DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu GMD – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34.000đ

Lượt xem: 754 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Gemadept (Cổ phiếu GMD – Khả quan) – GMD là doanh nghiệp cảng biển tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với tổng công suất là 2,1 triệu TEU /năm. GMD là doanh nghiệp đầu ngành nhưng khó tiếp cận cổ phiếu – Hoạt động cảng biển là mảng kinh doanh quan trọng nhất của GMD, đóng góp 45% doanh thu và 70% lợi nhuận gộp.

Đồ thị cổ phiếu GMD phiên giao dịch ngày 08/10/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu GMD phiên giao dịch ngày 08/10/2018. Nguồn: AmiBroker

Trong năm 2017, hệ thống cảng của GMD đã tiếp nhận 1,46 triệu TEU (tăng 11%), và theo đó thị phần cả nước của GMD đạt 10%. Trong đó;

 • Các cảng ở phía Bắc của GMD (gồm Nam Hải Đình Vũ, Nam Hải, Nam Đình Vũ) tiếp nhận xếp dỡ 0,822 triệu TEU (tăng 5%), chiếm 19% thị phần phía Bắc.
 • Các cảng phía Nam của GMD (Phước Long) tiếp nhận xếp dỡ 0,636 triệu TEU (tăng 19%), chiếm 7% thị phần phía Nam.

Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần giảm 32% so với cùng kỳ và LNST tăng trưởng 194% – Chúng tôi đã điều chỉnh giảm 10% dự báo doanh thu và giảm 2% dự báo LNST do chúng tôi giảm 7% dự báo lượng hàng hóa qua cảng. HSC hiện dự báo doanh thu thuần đạt 2.679 tỷ đồng (giảm 32%) và LNST đạt 1.706 tỷ đồng (tăng trưởng 194%) so với dự báo trước đó là doanh thu thuần đạt 2.980 đồng (giảm 24%) và LNST đạt 1.725 tỷ đồng (tăng trưởng 197%). Giả định chính của chúng tôi là:

 • Doanh thu của mảng cảng biển tăng 14% lên 1.999 tỷ đồng nhờ tác động của nhiều nhân tố. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa qua cảng đạt 1,698 triệu TEU (tăng 17%) và 1,896 triệu tấn (tăng 2%). Cảng Phước Long PIP đã được mở rộng và hoạt động trở lại từ Q3/2017. Trong khi đó cảng Nam Đình Vũ đi vào hoạt động từ tháng 2/2018. Theo đó công suất xử lý hàng container sẽ tăng thêm 750.000 TEU; tương đương tăng 65%.

–      Dự báo lượng hàng hóa qua cảng giảm 10% đạt 588.600 TEU tại cảng Nam Hải Đình Vũ và không đổi tại cảng Nam Hải, đạt 168.000 TEU. Do các tàu di chuyển từ cảng Nam Hải Đình Vũ về cảng Nam Đình Vũ.

–      Hàng hóa xử lý tại cảng Nam Đình Vũ  đạt 210.000 TEU (tăng 100%) với giả định cảng này hoạt động với 35% công suất thiết kế trong năm đầu tiên.

–      Phí dịch vụ cảng biển tại cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ sẽ giảm lần lượt 3% và 2% do cạnh tranh tại khu vực Hải Phòng tăng do có cảng mới đi vào hoạt động, chẳng hạn như cảng Nam Đình Vũ.

–      Hàng hóa xử lý tại Phước Long ICD tăng 15% đạt 731.400 TEU nhờ công suất của cảng này sẽ tăng thêm 30% từ Q3/2017.

–      Hàng hóa vào cảng Dung Quất tăng nhẹ 2% lên 1,896 triệu tấn nhờ sản lượng hàng dăm gỗ tăng dần.

 • Chúng tôi giả định doanh thu mảng vận tải đạt 680 tỷ đồng, giảm 5%. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa chuyên chở sẽ giảm 5% là 239.178 TEU và giá bán bình quân tăng không đổi.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 26,1% lên 39,8% và lợi nhuận gộp dự báo đạt 1.067 tỷ đồng (tăng trưởng 4%). Lý do chính là tỷ trọng đóng góp của mảng cảng biển tăng.
 • Lợi nhuận tài chính thuần tăng lên 1.408 tỷ đồng (năm 2017 là 42 tỷ đồng) nhờ hạch toán 1.516 tỷ đồng lãi từ thoái vốn như dưới đây:

–      Bán 49% cổ phần Công ty TNHH Vận tải biển Gemadept Holding và 51% cổ phần Công ty TNHH Gemadept Holding logistics, lãi 1.356 tỷ đồng.

–      Bán 51% cổ phần Cảng Hoa Sen Gemadept và lãi 160 tỷ đồng.

 • Đóng góp từ công ty liên doanh liên kết tăng – Chúng tôi dự báo công ty liên doanh liên kết sẽ đóng góp 195 tỷ đồng vào LNST của GMD (tăng 79%). Trong đó:

–      Chúng tôi giả định SCSC và các công ty liên kết sẽ đóng góp 133 tỷ đồng (tăng trưởng 22%) vào LNST của GMD. Chúng tôi dự báo doanh thu của SCSC sẽ tăng trưởng 24% và LNST tăng trưởng 26%.

–      Công ty TNHH Gemadept Holding logistics sẽ đóng góp 63 tỷ đồng vào LNST của GMD. Chúng tôi dự báo doanh thu mảng logistic sẽ tăng trưởng 12% đạt 1.618 tỷ đồng nhờ công suất trung tâm phân phối tăng 15%.

 • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý /doanh thu giữ nguyên ở 18%.
 • Lỗ khác là 96 tỷ đồng (tăng 14%) do GMD ghi nhận lỗ từ mảng cao su.

Theo đó, chúng tôi dự báo EBITDA đạt 1.127 tỷ đồng (tăng trưởng 13%), EV/EBITDA dự phóng năm 2018 là 9,02 lần. Chúng tôi dự báo LNTT năm 2018 đạt 2.091 tỷ đồng (tăng trưởng 221%). Nếu không tính lãi từ thoái vốn và thu nhập khác, thì LNTT từ hoạt động kinh doanh chính là 671 tỷ đồng (tăng trưởng 6%). Chúng tôi dự báo LNST đạt 1.705 tỷ đồng (tăng trưởng 194%). HSC dự báo EPS dự phóng 2018 là 5.186 đồng /cổ phiếu, tương đương P/E dự phóng là 5,4 lần.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 12% và LNST giảm 64% so với năm 2018 – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 2.993 tỷ đồng (tăng trưởng 12%) và LNST đạt 606 tỷ đồng (giảm 64% so với năm 2017). Các giả định chính của chúng tôi gồm:

 • Doanh thu mảng cảng biển tăng trưởng 14% đạt 2.278 tỷ đồng nhờ một số yếu tố. Chúng tôi giả định lượng hàng hóa qua cảng đạt 2.003 triệu TEU (tăng trưởng 18%) và 1.934 triệu tấn (tăng tưởng 2%). Trong khi đó phí dịch vụ cảng biển tại cảng Nam Hải và Nam Hải Đình Vũ sẽ lần lượt giảm 3% và 2% do cạnh tranh gia tăng ở khu vực Hải Phòng bởi xuất hiện nhiều cảng mới như cảng Nam Đình Vũ.
 • Chúng tôi giả định doanh thu mảng vận tải đạt 714 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Giả định lượng hàng hóa vận tải tăng 5% đạt 251.137 TEU trong khi phí vận tải không đổi.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 39,8% lên 41,8% trong khi đó lợi nhuận gộp dự báo đạt 1.251 tỷ đồng (tăng 17%) nhờ mảng cảng biển với tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn đóng góp lợi nhuận lớn hơn.
 • Lỗ tài chính thuần 120 tỷ đồng so với mức lãi 1.408 tỷ đồng trong năm 2018 do không còn đóng góp của lợi nhuận từ bán tài sản.
 • Đóng góp từ các công ty liên kết tăng – Chúng tôi dự báo các công ty liên kết của GMD sẽ đóng góp 222 tỷ đồng cho LNST của GMD (tăng 14%). Trong đó;

–      Công ty TNHH Vận Tải Biển Gemadept sẽ đóng góp 69 tỷ đồng LNST với dự báo doanh thu tăng trưởng 12% đạt 1.815 tỷ đồng nhờ công suất các trung tâm phân phối tăng 15%.

–      Chúng tôi giả định SCSC sẽ đóng góp 153 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) LNST. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần của SCSC tăng trưởng 17% và LNST tăng trưởng 17%.

 • Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý không đổi, là 18%.
 • Lỗ khác là 96 tỷ đồng.

Theo đó, EBITDA là 1.281 tỷ đồng (tăng trưởng 14%), tương đương EV/EBITDA dự phóng 2019 là 7,7 lần. Chúng tôi dự báo LNTT năm 2019 đạt 716 tỷ đồng (giảm 66% so với năm 2018). Nếu không bao gồm lợi nhuận thoái vốn và lợi nhuận khác, LNTT từ mảng kinh doanh chính dự báo đạt 812 tỷ đồng (tăng trưởng 21%). Chúng tôi dự báo LNST là 606 tỷ đồng (giảm 64%). HSC dự báo EPS dự phóng 2019 là 1.518 đồng /cổ phiếu, tương đương P/E dự phóng là 18,7 lần.

Giá cổ phiếu giảm do không còn room nước ngoài – Giá cổ phiếu đã giảm 13% so với đầu năm. Cổ phiếu không có nhiều giao dịch khi room khối ngoại đã kín. KLGD bình quân ngày là 1.423.041 cổ phiếu, cho GTGD bình quân là 38,5 tỷ đồng trong 25 ngày gần đây. Tỷ lệ free float chính thức là khoảng 51%, tuy nhiên nếu điều chỉnh với những sở hữu gián tiếp của các bên liên quan, tỷ lệ này giảm còn khoảng 26%.

Kết luận đầu tư – Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu GMD là 34.000đ, tương đương EV/EBITDA năm 2018 là 10,5 lần. HSC hiện dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 194% và tiếp tục tăng trưởng 67% trong năm sau khi khoản lợi nhuận không thường xuyên từ thoái vốn đóng góp phần lớn lợi nhuận trong năm nay sẽ không còn trong sau. GMD là doanh nghiệp cảng biển tư nhân lớn nhất ở Việt Nam với 10% thị phần trên cả nước. Với hệ thống cảng biển trên cả nước có thể tiếp nhận xử lý 1,46 triệu TEU hàng hóa /năm; tương đương 10% thị phần. GMD còn có 1 công ty liên kết với một cảng tiếp nhận xử lý hàng hóa bằng đường hàng không tại Sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM. GMD vẫn nắm 49% cổ phần tại mảng logistic (công ty đã bán 51% cổ phần cho CJ logistics). Hiện công ty cũng đang vận hành mảng vận tải biển nhưng có tỷ suất lợi nhuận thấp. Triển vọng tích cực trong 5 năm tới nhờ công ty tập trung vào mảng cảng biển có tỷ suất lợi nhuận cao. Chúng tôi kỳ vọng GMD sẽ giữ vị thế áp đảo trong lĩnh vực này với thị phần theo dự báo của HSC sẽ tăng lên 26% vào năm 2022. Nhờ công suất cảng biển tăng gấp đôi lên 4,4 triệu TEU. Trong khi đó mảng logistic tăng trưởng ổn định nhờ sáp nhập với CJ Logistics. Chúng tôi giữ quan điểm tích cực đối với cổ phiếu mặc dù cổ phiếu khó tiếp cận do NĐT sở hữu cô đặc.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK