DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu HDB – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 42.000đ

Lượt xem: 865 - Ngày:
Chia sẻ

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng LNTT hợp nhất của HDB (Cổ phiếu HDB) đạt 2.063 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch đặt ra (không tính đến trường hợp sáp nhập với PGBank). Trong bài viết này, chúng tôi xin phân tích một số khía cạnh trong kết quả kinh doanh hợp nhất và riêng lẻ của HDB trong 2 quý đầu năm.

Đồ thị cổ phiếu HDB phiên giao dịch ngày 08/08/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu HDB phiên giao dịch ngày 08/08/2018. Nguồn: AmiBroker

Cho vay của ngân hàng mẹ tăng trưởng mạnh, thuộc top cao nhất trong ngành. Dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất vào ngày 30/06/2018 đạt 120,3 nghìn tỷ đồng (+15,2% YTD). Trong đó, do tích cực đẩy mạnh cho vay nên dư nợ cho vay khách hàng của NH mẹ đạt tăng trưởng 16,2%, là mức tăng trưởng gần như cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết. Tính thêm trái phiếu doanh nghiệp, tổng dư nợ tín dụng của NH mẹ đã tăng trưởng 14,5%, gần chạm ngưỡng được NHNN phê duyệt vào đầu năm (15%). Mức tăng trưởng này khá cao so với toàn ngành (+6,4%), nâng thị phần cho vay ước tính của HDB lên 1,74%, tăng so với 1,61% vào cuối năm 2017.

Trái lại, kết quả tăng trưởng cho vay của HD Saison gây thất vọng khi ước tính chỉ tăng khoảng 5% so với thời điểm cuối năm 2017, tỷ trọng đóng góp vào tổng dư nợ giảm còn 8,2%.

Cơ cấu cho vay có sự dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng của cho vay ngắn hạn, với tỷ trọng hợp nhất tăng lên mức 57,3% so với mức 51,7% cùng kỳ. Tỷ trọng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng được cải thiện còn 34,5% (hợp nhất) và 30,0% (riêng lẻ), đáp ứng yêu cầu không quá 40% của NHNN.

NIM cải thiện do LDR được đẩy mạnh và chi phí lãi giảm. Về huy động, phát hành GTCG tăng mạnh 47,1%, trong khi huy động khách hàng chỉ tăng khiêm tốn 5,2%, nên tổng huy động (HĐKH + GTCG) hợp nhất tăng 8,3%. Nhờ đó LDR được đẩy mạnh, với LDR thuần hợp nhất ước tính cuối 2Q2018 là 87,6%, trong đó LDR thuần của NH mẹ đạt 82,7%, tăng so với 75,5% vào cuối 2Q2017 và 78,1% vào cuối năm 2017.

Lãi suất huy động khách hàng và lãi suất trả lãi giấy tờ có giá đều cải thiện so với năm 2017, khiến chi phí lãi hợp nhất (trượt 4 quý) giảm từ 5,6% vào năm 2017 về 5,2% vào Q2/2018 và chi phí lãi riêng lẻ giảm từ 5,1% về 4,9%. Nhờ đó, NIM hợp nhất trượt 4 quý được cải thiện lên 4,4% (so với 4,1% của năm 2017). Trong đó, NIM trượt 4 quý của ngân hàng mẹ tăng từ 2,5% lên 2,8%.

Thu nhập ngoài lãi có đóng góp tích cực dù tỷ trọng thu nhập dịch vụ vẫn chưa cao. Tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi trong 6T đầu năm là 20,4% (hợp nhất), tăng lên so với cùng kỳ (chiếm 14,6% TNHĐ) và so với cả năm 2017 (chiếm 15,4% TNHĐ). Tỷ trọng này ở ngân hàng mẹ là 24,4%.

Thu nhập dịch vụ vẫn đóng góp khá khiêm tốn vào TNHĐ dù tỷ trọng đã được cải thiện lên 4.8% trong 6T đầu 2018 so với 2.2% cùng kỳ. Tuy nhiên, đóng góp phần lớn cho thu nhập ngoài lãi vẫn là thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư (với tỷ trọng tăng mạnh bắt đầu từ năm 2017, chiếm 7,0% TNHĐ hợp nhất trong 6T đầu 2018). Trong 6T đầu năm HDB đang thực hiện tốt mục tiêu duy trì tỷ trọng thu nhập ngoài lãi 20~25%, nhưng do thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư không ổn định, HDB sẽ cần nhiều nỗ lực mở rộng thu nhập dịch vụ để có thể duy trì mức tỷ trọng này. Đáng lưu ý là trong khi thu nhập từ hoạt động dịch vụ của NH mẹ chỉ tăng 25,1% so với cùng kỳ, thu nhập dịch vụ hợp nhất tăng đến hơn 03 lần. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng này đến từ việc HD Saison đã đẩy mạnh hoạt động bán vé và bảo hiểm cho khách hàng mua vé của Vietjet.

Tiến độ thu hồi nợ xấu khả quan. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng có xu hướng giảm nhẹ so với cuối 2Q2017 và cuối năm 2017, ở mức 1,4% (hợp nhất) và 1,1% (riêng lẻ). Ngoài ra, mệnh giá TPĐB còn lại đã giảm từ hơn 2.068 tỷ vào cuối 2Q2017 xuống còn 1.598 tỷ nên tỷ lệ nợ xấu thực (NPL + TPĐB) cũng đã có xu hướng giảm rõ rệt.

Trong 6T 2018, HDB chỉ dành 10,6% TNHĐ cho khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nhưng vẫn nâng được tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu hợp nhất lên 79,8%, trong đó tỷ lệ của NH mẹ là 86,5%, cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ. Chúng tôi tin rằng gánh nặng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng được giảm bớt là nhờ HDB đã đạt tiến độ rất khả quan trong việc thu hồi nợ xấu nội bảng và nợ đã bán qua VAMC.

Hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời được nâng cao. Một điều đáng lưu ý là tỷ lệ chi phí hoạt động (CIR) trong 6T đầu năm đã giảm khá mạnh so với cùng kỳ và với năm 2017 khi CPHĐ hợp nhất tăng 11,9% trong khi TNHĐ tăng 45,9%. Điều này là nhờ so với cùng kỳ, các khoản chi phí lớn tăng chậm, như chi cho nhân viên (+24,6%), chi tài sản (+4,7%), chi quản lý công vụ gần như không đổi. Do đó, tỷ lệ CIR hợp nhất giảm từ 58,9% của 6T2017 xuống còn 45,2% trong 6T2018, chủ yếu nhờ hiệu quả của NH mẹ (với CIR trong 6T2018 chỉ còn 40,0%). Khả năng sinh lời được cải thiện đáng kể, với ROAE trượt 4 quý cả hợp nhất và riêng lẻ tăng lên mức trên 18%, còn ROAA trượt 4 quý tăng lên mức 1,4%.

Như vậy, trong 6T đầu năm NH mẹ vẫn là động lực tăng trưởng chính của HDB. Tuy nhiên, do đã sử dụng gần hết hạn mức tăng trưởng được phê duyệt từ đầu năm nên trong nửa cuối năm NH mẹ sẽ phải chịu áp lực rất lớn trong việc xin thêm hạn mức tín dụng bổ sung từ NHNN. Điều này càng trở nên khó khăn khi mới đây, NHNN cho biết sẽ kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng, cũng như sẽ không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trừ trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, việc duy trì tỷ lệ CIR hiện tại sẽ là một thách thức lớn với HDBank. Trong 6T đầu 2018, NH mẹ đã ký quyết định thành lập mới 36 chi nhánh/PGD, nhưng mới chỉ có 15 chi nhánh/PGD được khai trương, bắt đầu từ tháng 5 hoặc tháng 6. Như vậy, khi tất cả 45 chi nhánh/PGD mà HDBank có kế hoạch mở mới thực sự đi vào hoạt động vào nửa cuối năm, CPHĐ sẽ tăng nhanh trong khi tăng trưởng thu nhập lãi (vốn vẫn chiếm ~75% trong TNHĐ) lại phụ thuộc vào khả năng xin bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận Quý 3 của NH mẹ so với cùng kỳ sẽ chậm lại so với các quý trước.

Về phía HD Saison, mặc dù công ty có nhiều điểm mạnh từ vị trí top 03 trong ngành và mạng lưới giao dịch rộng lớn, HD Saison vẫn chưa thể đạt tốc độ tăng trưởng như kỳ vọng. Tương tự như khó khăn của HD Saison, công ty dẫn đầu thị trường là FE Credit cũng chỉ đạt khoảng 4% tăng trưởng tín dụng trong nửa đầu năm. Mặc dù nguyên nhân có thể do cạnh tranh trong ngành tăng lên do có sự tham gia của các đối thủ mới, chúng tôi cho rằng ngành tài chính tiêu dùng đã có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và sẽ cần được theo dõi chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Đây sẽ là thách thức chung của HD Saison và của tất cả các công ty trong ngành.

Mặc dù có những khó khăn nêu trên, chúng tôi cho rằng HDB vẫn sẽ duy trì được mức thu nhập và LNTT của cả năm 2018 như kỳ vọng của chúng tôi. Ngân hàng mẹ đang có lợi thế từ tăng trưởng cho vay, chất lượng tài sản được kiểm soát tốt, tiến độ thu hồi nợ xấu khả quan cũng như hiệu quả hoạt động và sinh lời được nâng cao. Việc hoàn thiện khai trương các chi nhánh trong năm nay sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho các năm tiếp theo.

Với mức giá thị trường là 36.200 đồng/cp, Cổ phiếu HDB đang được giao dịch thấp hơn khoảng 16% so với giá mục tiêu 42.000 đồng/cp của chúng tôi.

Nguồn: VDSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý