DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu GTN – Các thương vụ thoái vốn sẽ thúc đẩy lợi nhuận 2018

Lượt xem: 619 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Công ty cổ phần GTNfoods (GTN) ngày 19/04/2018. Công ty đã trình bày kế hoạch tăng cổ phần tại công ty con Sữa Mộc Châu (MCM), thoái vốn khỏi các hoạt động ngoài cốt lõi và mục tiêu 2018.

Đồ thị cổ phiếu GTN cập nhật ngày 20/04/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu GTN cập nhật ngày 20/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Báo cáo KQKD Quý 1/2018 của GTN. Nguồn: VCSC

Báo cáo KQKD Quý 1/2018 của GTN. Nguồn: VCSC

GTN có thể sẽ tăng cổ phần tại MCM thông qua đợt phát hành riêng lẻ vì Chủ tịch HĐQT của MCM cho biết nhiều khả năng công ty này sẽ cần vốn năm 2019-2020 để nâng cấp trang thiết bị sản xuất.

GTN dự kiến từ năm 2018 đến 2020 sẽ thanh lý nhiều tài sản ngoài hoạt động cốt lõi, qua đó thu về 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích CĐTS.

Công ty đề ra mục tiêu năm 2018, LNST sau lợi ích CĐTS sẽ đạt 165 tỷ đồng, trong đó có 110 tỷ đồng từ thanh lý tài sản ngoài cốt lõi.

Nếu không tính lãi tài chính, mục tiêu LNST sau lợi ích CĐTS do GTN đề ra cho năm 2018 xấp xỉ dự báo hiện nay của chúng tôi là 60 tỷ đồng, sau khi lỗ 2 tỷ đồng năm 2017.

LNST trước lợi ích CĐTS sơ bộ Quý 1/2018 của GTN đạt 35 tỷ đồng, bao gồm 10 tỷ đồng lợi nhuận bất thường, so với 53 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 30 tỷ đồng lợi nhuận bất thường.

ĐHCĐ cũng thông qua cổ tức bằng tiền mặt 500VND/cổ phiếu cho năm 2018, lợi suất cổ tức 4,5%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác