DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu HDB – Duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 39.400 đồng/cp

Lượt xem: 956 - Ngày:
Chia sẻ

Nâng 28% giá mục tiêu; duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu HDB và nâng 28% giá mục tiêu lên 39.400đ (tiềm năng tăng giá: 17%). Điều này chủ yếu là nhờ chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận và chuyển thời gian định giá sang giữa năm 2022. Dựa trên triển vọng tích cực và diễn biến giá cổ phiếu kém hơn các các NHTM tư nhân khác trong thời gian gần đây, HSC cho rằng NĐT sẽ chuyển sang mua vào cổ phiếu HDB. Cổ phiếu HDB

Đồ thị cổ phiếu HDB phiên giao dịch ngày 25/06/2021. Nguồn: AmiBroker

Nâng dự báo lợi nhuận nhờ hạ giả định chi phí dự phòng

KQKD Q1/2021 đạt ấn tượng với lợi nhuận thuần tăng 68% so với cùng kỳ và đạt 28% dự báo của HSC cho cả năm 2021. Chúng tôi lần lượt nâng 4,3%; 2,7% và 1,5% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021, 2022 và 2023.

HSC nâng dự báo lợi nhuận chủ yếu nhờ hạ giả định chi phí dự phòng và chi phí hoạt động. Trong khi đó chúng tôi hạ giả định thu nhập lãi thuần (do hạ giả định tỷ lệ NIM trong khi giữ nguyên giả định tăng trưởng tín dụng) nhưng nâng giả định thu nhập ngoài lãi (nhờ lãi kinh doanh trái phiếu). Nói chung, theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2023 tăng trưởng với tốc độ CAGR là 26,2% thay vì 25,7% như trong dự báo trước đây.

Biểu đồ 1: Tổng hợp các điều chỉnh đối với dự báo KQKD, HDB Cổ phiếu HDB

Định giá của HDB sẽ sớm bắt kịp mặt bằng chung

Mặc dù đã tăng 46% so với đầu năm, giá Cổ phiếu HDB vẫn tăng kém hơn mức tăng bình quân cổ phiếu ngân hàng là 70%. Triển vọng lợi nhuận tích cực nhưng định giá tương đối cao trước đây đã hạn chế sức tăng của cổ phiếu HDB, khiến hiện giờ định giá của HDB đã thấp hơn mặt bằng chung.

Hiện P/B dự phóng 1 năm của cổ phiếu HDB là 1,66 lần; thấp hơn 7% so với bình quân P/B dự phóng của nhóm NHTM tư nhân gồm TCB, VPB, ACB, MBB, trong khi định giá của HDB 2 năm qua cao hơn 8,3%.

Nhờ tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân ngành và nhiều động lực tích cực sắp tới (cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và thông tin được Moody’s nâng triển vọng từ ‘Ổn định’ lên ‘Tích cực’ thời gian gần đây), HSC kỳ vọng định giá của HDB sẽ được đẩy lên mặt bằng bình quân.

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 39.400đ (tiềm năng tăng giá 17%); tương đương P/B dự phóng năm 2021 là 2,1 lần và năm 2022 là 1,8 lần.

Biểu đồ 2: P/B dự phóng 1 năm, HDB Cổ phiếu HDB

Biểu đồ 3: Độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình P/B

 Cổ phiếu HDB

Điều chỉnh một chút dự báo lợi nhuận

KQKD Q1/2021 đạt ấn tượng với lợi nhuận thuần tăng 68% so với cùng kỳ và đạt 28% dự báo của HSC cho cả năm 2021. Chúng tôi lần lượt nâng 4,3%; 2,7% và 1,5% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021, 2022 và 2023. Nói chung, theo dự báo mới, lợi nhuận thuần giai đoạn 2020-2023 tăng trưởng với tốc độ CAGR là 26,2% thay vì 25,7% như trong dự báo trước đây.

HDB ghi nhận KQKD ấn tượng trong Q1/2021 nhờ Ngân hàng mẹ trong khi KQKD của HDSaison đạt khiêm tốn và sát kỳ vọng của HSC. Về KQKD Ngân hàng mẹ, HSC thấy rằng:

 • Tỷ lệ NIM thấp hơn kỳ vọng.
 • Lãi kinh doanh trái phiếu vượt dự báo cho năm 2021.
 • Chi phí hoạt động được kiểm soát hiệu quả hơn và thấp hơn so với dự đoán của HSC.
 • Chất lượng tài sản tốt hơn và chi phí dự phòng thấp hơn dự đoán của chúng tôi.

Bảng 4: KQKD Q1/2021 Cổ phiếu HDB

Theo đó, những giả định chủ chốt được điều chỉnh trong dự báo cho Ngân hàng mẹ là: hạ giả định chi phí dự phòng và chi phí hoạt động; trong khi đó chúng tôi cũng hạ giả định thu nhập lãi thuần (do hạ giả định tỷ lệ NIM trong khi giữ nguyên giả định tăng trưởng tín dụng) nhưng nâng giả định thu nhập ngoài lãi (nhờ lãi kinh doanh trái phiếu). HSC giữ nguyên dự báo cho HDSaison với lợi nhuận thuần giai đoạn 2020- 2023 tăng trưởng với tốc độ CAGR là 22,2%.

Bảng 5: Tóm tắt điều chỉnh các giả định Cổ phiếu HDB

Tỷ lệ NIM giảm trong Q1/2021 do Ngân hàng chốt lãi danh mục trái phiếu và hệ số LDR thấp

Tỷ lệ NIM của HDB giảm 16 điểm cơ bản so với quý trước (giảm 89 điểm cơ bản so với cùng kỳ). Trong đó, tỷ lệ NIM của Ngân hàng mẹ giảm 18 điểm cơ bản so với quý trước (giảm 62 điểm cơ bản so với cùng kỳ) và tỷ lệ NIM của HDSaison ổn định tại 27,42% (tăng 6 điểm cơ bản so với quý trước và giảm 33 điểm cơ bản so với cùng kỳ). Xu hướng cả lợi suất gộp và chi phí huy động giảm trong Q1/2021 do thanh khoản dồi dào này cũng diễn ra ở các ngân hàng khác. Ngoài ra, tỷ lệ NIM Ngân hàng mẹ HDB giảm còn do:

 • Lợi suất đầu tư trái phiếu giảm (giảm 128 điểm cơ bản so với quý trước xuống còn 4,32%) do Ngân hàng chốt lãi danh mục trái phiếu và tái đầu tư vào trái phiếu có lợi suất thấp hơn trước đây.
 • Hệ số LDR điều chỉnh giảm còn 86,2% từ 94,8% tại thời điểm cuối Q1/2020. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 38,8% so với cùng kỳ trong khi cho vay khách hàng tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Biểu đồ 6: Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi, NH mẹ HDB Cổ phiếu HDB

Biểu đồ 7: Tỷ lệ NIM, NH mẹ HDB Cổ phiếu HDB

Với những xu hướng quan sát được trong Q1/2021, HSC giảm 6 điểm cơ bản dự báo tỷ lệ NIM cho Ngân hàng mẹ trong năm 2021, giảm 1 điểm cơ bản cho năm 2022 và 3 điểm cơ bản cho năm 2023. Điều này xuất phát từ việc chúng tôi hạ một chút giả định lợi suất gộp (Bảng 5). Theo HSC, môi trường lợi suất thấp dự kiến còn kéo dài sau năm 2021, nên để cải thiện tỷ lệ NIM, HDB cần nâng hệ số LDR.

HDB đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng và huy động cho năm 2021 là 25%, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào hạn mức tăng trưởng tín dụng mới được NHNN giao. HSC cho rằng kế hoạch của HDB là khá tham vọng và giữ nguyên dự báo tăng trưởng tín dụng ở 22,4%; tăng trưởng huy động ở 23%.

Tóm lại, HSC giảm 1,2% dự báo thu nhập lãi thuần năm 2021 và gần như giữ nguyên dự báo cho năm 2022, 2023.

Dự báo lãi kinh doanh trái phiếu điều chỉnh tăng bù đắp dự báo thu nhập lãi thuần điều chỉnh giảm

Trước đây HSC dự báo lãi kinh doanh trái phiếu năm 2021 là 294 tỷ đồng; đóng góp 1,68% lợi nhuận hoạt động. Tuy nhiên, do Ngân hàng tích cực chốt lãi danh mục trái phiếu (416 tỷ đồng trong Q1/2021), nên lợi suất trái phiếu bình quân trong năm Q1/2021 đã giảm 128 điểm cơ bản xuống còn 4,32% từ 5,6% trước đó.

Theo đó, HSC nâng 71% giả định lãi kinh doanh trái phiếu lên 504 tỷ đồng, đóng góp 2,89% vào lợi nhuận hoạt động năm 2021 theo dự báo mới. Chúng tôi tin rằng hầu hết lãi kinh doanh trái phiếu sẽ rơi vào nửa đầu năm 2021 và sẽ thấp hơn vào nửa cuối năm.

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt rất tốt trong Q1/2021. Chi phí hoạt động của Ngân hàng mẹ gần như giữ nguyên so với cùng kỳ (giảm 1% so với cùng kỳ) và của HDSaison chỉ tăng nhẹ (tăng 6% so với cùng kỳ). Nói chung, chi phí hoạt động hợp nhất tăng 1% so với cùng kỳ và hệ số CIR Q1/2021 giảm còn 39,1%.

Tuy nhiên, do HDB đang trong giai đoạn mở rộng và chi phí hoạt động biến động đáng kể giữa các quý, nên HSC chỉ lần lượt giảm nhẹ 1%; 1% và 0,5% dự báo chi phí hoạt động trong năm 2021, 2022 và 2023. Chúng tôi kỳ vọng hệ số CIR hợp nhất sẽ ổn định ở khoảng 44% (Biểu đồ 8).

Biểu đồ 8: Hệ số CIR, HDB hợp nhất 

Chất lượng tài sản vẫn duy trì ở mức tốt

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất tăng nhẹ trong Q1/2021 lên 1,5% (so với 1,32% tại thời điểm cuối năm 2020), trong đó tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng mẹ tăng lên 1,1% từ 0,9% tại thời điểm cuối năm 2020 và tỷ lệ nợ xấu tại HDSaison giảm nhẹ còn 5,7% từ 5,8% tại thời điểm cuối năm 2020.

Ngân hàng mẹ duy trì chi phí tín dụng rất ổn định trong 3 năm qua nhưng chi phí tín dụng tại HDSaison đã tăng tương đối trong 3 quý vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19. HDSaison đã tích cực xóa nợ xấu để duy trì chất lượng dư nợ cho vay. HSC ước tính chi phí tín dụng của HDSaison đã đạt đỉnh là 9,7% vào Q1/2021 và sẽ dần trở về mức bình thường là 8,3% trong các quý tới.

Biểu đồ 9: Tỷ lệ nợ xấu Cổ phiếu HDB

Biểu đồ 10: Chi phí tín dụng 12 tháng Cổ phiếu HDB

Biểu đồ 11: Nợ được tái cấu trúc Cổ phiếu HDB

Biểu đồ 12: Cơ cấu nợ được tái cấu trúc, Q1/2021 Cổ phiếu HDB

Ngoài ra, tính đến cuối Q1/2021, dư nợ tái cấu trúc của HDB đã giảm đáng kể nhờ tình hình kinh doanh của khách hàng cải thiện. Nợ tái cấu trúc chiếm 2,3% dư nợ cho vay, giảm từ mức 4,1% tại thời điểm cuối năm 2020. Theo ban lãnh đạo, chi phí dự phòng trích lập cho nợ tái cấu trúc ước tính khoảng 100 tỷ đồng; nghĩa là không đáng kể.

Theo đó, HSC giảm 10 điểm cơ bản dự báo chi phí tín dụng năm 2021 xuống 0,98%; tương đương chi phí dự phòng tăng 9%. Dự báo cho năm 2022 và 2023 về cơ bản được giữ nguyên.

Những động lực chủ chốt sắp tới đối với giá cổ phiếu

HDB sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 25%) để nâng vốn điều lệ. Kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHCĐTN năm 2021 tổ chức vào tháng 4 và nhiều khả năng sẽ được thực hiện vào đầu Q3/2021. NĐT cá nhân ưa thích cổ tức bằng cổ phiếu và chúng tôi đã quan sát diễn biến giá cổ phiếu khả quan hơn của những cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu gần đây. Theo đó, HSC kỳ vọng giá diễn biến giá cổ phiếu HDB sẽ khả quan hơn xu hướng chung của cổ phiếu ngành ngân hàng trong ngắn hạn.

Bảng 13: Cổ tức và diễn biến giá cổ phiếu Cổ phiếu HDB

Gần đây, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng triển vọng cho HDB từ ‘Ổn định’ lên ‘Tích cực’. Điều này phản ánh quan điểm của Moody’s là chất lượng tài sản được cải thiện trong những năm gần đây (giúp giảm chi phí tín dụng và nâng cao tỷ suất lợi nhuận) có thể giúp HDB được nâng xếp hạng BCA (xếp hạng tín dụng cơ sở) trong 12-18 tháng tới. Sau khi được nâng xếp hạng BCA và các xếp hạng khác, HDB có thể giảm được chi phí huy động khi phát hành trái phiếu quốc tế (như trong năm ngoái) hoặc tìm kiếm các khoản vay quốc tế. Hiện xếp hạng nhà phát hành và tiền gửi tiền gửi nội tệ và ngoại tệ dài hạn của HDB là B1.

Định giá và khuyến nghị

HSC nâng 28% giá mục tiêu đối với cổ phiếu HDB lên 39.400đ; tương đương P/B dự phóng năm 2021 là 2,1 lần và năm 2022 là 1,8 lần dựa trên BVPS đã điều chỉnh pha loãng năm 2021; tiềm năng tăng giá là 17%. HSC nâng giá mục tiêu sau khi điều chỉnh nhẹ dự báo lợi nhuận năm 2021-2023, nâng giả định ROE dài hạn và chuyển thời gian định giá sang giữa năm 2022. Hiện định giá cổ phiếu HDB thấp hơn 7% so với bình quân nhóm NHTM tư nhân tương đồng mặc dù định giá của HDB 2 năm qua cao hơn 8,3%. HSC vẫn ưa thích HDB nhờ mô hình cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận cộng với đà tăng trưởng mạnh; và tin rằng NĐT sẽ chuyển sang mua vào cổ phiếu HDB.

Nâng 28% giá mục tiêu

HSC nâng 28% giá mục tiêu lên 39.400đ; tương đương tiềm năng tăng giá 17% từ thị giá hiện tại. Điều này phản ánh những điều chỉnh chủ chốt sau đây trong giả định của chúng tôi:

 • HSC lần lượt nâng 4,3%; 2,7% và 1,5% dự báo lợi nhuận thuần năm 2021, 2022 và 2023.
 • Nâng hệ số ROE dài hạn lên 17,5% từ 16,5%.
 • Chuyển thời gian định giá sang giữa năm 2022.

Mô hình tính giá trị nội tại theo phương pháp thu nhập thặng dư và giá mục tiêu được trình bày trong Bảng 14.

Bảng 14: Định giá thu nhập thặng dư, HDB Cổ phiếu HDB

Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng; định giá của HDB sẽ bắt kịp mặt bằng chung

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với Cổ phiếu HDB và nâng 28,3% giá mục tiêu lên 39.400đ (tiềm năng tăng giá: 17%). Điều này chủ yếu là nhờ chúng tôi nâng dự báo lợi nhuận và chuyển thời gian định giá sang giữa năm 2022.

Hiện P/B dự phóng 1 năm của cổ phiếu HDB là 1,66 lần; thấp hơn 7% so với bình quân P/B dự phóng của nhóm NHTM tư nhân gồm TCB, VPB, ACB, MBB mặc dù định giá của HDB 2 năm qua cao hơn 8,3%.

HDB là cổ phiếu ưa thích của NĐTNN giai đoạn 2018-2019 nhờ nền tảng căn bản vững chắc và cổ phiếu còn room. Tuy nhiên, trước xu hướng bán ròng của NĐTNN trong năm 2020 và 2021 tính đến nay, định giá của HDB đã không còn cao hơn bình quân nhóm NHTM tư nhân và hiện còn thấp hơn.

Nhờ triển vọng tích cực, cổ phiếu ngành ngân hàng nói chung đã được định giá lại ở mặt bằng cao hơn đáng kể. Và với tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân ngành và nhiều động lực tích cực sắp tới, HSC kỳ vọng NĐT sẽ mua vào cổ phiếu HDB và định giá của Ngân hàng sẽ bắt kịp mặt bằng chung – tóm lại, HSC kỳ vọng giá cổ phiếu HDB sẽ tăng tốt hơn các ngân hàng khác. Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với tiềm năng tăng giá 17%.

Những rủi ro chính đối với dự báo và định giá của HSC gồm:

 • Khả năng HDB không nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao như kỳ vọng.
 • Tốc độ tiêm chung vắc xin ngừa Covid-19 chậm hơn kỳ vọng và ảnh hưởng của các đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng hơn dự đoán. Theo HSC, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dư nợ cho vay hơn là nhu cầu tín dụng; và HDB sẽ phải trích lập thêm dự phòng.

Dưới đây là phân tích của HSC về độ nhạy giữa giả định tăng trưởng tín dụng và chi phí tín dụng hợp nhất.

Bảng 15: Phân tích độ nhạy, tăng trưởng tín dụng Cổ phiếu HDB

Bảng 16: Phân tích độ nhạy, Chi phí tín dụng Cổ phiếu HDB

Biểu đồ 17: P/B dự phóng 1 năm của HDB so với với các ngân hàng trong hệ thống Cổ phiếu HDB

Bảng 18: So sánh với các ngân hàng trong hệ thống Cổ phiếu HDB

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý