựng một nhà máy lớn cho sản xuất HRC. Tuy nhiên, vào tháng 4/2017, Thủ tướng đã đình chỉ phê duyệt đề án xây dựng Khu liên hợp thép Cà Ná tại Ninh Thuận với tổng giá trị 10,6 tỷ USD của HSG để chờ đợi kết quả báo cáo tác động môi trường và báo cáo khả thi. Chúng tôi cho rằng dự án Cà Ná sẽ được phép triển khai nếu các báo cáo bổ sung cho thấy tính an toàn và khả thi của dự án này. Ở giai đoạn này, chúng tôi được biết HSG đã được cấp giấy phép đầu tư cho dự án Cảng Cà Ná – Ninh Thuận. Theo đó, trong Giai đoạn 1, công ty sẽ xây dựng 2 bến cảng với năng lực tiếp nhận tàu có tải trọng 70.000-100.000 DWT và 1 bến cảng có năng lực tiếp nhận tàu có tải trọng 20.000 DWT. Vốn đầu tư dự kiến ban đầu cho giai đoạn này là khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng.

–     Các dự án BĐS – Gần đây HSG đã công bố công ty đã tăng tỷ lệ sở hữu tại một số công ty liên kết, gồm tăng tỷ lệ sở hữu tại Hoa Sen Yên Bái lên 95% từ 70%, Hoa Sen Quy Nhơn lên 99% từ 45% và Hoa Sen Du Long lên 95% từ 45%. Cả ba công ty này đều chuyên về hoạt động khách sạn, du lịch, BĐS và khu công nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với công ty, có vẻ như việc tăng tỷ lệ sở hữu ở ba công ty này cũng nhằm hỗ trợ hợp nhất hoạt động kinh doanh ở cấp độ Tập đoàn. Việc này giúp công ty dễ dàng hơn trong kiểm soát và quản lý hoạt động ở các công ty này. Trong khi đó, công ty sẽ giảm bớt nỗ lực cho các mảng kinh doanh không chủ chốt và thay vào đó là tập trung nhiều hơn vào ngành kinh doanh chính. Do đó, có thể sẽ tạm hoãn các đầu tư vào BĐS và hoạt động cảng trong một thời gian.

Công ty vẫn trong quá trình tái cấu trúc hệ thống phân phối – Chúng tôi nhắc lại rằng, trong ĐHCĐTN năm ngoái, công ty đã trình cổ đông kế hoạch tinh giản hệ thống phân phối. Theo đề xuất của đơn vị tư vấn, tại mỗi tỉnh, công ty sẽ lựa chọn một chi nhánh là chính nhánh tỉnh. Khi đó, các chi nhánh còn lại ở cùng tỉnh đó sẽ trở thành đại lý phân phối trực thuộc trụ sở chính. Tuy nhiên, đến hiện tại, Công ty vẫn chưa hoàn thành kế hoạch chi tiết. Tính đến ngày 31/12/2018, công ty đang sở hữu 491 chi nhánh so với 371 chi nhánh vào 1 năm trước đó. Khi quá trình tái cơ cấu hoàn tất, theo hệ thống mới, số lượng chi nhánh thực tế sẽ giảm xuống khoảng 65 chi nhánh, và 426 chi nhánh còn lại trở thành các đại lý.

Cùng với sáng kiến này, vào cuối tháng 10/2018, công ty cũng công bố Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tái cấu trúc như sau. HSG sẽ đàm phán và làm việc với Công ty THNN Tập đoàn đầu tư Hoa Sen (HSIG) để nhận chuyển đổi các chi nhánh thuộc sở hữu, quản lý và khai thác của HSIG tại một số tỉnh thành phía Bắc và Trung Bộ. Theo đó, tất cả các chi nhánh sẽ thuộc sở hữu 100% của HSG. Trái lại, HSG sẽ chuyển một số chi nhánh tại một số tỉnh thành phía Nam sang cho HSIG. Đến hiện tại, quá trình chuyển đổi và bàn giao chi nhánh đã hoàn tất, cụ thể, HSG nhận 100 chi nhánh và chuyển 24 chi nhánh sang cho HSIG. Công ty từ chối cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến chi phí tái cơ cấu và quy mô của mỗi chi nhánh. Chúng tôi lưu ý rằng HSIG hiện nắm 24,33% cổ phần của HSG và sở hữu hơn 200 chi nhánh trên toàn quốc cho phân phối các sản phẩm của HSG.

Công ty đang giảm quy mô lực lượng lao động và giảm vay nợ ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu – Tại thời điểm cuối năm tài chính 2018 của HSG, công ty có lực lượng lao động là 7.062 người, giảm từ 8.200 người tại cuối tháng 9/2017. Công ty chủ yếu giảm nhân sự khối văn phòng và khối sản xuất tại nhà máy. Công ty cũng tích cực giảm vay nợ ngân hàng thông qua việc giảm các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho. Theo đó, tại thời điểm cuối tháng 9/2018, vay ngân hàng (cả vay ngắn hạn và vay dài hạn) tổng cộng là 14,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ nhưng giảm 15,9% so với mức đỉnh vào tháng 12/2017. Đồng thời, tồn kho đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm 25,3% so với cùng kỳ và giảm 33,3% so với mức đỉnh là 9,9 nghìn tỷ đồng vào tháng 3/2018.

Triển vọng của ngành thép dẹt có vẻ khó khăn cả ở thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu do tình trạng thừa cung – Thị trường xuất khẩu gặp phải vấn đề thuế chống bán phá giá còn thị trường trong nước cũng không khả quan do có doanh nghiệp mới tham gia ngành cùng với sự mở rộng mạnh mẽ công suất của các doanh nghiệp hiện hữu trong những năm gần đây. Để đối phó với chính sách áp thuế chống bán phá giá, HSG đã chuyển trọng tâm sang thị trường nội địa vào những năm gần đây. Những công ty khác trong ngành cũng đang làm điều tương tự, chẳng hạn như Nam Kim và Đông Á. Cụ thể, HSG đã tích cực mở mới chi nhánh hàng năm nằm nâng thị phần trên thị trường nội địa, thể hiện ở sự tăng mạnh sản lượng tôn mạ tiêu thụ trong 6 tháng cuối năm tài chính 2018 của HSG. Trên thực tế, để thực hiện chiến lược này, HSG đã phải giảm giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng, chính là cách mà HSG đã làm trước đây đối với sản phẩm ống nhựa. Theo đó, Công ty đã lỗ nặng ở hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra tỷ suất lợi nhuận gộp cũng giảm hàng quý, cụ thể tỷ suất lợi nhuận gộp Q4 chỉ là 8,5% trong khi Q3 là 10%; Q2 là 13,5% còn Q1 là 15%.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 31.693 tỷ đồng (giảm 8%) và LNST đạt 453,1 tỷ đồng (tăng trưởng 10,7%) với dự báo tỷ suất lợi nhuận phục hồi và lợi nhuận không thường xuyên từ BĐS – HSC giả định như sau:

–     Sản lượng tiêu thụ tăng 8,5% đạt 1.898.479 tấn thành phẩm gồm 1.389.820 tấn tôn (tăng 8,6%) và 466.133 tấn ống thép (tăng 10,2%).

–     Sản lượng tiêu thụ ống nhựa ước tính giảm 10% đạt 42.527 tấn.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 12,6% nhờ khả năng tự cung cấp CRC tốt hơn trong năm 2019 cộng với sự cải thiện trong quản lý chi phí của hàng tồn kho.

–     Chi phí bán hàng & quản lý tăng lên 2.757 tỷ đồng (tăng 1,7%) trong bối cảnh Công ty tái cơ cấu hoạt động và giảm quy mô lực lượng lao động bên cạnh các biện pháp khác.

–     Lỗ tài chính thuần tăng nhẹ lên 736,4 tỷ đồng từ mức lỗ 791,2 tỷ đồng trong năm 2018 nhờ có lợi nhuận không thường xuyên. Chi phí tài chính tăng 6,8% do chi phí lãi vay tăng và không còn khoản lợi nhuận không thường xuyên 102 tỷ đồng từ bán cổ phần cảng biển năm ngoái nhưng Công ty sẽ hạch toán 94 tỷ đồng từ chuyển nhượng dự án BĐS tại Quận 9 vào Q1 năm tài chính 2019 và hạch toán 2 dự án nữa trong các quý tiếp theo.

–     Từ đó, LNTT và LNST dự báo đạt 585,2 tỷ đồng (tăng trưởng 10,6%) và 453,1 tỷ đồng (tăng trưởng 10,7%).

Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không đổi, EPS dự phóng 2019 sẽ là 1.095đ và P/E dự phóng là 5,9 lần. Nếu không tính lợi nhuận không thường xuyên, thì EPS năm 2019 từ hoạt động kinh doanh cốt lõi là 700đ; P/E tương ứng là 9,2 lần.

Tiềm năng tăng lợi nhuận từ khả năng chuyển nhượng các dự án BĐS trong năm nay – Vào giữa tháng 11, Công ty đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc bán dự án tại đường Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 với diện tích 7.156 m2 vào ngày 6/11/2018. Theo đó, HSG đã chuyển nhượng dự án này với giá trị 139 tỷ đồng trong khi giá vốn là 45 tỷ đồng. HSC ước tính lợi nhuận không thường xuyên từ dự án có thể rơi vào 94 tỷ đồng.

Công ty gần đây cũng đã bán thành công khu đất rộng 969 m2 tại đường Trần Não, quận 2 được định giá 150-180 tỷ đồng trong khi giá gốc chỉ là 70 tỷ đồng. Chúng tôi ước tính công ty sẽ hạch toán khoảng 100 tỷ đồng từ việc bán khu đất này trong tương lai. Do vậy, hiện chúng tôi đã đưa lợi nhuận từ dự án này vào mô hình dự báo của mình.

Bên cạnh đó, HSG cũng đang tìm kiếm người mua cho dự án BĐS khác tại Quận 9, TP HCM. Dự án này là dự án Hoa Sen Riverview với diện tích 15.000 m2 tại quận 9. Công ty đã đầu tư khoảng 45 tỷ đồng vào dự án này. Do còn thiếu thông tin liên quan nên chúng tôi không bao gồm lợi nhuận tiềm năng từ dự án này vào mô hình dự báo của mình. Tuy vậy, HSG có lợi nhuận tiềm năng từ bán các dự án này trong năm nay.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu HSG là 6.300đ, tương đương P/E dự phóng 2019 là 5,8 lần. Thị giá cổ phiếu HSG đã giảm 70,1% so với đầu năm do KQKD 4 quý liên tiếp trong năm vừa qua kém khả quan, dẫn đến lực bán ra của khối ngoại gần đây. Chúng tôi cũng lo ngại về vấn đề quản trị doanh nghiệp của công ty. Đặc biệt là việc lợi nhuận giảm mạnh trong giai đoạn này do ảnh hưởng từ chính sách quản lý tồn kho. Bên cạnh đó là một số vấn đề khác với hệ thống phân phối, tồn kho và giao dịch với các công ty liên quan như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước đó. Những vấn đề này lặp lại nhiều lần khiến NĐT mất dần sự tin tưởng đối với đội ngũ lãnh đạo. Tỷ suất lợi nhuận vẫn giảm do sản xuất CRC sử dụng nội bộ tăng khá chậm dẫn đến chi phí đầu vào cao cho đến khi công suất hoạt động ở đây tăng lên. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề về thời gian. Một yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu khác trong ngắn hạn là việc ghi nhận trên 100 tỷ đồng cho LNTT từ chuyển nhượng các dự án BĐS tại Quận 2 và Quận 9.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác