DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu GMD – Triển vọng tương lai khá tích cực

Lượt xem: 676 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD – GMD KHẢ QUAN. KQKD 9 tháng đầu năm tốt. Lợi nhuận tăng mạnh nhờ bán tài sản trong khi đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính không đổi. Triển vọng tương lai khá tích cực. Tiếp tục đánh giá Khả quan – Công ty Cổ phần Gemadept (Cổ phiếu GMD) đã công bố KQKD 9 tháng đầu năm chưa soát xét với doanh thu thuần đạt 1.986 tỷ đồng (giảm 30,2% so với cùng kỳ), LNTT đạt 1.993 tỷ đồng (tăng 366% so với cùng kỳ) và LNST đạt 1.727 tỷ đồng (tăng 359% so với cùng kỳ). Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ bán một số tài sản với tổng lợi nhuận thu về là 1.512 tỷ đồng.

Đồ thị cổ phiếu GMD phiên giao dịch ngày 08/11/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu GMD phiên giao dịch ngày 08/11/2018. Nguồn: AmiBroker

Với kết quả này, GMD đã hoàn thành 82,6% kế hạch doanh thu cả năm và 93,6% kế hoạch LNTT cả năm. Cho năm 2018, GMD đạt kế hoạch doanh thu thuần đạt 2.405 tỷ đồng (giảm 38,7% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 2.130 tỷ đồng (tăng trưởng 227%).

Xét riêng trong Q3, GMD đạt doanh thu thuần 699 tỷ đồng (giảm 28,6% so với cùng kỳ) và LNST đạt 173 tỷ đồng (tăng 19,0% so với cùng kỳ).

Kết luận nhanh – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi hiện ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 34.000đ, tương đương EV/EBITDA dự phóng 2018 là 10,9 lần. Trong một thời gian dài (kể từ năm 2015), room cho khối ngoại cho GMD vẫn luôn kín, và đến hiện tại việc tiếp cận cổ phiếu đã trở nên dễ dàng hơn khi công ty nới room lên 49,0% với 3,14% (tương đương 9,32 triệu cổ phiếu) hiện còn trống cho NĐTNN.

HSC đã điều chỉnh tăng dự báo của mình và hiện dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 218% nhưng giảm 69,0% trong năm sau. Do trong năm nay công ty ghi nhận lợi nhuận không thường xuyên từ thoái vốn và dòng thu nhập này đóng góp phần lớn lợi nhuận trong năm nay và dĩ nhiên sẽ không còn trong năm sau. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính sẽ tăng trưởng 18,3% trong năm sau nhờ Cảng Nam Đình Vũ hoạt động với hiệu suất lớn hơn. Gemalink sẽ khởi công xây dựng trong tháng này và dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ Q2/2020. Và Gemalink sẽ là động lực tăng trưởng chính của công ty từ 2 đến 3 năm tới.

GMD là doanh nghiệp cảng biển tư nhân lớn nhất tại Việt Nam với thị phần cả nước là 10%. HSC cho rằng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của các công ty khai thác cảng biển là rất lớn dựa trên niềm tin của chúng tôi rằng dòng thương mại sẽ tiếp tục tăng trưởng trung bình 17%/năm trong 3 năm tới với một phần là nhờ dòng vốn FDI (dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 14%/năm trong cùng kỳ). Ảnh hưởng từ tranh chấp thương mại hiện tại giữa Trung Quốc và Mỹ đến dòng thương mại của Việt Nam là chủ đề còn nhiều tranh cãi. HSC giữ quan điểm rằng tranh chấp này kéo dài sẽ là yếu tố tích cực đến Việt Nam với khả năng di dời công suất sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Doanh thu thuần giảm mạnh do bỏ doanh thu mảng logistic – Doanh thu của GMD đến từ hai mảng chính sau;

 • Doanh thu mảng cảng biển tăng 24,1% so với cùng kỳ đạt 1.662 tỷ đồng. Chủ yếu là nhờ lượng hàng hóa qua cảng tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng đầu năm nay, lượng hàng hóa qua cảng của GMD đạt 1.190.000 TEU (tăng 16,5% so với cùng kỳ). Trong đó:

–     Các cảng biển Hải Phòng tiếp nhận 700.000 TEU (tăng 17,5% so với cùng kỳ) nhờ cảng Nam Đình Vũ đã đi vào hoạt động từ tháng 2/2018, theo đó công suất xử lý hàng của các cảng biển của GMD ở khu vực Hải Phòng tăng thêm 600.000 TEU, tương đương 92%.

–     Phước Long PIP tiếp nhận 490.000 TEU (tăng 15% so với cùng kỳ) nhờ công suất tăng 30% từ Q3/2017.

 • Doanh thu mảng logistic và vận tải giảm 78,2% so với cùng kỳ xuống 334 tỷ đồng. Tháng 2/2018, GMD đã bán 51% cổ phần tại Công ty TNHH  Gemadept Logistics Holding (vận hành mảng logistic) và 49% cổ phần tại Công Ty TNHH Gemadept Shipping Holding cho CJ Logistic. Theo đàm phán giữa GMD và CJ Logistic, hai công ty này sẽ được ghi nhận là công ty liên kết của GMD. Do đó, doanh thu từ hai công ty này cũng không còn được hợp nhất với GMD nữa.

Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng – Trong 9 tháng đầu năm 2018, GMD đạt lợi nhuận gộp 759 tỷ đồng (tăng 4,1% so với cùng kỳ) trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng mạnh từ 25,6% lên 38,2% nhờ tỷ trọng đóng góp doanh thu của mảng logistic (cho tỷ suất lợi nhuận thấp) giảm mạnh.

 • Mảng cảng biển đóng góp lợi nhuận gộp 668 tỷ đồng (tăng 23,5% so với cùng kỳ) trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 40,4% xuống 40,2%.
 • Mảng logistic đóng góp lợi nhuận gộp 89 tỷ đồng (giảm 59,7% so với cùng kỳ) nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp mảng này lại tăng từ 14,4% lên 26,6% nhờ không còn đóng góp từ Công ty TNHH Gemadept Logistics Holdings và Công Ty TNHH Gemadept Shipping Holdings vốn có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp nữa.

Lợi nhuận tài chính thuần tăng mạnh nhờ bán tài sản – Lợi nhuận tài chính thuần đạt 1.552 tỷ đồng (cùng kỳ là 48 tỷ đồng) do công ty bán một số tài sản và hạch toán 1.520 tỷ đồng lãi.

 • Bán 49% cổ phần tại Công Ty TNHH Gemadept Shipping Holding (GMD sở hữu 100%).
 • Bán 51% cổ phần tại Công ty TNHH Gemadept Logistic Holding (GMD sở hữu 100% cổ phần).
 • Bán 51% tại Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept (GMD sở hữu 51% cổ phần).

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm nay, GMD còn hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính, tổng cộng 112 tỷ đồng (9 tháng đầu năm ngoái là 15 tỷ đồng). Chủ yếu là hoàn nhập dự phòng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu Maritime Bank.

Đóng góp từ công ty liên doanh liên kết giữ nguyên so với cùng kỳ – Trong 9 tháng đầu năm 2018, đóng góp từ công ty liên doanh liên kết là 86 tỷ đồng (giữ nguyên so với cùng kỳ). Trong đó, SCS (Upcom) đóng góp 101 tỷ đồng (tăng 13,6% so với cùng kỳ). Về các công ty liên doanh liên kết khác, GMD không công bố thông tin cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính GMD có lẽ sẽ hạch toán lỗ từ Công Ty TNHH CJ Gemadept  Shipping Holding do chi phí nhiêu liệu tăng mạnh.

Chi phí bán hàng & quản lý tăng 11,2% so với cùng kỳ – Chi phí bán hàng & quản lý tăng 11,2% so với cùng kỳ lên 319 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay trong khi tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu cũng tăng từ 10,1% lên 16,1%.

Lỗ khác tăng – GMD ghi nhận 95 tỷ đồng lỗ khác trong 9 tháng đầu năm so với mức lỗ 23 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ này có thể liên quan đến hoạt động của mảng cao su.

Theo đó, LNTT 9 tháng đầu năm đạt 1.789 tỷ đồng (tăng 586% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, nếu không bao gồm khoản lợi nhuận không thường xuyên từ bán tài sản, hoàn nhập dự phòng và khoản lỗ khác, LNTT hoạt động kinh doanh chủ chốt của GMD đạt 445 tỷ đồng (giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ).

Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần giảm 31,1% và LNST tăng trưởng 219% – Chúng tôi điều chỉnh tăng 8% dự báo LNST sau khi giảm dự báo chi phí thuế TNDN. HSC hiện dự báo doanh thu thuần đạt 2.704 tỷ đồng (giảm 31,1%) và LNST đạt 1.851 tỷ đồng (tăng trưởng 219%) so với dự báo trước đó là doanh thu thuần đạt 2.679 đồng (giảm 32,3%) và LNST đạt 1.706 tỷ đồng (tăng trưởng 194%). Giả định chính của chúng tôi là:

 

 • Doanh thu của mảng cảng biển tăng 30% lên 2.285 tỷ đồng nhờ tác động của nhiều nhân tố. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa qua cảng đạt 1,698 triệu TEU (tăng 17%) và 1,896 triệu tấn (tăng 2%). Cảng Phước Long PIP đã được mở rộng từ Q3/2017. Trong khi đó cảng Nam Đình Vũ đi vào hoạt động từ tháng 2/2018. Theo đó công suất xử lý hàng container sẽ tăng thêm 750.000 TEU; tương đương tăng 65%.

–     Dự báo lượng hàng hóa qua cảng giảm 10% đạt 588.600 TEU tại cảng Nam Hải Đình Vũ và không đổi tại cảng Nam Hải, đạt 168.000 TEU. Do các tàu di chuyển từ cảng Nam Hải Đình Vũ về cảng Nam Đình Vũ.

–     Hàng hóa xử lý tại cảng Nam Đình Vũ  đạt 210.000 TEU (tăng 100%) với giả định cảng này hoạt động với 35% công suất thiết kế trong năm đầu tiên.

–     Phí dịch vụ cảng biển tại cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ sẽ giảm lần lượt 3% và 2% do cạnh tranh tại khu vực Hải Phòng tăng do có cảng mới đi vào hoạt động, chẳng hạn như cảng Nam Đình Vũ.

–     Hàng hóa xử lý tại Phước Long ICD tăng 15% đạt 731.400 TEU nhờ công suất của cảng này sẽ tăng thêm 30% từ Q3/2017.

–     Hàng hóa vào cảng Dung Quất tăng nhẹ 2% lên 1,896 triệu tấn nhờ sản lượng hàng dăm gỗ tăng dần.

 • Chúng tôi giả định doanh thu mảng logistic đạt 419 tỷ đồng, giảm 90,6% do không còn hợp nhất doanh thu từ Công Ty TNHH Gemadept Shipping Holding và Công ty TNHH Một thành viên Gemadept Logistic Holding.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 26,1% lên 38,9% và lợi nhuận gộp dự báo đạt 1.052 tỷ đồng (tăng trưởng 2,7%). Lý do chính là tỷ trọng đóng góp của mảng cảng biển tăng.
 • Lợi nhuận tài chính thuần tăng lên 1.516 tỷ đồng (năm 2017 là 42 tỷ đồng) nhờ hạch toán 1.516 tỷ đồng lãi từ thoái vốn như dưới đây:

–     Bán 49% cổ phần Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và 51% cổ phần Công ty TNHH  Gemadept Holding logistics, lãi 1.356 tỷ đồng.

–     Bán 51% cổ phần Cảng Hoa Sen Gemadept và lãi 160 tỷ đồng.

 • Đóng góp từ công ty liên doanh liên kết tăng – Chúng tôi dự báo công ty liên doanh liên kết sẽ đóng góp 132 tỷ đồng vào LNST của GMD (tăng 21%). Trong đó:

–     Chúng tôi giả định SCSC sẽ đóng góp 127 tỷ đồng (tăng trưởng 24,4%) vào LNST của GMD. Chúng tôi dự báo doanh thu của SCSC sẽ tăng trưởng 21% và LNST tăng trưởng 24,4%.

–     Công ty TNHH Gemadept Holding logistics và Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding sẽ đóng góp 5 tỷ đồng vào LNST của GMD. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng vận tải biển và logistic sẽ tăng trưởng 6% đạt 2.298 tỷ đồng nhờ công suất trung tâm phân phối tăng 15% và lượng hàng hóa chuyên chở tăng 5%.

 • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng lên 16,1%.
 • Lỗ khác là 96 tỷ đồng (tăng 14,2%) do GMD ghi nhân lỗ từ mảng cao su.

Theo đó, chúng tôi dự báo EBITDA đạt 1.128 tỷ đồng (tăng trưởng 13,1%), EV/EBITDA dự phóng năm 2018 là 9,24 lần.

Chúng tôi dự báo LNTT năm 2018 đạt 2.179 tỷ đồng (tăng trưởng 235%). Nếu không tính lãi từ thoái vốn và thu nhập khác, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính là 643 tỷ đồng (tăng trưởng 4,8%).

Chúng tôi dự báo LNST đạt 1.852 tỷ đồng (tăng trưởng 219%). HSC dự báo EPS dự phóng 2018 là 5.554đ/cp, tương đương P/E dự phóng là 4,99 lần.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 15% và LNST giảm 69% so với năm 2018 – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 3.110 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) và LNST đạt 575 tỷ đồng (giảm 69%). Các giả định chính của chúng tôi gồm:

 • Doanh thu mảng cảng biển tăng trưởng 15,9% đạt 2.648 tỷ đồng nhờ một số yếu tố. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa qua cảng đạt 2,003 triệu TEU (tăng trưởng 18%) và 1,934 triệu tấn (tăng tưởng 2%). Trong khi đó phí dịch vụ cảng biển tại cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ sẽ lần lượt giảm 3% và 2% do cạnh tranh gia tăng ở khu vực Hải Phòng bởi xuất hiện nhiều cảng mới như cảng Nam Hải Đình Vũ.
 • Chúng tôi giả dịnh doanh thu mảng logistic đạt 461 tỷ đồng, tăng trưởng 10%.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 38,9% xuống 38,2% trong khi đó lợi nhuận gộp dự  báo đạt 1.189 tỷ đồng (tăng 13%), chủ yếu do phí dịch vụ cảng biển giảm.
 • Lỗ tài chính thuần 120 tỷ đồng so với mức lãi 1.524 tỷ đồng trong năm 2018 do không còn đóng góp của lợi nhuận từ bán tài sản.
 • Đóng góp từ các công ty liên kết tăng – Chúng tôi dự báo các công ty liên kết của GMD sẽ đóng góp 193 tỷ đồng cho LNST của GMD (tăng 43,8%). Trong đó;

–     Chúng tôi giả định SCSC sẽ đóng góp 146 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) LNST. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần của SCSC tăng trưởng 11,5% và LNST tăng trưởng 15%.

–     Công ty TNHH Gemadept Holding logistics và Công ty TNHH Vận Tải Biển Gemadept sẽ đóng góp 47 tỷ đồng LNST với dự báo doanh thu 2 mảng này tăng trưởng 10% đạt 2.529 tỷ đồng.

 • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý không đổi, là 16,1%.
 • Lỗ khác là 96 tỷ đồng.

Theo đó, EBITDA là 1.258 tỷ đồng (tăng trưởng 11,6%), tương đương EV/EBITDA dự phóng 2019 là 8 lần.

Chúng tôi dự báo LNTT năm 2019 đạt 665 tỷ đồng (giảm 69,5% so với năm 2018). Nếu không bao gồm lợi nhuận thoái vốn và lợi nhuận khác, LNTT từ mảng kinh doanh chính dự báo đạt 761 tỷ đồng (tăng trưởng 18,3%).

Chúng tôi dự báo LNST là 575 tỷ đồng (giảm 69%). HSC dự báo EPS dự phóng 2019 là 1.526đ/cp, tương đương P/E dự phóng là 18,2 lần.

Cảng Gemalink được khởi công trong tháng này sẽ là động lực tăng trưởng chính cho GMD trong dài hạn – Trong dài hạn, chúng tôi cho rằng cảng Gemalink sẽ là động lực tăng trưởng chính sau 2-3 năm tới. Đây là dự án khổng lồ tại Cái Mép – Vũng Tàu. Và HSC dự báo cảng Gemalink sẽ đóng góp 19% doanh thu và 18% lợi nhuận gộp trong năm 2020. Và đến năm 2022, đóng góp doanh thu và lợi nhuận gộp của cảng này sẽ lần lượt tăng lên 30% và 31%. Dự án này đã thai nghén hơn 10 năm qua và cuối cùng sẽ được bắt đầu triển khai trong tháng này.

Công ty Cổ phần Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link (Gemalink) là liên doanh giữa GMD (75%) và CMA – CGM, khách hàng của GMD (25%). Công ty có vốn điều lệ là 1.929,6 tỷ đồng (tương đương 120 triệu USD theo tỷ giá USD/VND là 16.080 tại thời điểm góp vốn). Đây sẽ là cảng lớn nhất tại cụm cảng biển sâu Cái Mép – Thị Vải (cách TPHCM vài giờ đồng hồ); có khả năng tiếp nhận tàu có trọng tải lên tới 20.000 Teu.

GMD dự kiến sẽ xây dựng cảng này trong hai giai đoạn;

 • Giai đoạn 1 – Cảng có một bến tàu dài 800m để tiếp nhận tàu lớn và một bến đậu dài 260m với sân container rộng 33 ha. Công suất của cảng trong giai đoạn 1 là 1,4 triệu TEU/năm. Vốn đầu tư dự kiến cho giai đoạn 1 là 330 triệu USD. Khởi công xây dựng  từ tháng 11/ 2018 và sẽ mất 15 tháng xây dựng.
 • Giai đoạn 2: GMD sẽ tiếp tục mở rộng thêm 2 bến tàu và mở rộng khu vực sân sau. Sau khi giai đoạn 2 hoàn thành, cảng sẽ có bến tàu chính dài 1.150m và bến đậu bên cạnh dài 400m trên tổng diện tích 72 ha. Cảng có thẻ tiếp nhận các tàu lớn có trọng tải lên tới 200.000 DWT với công suất thiết kế cho toàn bộ giai đoạn này là 2.4 triệu TEU/năm. Tổng vốn đầu tư ước tính cho Giai đoạn 2 chưa được công bố.

CMA-CGM sẽ cung cấp tới 0,8 triệu TEU cho Gemalink trong năm đầu tiên cảng này đi vào hoạt động – Gemalink có cam kết vận chuyển hàng hóa từ CMA-CGM, bên còn lại của liên doanh này. CMA-CGM Group (công ty của Pháp) là công ty vận tải container và công ty container lớn thứ 3 trên thế giới với sự hiện diện ở hơn 160 quốc gia với hơn 655 đại lý.

Với đội tàu mới và đa dạng gồm 445 tàu, CMA CGM Group cung cấp dịch vụ tại 400 trong 521 cảng thương mại trên thế giới. Trong năm 2012, tập đoàn này đưa tàu cập cảng CM-TV cho tuyến đường Á-Âu và đây là đầu tiên Việt Nam trực tiếp kết nối với tuyến đường thương mại này. Trong năm 2017, tổng hàng hóa vận chuyển của CMA-CGM qua các cảng phía Nam Việt nam là khoảng 0,7 triệu Teu, trong đó hàng hóa qua CM-TV là khoảng 0,5 triệu Teu.

Hàng hóa vận chuyển của CMA- CGM tại các cảng Thái Lan và Philipin là khoảng 0,3 triệu – 0,35 triệu Teu. CMA- CGM ước tính trong năm đầu tiên hoạt động của cảng Gemalink, tập đoàn này sẽ chuyển khoảng 0,9 triệu Teu từ các cảng hiện tại sang Gemalink nếu chi phí ở mức hợp lý. Do đó, Gemalink có thể lấp đầy 57% công suất trong năm đầu tiên hoạt động.

Tuy nhiên, Gemalink yêu cầu mở rộng các cảng vệ tinh và trung tâm logistic tại TPHCM và khu vực Tây Nam. Một hạn chế của cảng CM-TV là cơ sở hạ tầng chưa được phát triển đồng bộ. Kết nối đường bộ và đường sông còn hạn chế. Chủ hàng hóa tốn thời gian và chi phí vận chuyển khi vận chuyển hàng tại CM-TV. Để khắc phục vấn đề này, Gemalink sẽ sử dụng các bến đậu để chuyển hàng hóa từ CM-TV sang các cảng vệ tinh và trung tâm logistic tại TPHCM. Do đó, công ty cần tăng công suất các cảng vệ tinh và trung tâm logistic để hỗ trợ hoạt động của Gemalink.

Tăng gấp đôi công suất đến năm 2022 – Chiến lược của GMD là sẽ tăng gấp đôi công suất cảng biển ở nhiều khu vực trên cả nước. Cùng với việc xây dựng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và giai đoạn 3 cũng như xây dựng Gemalink, GMD dự kiến sẽ tăng công suất cảng biển thêm 119% lên 4,4 triệu Teu vào năm 2022. Trong đó;

 • Công suất các cảng phía bắc sẽ tăng thêm 64% lên 2,25 triệu TEU.
 • Công suất các cảng phía nam sẽ tăng thêm 231% lên 2,15 triệu TEU.

Một khi cảng Nam Hải Đình Vũ hoạt động toàn bộ với công suất 1,4 triệu teu, GMD sẽ trở thành doanh nghiệp vận hành cảng biển lớn nhất tại Hải Phòng với tổng công suất là 2,25 tiệu teu/năm. Chiếm 26% thị phần tại Hải Phòng. Hơn nữa, khi cảng Gemalink đi vào hoạt động vào giữa năm 2020, GMD sẽ trở thành doanh nghiệp tư nhân vận hành cảng biển lớn nhất tại Việt Nam với tổng công suất là 4,4 triệu TEU/năm và ước tính nắm giữ 26% thị phần. Vị thế dẫn đầu giúp công ty thuận lợi trong đàm phán các điều khoản với khách hàng.

Công ty đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận với tốc độ bình quân gộp năm là 22% trong 3 năm tới – GMD đặt kế hoạch doanh thu là 3.597 tỷ đồng (tăng trưởng 37%) và LNTT đạt 1.067 tỷ đồng trong năm 2020, theo đó tốc độ tăng trưởng bình quân gộp của doanh thu là 22%/năm và của LNTT là 23%/năm. Cụ thể theo từng mảng kinh doanh như sau;

 • Mảng cảng biển tăng trưởng doanh thu với tốc độ bình quân gộp năm là 24% đạt 3.347 tỷ đồng (tăng trưởng 40,2%) trong năm 2020 và tăng trưởng LNTT bình quân 21% đạt 712 tỷ đồng (tăng trưởng 32,3%) trong năm 2020.
 • Mảng logistic tăng trưởng doanh thu với tốc độ bình quân gộp năm là 6% đạt 250 tỷ đồng (tăng trưởng 6,5%) trong năm 2020 và tăng trưởng LNTT bình quân 26% đạt 355 tỷ đồng (tăng trưởng 27,4%) trong năm 2020.

Kết luận đầu tư – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu GMD là 34.000đ, tương đương EV/EBITDA năm 2018 là 10,9 lần. GMD là doanh nghiệp cảng biển tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với 10% thị phần trên cả nước. Với hệ thống cảng biển trên cả nước có thể tiếp nhận xử lý 1,46 triệu TEU hàng hóa /năm; tương đương 10% thị phần. GMD còn có 1 công ty liên kết với một cảng tiếp nhận xử lý hàng hóa bằng đường hàng không tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. GMD vẫn nắm 49% cổ phần tại mảng logistic (công ty đã bán 51% cổ phần cho CJ logistics). Hiện công ty cũng đang vận hành mảng vận tải biển nhưng có tỷ suất lợi nhuận thấp. Triển vọng tích cực trong 5 năm tới nhờ công ty tập trung vào mảng cảng biển có tỷ suất lợi nhuận cao. Chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ giữ vị thế áp đảo trong lĩnh vực này với thị phần theo dự báo của HSC sẽ tăng lên 26% vào năm 2022. Nhờ công suất cảng biển tăng gấp đôi lên 4,4 triệu TEU. Trong khi đó mảng logistic tăng trưởng ổn định nhờ sáp nhập với CJ Logistics. Chúng tôi giữ quan điểm tích cực đối với cổ phiếu.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác