DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu GAS – KQKD 9 tháng của GAS sát dự báo

Lượt xem: 601 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD – KQKD 9 tháng của GAS sát dự báo. Động lực ngắn hạn là xu hướng giá dầu thế giới. Triển vọng trung hạn khiêm tốn do tăng trưởng sản lượng hạn chế cho đến năm 2021. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. GAS (Cổ phiếu GAScông bố doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 56.614 tỷ đồng (tăng 19,2% so với cùng kỳ) và LNST đạt 9.082 tỷ đồng (tăng 49,5% so với cùng kỳ). Giá dầu tăng (tăng 35% so với cùng kỳ) đã nâng cao đáng kể lợi nhuận cho GAS trong 9 tháng đầu năm. Theo đó, Công ty đã vượt 1,6% kế hoạch doanh thu cả năm là 55.726 tỷ đồng và 41,3% kế hoạch LNST cả năm là 6.249 tỷ đồng.

Đồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 31/10/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu GAS phiên giao dịch ngày 31/10/2018. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu GAS là 106.400đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 17 lần. HSC dự báo LNST năm 2018 tăng trưởng 25.2% và tiếp tục tăng trưởng 11,7% trong năm 2019 nhờ giá dầu tăng. Cho đến năm 2021, tiềm năng tăng trưởng sản lượng tiêu thụ của GAS chỉ ở mức khiêm tốn. Vì Công ty cần có thêm mỏ khí mới để thay thế các mỏ hiện tại đã giảm trữ lượng – chẳng hạn như bể Nam Côn Sơn và Cửu Long. Do vậy nhiều khả năng trước mắt tăng trưởng của GAS sẽ nhờ vào xu hướng giá dầu thế giới. Những nguồn cung cấp khí mới cho GAS có thể sẽ là những mỏ khí mới như Cá Rồng Đỏ, Phong Lan Dại, Cá Voi Xanh; và đây là những nguồn cung cấp khí có vẻ nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên những mỏ khí này có thể sẽ đi vào khai thác muộn hơn dự kiến vì tiến độ triển khai gặp phải một số trở ngại, xuất phát một phần từ lý do địa chính trị. Trong khi đó kế hoạch thoái vốn của Nhà nước sẽ được thực hiện vào năm 2019 và đây sẽ là động lực cho giá cổ phiếu.

 Doanh thu tăng mạnh nhờ giá khí tự nhiên tăng cùng với xu hướng tăng của giá dầu – Trong 9 tháng đầu năm 2018,

 • Sản lượng khí tự nhiên tiêu thụ của GAS đạt khoảng 7,5 triệu m3, gồm khoảng 1,5 triệu m3 từ PM3 Cà Mau (tương đương mức tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm 2017).
 • Đối với sản lượng khí tự nhiên từ PM3 Cà Mau, GAS chỉ đóng vai trò là đơn vị vận chuyển và nhận phí vận chuyển. Trong khi đó đối với sản lượng khí tự nhiên từ những nguồn khác, như bể Nam Côn Sơn và Cửu Long, GAS mua khí từ PVN và bán cho người sử dụng cuối cùng, theo đó ghi nhận cả chênh lệch giá bán và phí vận chuyển.
 • Không bao gồm phần sản lượng từ PM3 Cà Mau, GAS bán khoảng 35% sản lượng khí cho các nhà máy điện theo hợp đồng bao tiêu (sản lượng bao tiêu) với giá cố định.
 • Phần 65% sản lượng còn lại (sản lượng ngoài bao tiêu) được bán với giá tính bằng 46% giá dầu nhiên liệu bình quân hàng tháng (MFO) trên thị trường Singapore.
 • HSC ước tính giá bán bình quân khí tự nhiên là khoảng 5,22 USD/MMBTU (tăng 20,5% so với cùng kỳ) nhờ giá dầu FO tăng mạnh từ bình quân 306,5 USD/tấn trong 9 tháng đầu năm 2017 lên 407,2 USD/tấn trong cùng kỳ năm nay (tăng 32,8%), trong khi đó giá dầu Brent cũng tăng 39% từ bình quân 51,9 USD/thùng trong 9 tháng đầu năm ngoái lên bình quân 72,1 USD/thùng trong cùng kỳ năm nay.

Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 20,3% trong 9 tháng đầu năm 2017 lên 24,0% trong 9 tháng đầu năm 2018 với giá đầu vào tăng ít hơn giá bán – Trong 9 tháng đầu năm nay, GAS ghi nhận lợi nhuận gộp 13.571 tỷ đồng (tăng 41,0% so với cùng kỳ) trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp cũng tăng lên 24% từ 20,3% trong 9 tháng đầu năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng nhờ giá khí tự nhiên đầu vào tăng ít hơn giá bán ra. HSC ước tính trong 9 tháng đầu năm nay, giá khí tự nhiên đầu vào của GAS là  khoảng 3,88 USD/MMBTU (tăng 14% so với cùng kỳ) trong khi đó giá bán bình quân đạt 5,22 USD/MMBTU (tăng 20,5% so với cùng kỳ) như đã đề cập trên đây.

Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm nhẹ – Trong 9 tháng đầu năm 2018, chỉ phí bán hàng & quản lý của công ty là 2.777 tỷ đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ), theo đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm xuống 4,9% từ 5,4% trong cùng kỳ năm ngoái.

HSC dự báo LNST mảng kinh doanh chính tăng trưởng 25,2% trong năm 2018 – Cho năm 2018, HSC dự báo doanh thu cả năm đạt 75.897 tỷ đồng (tăng trưởng 17,6%) và LNST đạt 12.447 tỷ đồng (tăng trưởng 25,2%). Giả định chính của chúng tôi như sau:

 1. Đối với mảng khí tự nhiên, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2018 đạt 40,7 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 6,8% và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 25,7%, cao hơn so với mức 23,2% trong năm 2017, cụ thể:
 2. Sản lượng khí tự nhiên, bao gồm sản lượng từ PM3 Cà Mau ước tính đạt 9.695 triệu m3 (tăng 0,5%).
 3. Giá MFO bình quân là 415 USD/tấn (tăng 30,9%).
 4. Giá bán bình quân khí tự nhiên của GAS là 5,32 USD/MMBTU (tăng 22,2%).
 5. Cuối cùng, giá đầu vào bình quân là 3,95 USD/MMBTU (tăng 17,9%); và
 6. Đối với dịch vụ vận chuyển khí, chúng tôi dự báo doanh thu từ mảng này đạt 4.339 tỷ đồng (tăng trưởng 2,2%) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 65%.
 7. Đối với mảng khí hóa lỏng, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 27.654 tỷ đồng (tăng trưởng 29,7%) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 14,8%, với:
 8. Sản lượng khí hóa lỏng tự sản xuất dạt 425.000 tấn (tăng 32%) nhờ nhà máy xử lý khí Cà Mau (Cà Mau GPP) hoạt động trong cả năm.
 9. Sản lượng khí kinh doanh thương mại đạt 1.072.000 tấn (tăng 3,9%).
 10. Giá bán bình quân là 796 USD/tấn (tăng 15%).
 11. Khí hóa lỏng tự sản xuất cho tỷ suất lợi nhuận là 32%, tương đương năm 2017.
 12. Khí hóa lỏng kinh doanh thương mại cho tỷ suất lợi nhuận gộp là 8%, tương tự năm 2017.
 13. Đối với mảng khí ngưng tụ, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.749 tỷ đồng (tăng trưởng 316,8%) với tổng sản lượng tiêu thụ đạt 270.000 tấn (giảm 237,5%) nhờ máy Cà Mau GPP hoạt động trong cả năm.
 14. Chúng tôi dự báo thu nhập tài chính thuần đạt 738,1 tỷ đồng (giảm 12,4% so với cùng kỳ). Chi phí tài chính tăng do GAS tăng vay nợ tài trợ triển khai các dự án.
 15. Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu sẽ tăng nhẹ từ 5,5% trong năm 2017 lên 5,1% trong năm 2018.

Theo đó, EPS năm 2018 là 6.260đ, và theo đó định giá công ty với P/E dự phóng là 15,7 lần.

HSC dự báo LNST mảng kinh doanh chính tăng trưởng 11,7% trong năm 2019 – Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu cả năm đạt 82.000 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) và LNST đạt 13.897 tỷ đồng (tăng trưởng 11,7%). Giả định chính của chúng tôi như sau:

 1. Đối với mảng khí tự nhiên, chúng tôi dự báo doanh thu năm 2019 đạt 44 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 8,1% và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 27,5%, cao hơn so với mức 25,7% trong năm 2018, cụ thể:
 2. Sản lượng khí tự nhiên, bao gồm sản lượng từ PM3 Cà Mau ước tính đạt 9.747 triệu m3 (tăng 0,5%).
 3. Giá MFO bình quân là 440 USD/tấn (tăng 6%).
 4. Giá bán bình quân là 5,61 USD/MMBTU(tăng 5,4%).
 5. Giá đầu vào bình quân là 4,07USD/MMBTU (tăng 2,9%);
 6. Đối với dịch vụ vận chuyển khí, chúng tôi dự báo doanh thu từ mảng này đạt 4.528 tỷ đồng (tăng trưởng 3,1%) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 65%.
 7. Đối với mảng khí hóa lỏng, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 30,534 tỷ đồng (tăng trưởng 15,6%) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 15,6 %, với:
 8. Sản lượng khí hóa lỏng tự sản xuất dạt 494.000 tấn (tăng 16,2%) nhờ nhà máy xử lý khí Cà Mau (Cà Mau GPP) hoạt động với công suất tối đa.
 9. Sản lượng khí kinh doanh thương mại đạt 1.072.000 tấn (không tăng so với năm 2018).
 10. Giá bán bình quân là 824 USD/tấn (tăng 3,5%).
 11. Khí hóa lỏng tự sản xuất cho tỷ suất lợi nhuận là 32%, tương đương năm 2018.
 12. Khí hóa lỏng kinh doanh thương mại cho tỷ suất lợi nhuận gộp là 8%, tương tự năm 2018.
 13. Đối với mảng khí ngưng tụ, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 2.543 tỷ đồng (giảm 7,5%) với tổng sản lượng tiêu thụ đạt 230.000 tấn (giảm 14,8%).
 14. Chúng tôi dự thu nhập tài chính thuần đạt 642,5 tỷ đồng (giảm 13% so với năm 2018). Chi phí tài chính tăng do GAS tăng vay nợ tài trợ triển khai các dự án.
 15. Chúng tôi giả định tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu sẽ giữ nguyên mức 5,1% trong năm 2018.

Theo đó EPS dự phóng 2019 là 6.990đ, theo đó định giá công ty với P/E dự phóng là 14 lần.

HSC dự báo GAS sẽ duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn trong trung hạn – Theo mô hình dự báo lợi nhuận của mình, chúng tôi dự báo:

 • Doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 7% trong giai đoạn 2018-2020.
 • Nhờ sản lượng khí khô tăng với tốc độ trung bình gộp năm là 2% trong 3 năm tới.
 • Và giá khi tăng lên bình quân 75 USD trong năm tới và giảm nhẹ trong hai năm sau đó.
 • Chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng lên 24,5% trong năm nay và ổn định ở mức 25,4% trong giai đoạn 2019-2020.
 • Và dự báo LNST sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình gộp năm là 12,5% trong 3 năm tới.

Động lực chính cho tăng trưởng của GAS trong ba năm tới gồm:

 1. Giá dầu cao – Với tình trạng cung/cầu thắt chặt như hiện tại do sản lượng của Venezuela giảm và các lệnh trừng phạt với Iran, giá dầu dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 6-12 tháng tới. Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại và các đường ốn dẫn mới đi vào hoạt động cho phép Mỹ tăng sản lượng dầu đá phiến cho thấy khả năng giá dầu có thể giảm trong năm tới. Tuy nhiên, trong dài hạn hơn, với thực tế hoạt động E&P không được đầu tư đầy đủ trong 5 năm qua, giá dầu có xu hướng tăng trong trung hạn.
 2. GAS có thể tăng sản lương khí trong ngắn hạn thêm 4% trong năm 2019 nếu mỏ khí Phong Lan Dại đi vào khai thác. Tiếp đó, dự án Sang Vàng Đại Nguyệt, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020 có thể giúp tăng sản lượng của GAS thêm 6% nữa và phần nào bù đắp cho sự suy giảm sản lượng của bể Nam Côn Sơn và Cửu Long.

(3)  GAS sẽ tăng sản lượng thêm khoảng 20% trong năm 2022 khi dự án Block B – Ô Môn và Cá Rồng Đỏ hoàn tất. Tuy nhiên, không thể đảm bảo về tiến độ ở hai dự án dài hạn này.

Rủi ro lớn nhất trong tương lai đối với GAS là chi phí đầu vào tăng. Hiện tại, giá đầu vào của GAS từ bể Cửu Long và Nam Côn Sơn là khá rẻ, khoảng 4,4 USD/mmbtu. Tuy nhiên, giá khí đầu vào từ các mỏ khí mới như Block B, Sao Vàng Đại Nguyệt, Phong Lan Đại sẽ cao hơn, là 6-7 USD/mmbtu (tăng 50%). Ở thời điểm này, Chúng tôi cũng không chắc chắn liệu GAS có thể chuyển toàn bộ sự giá tăng của chi phí đầu vào sang EVN hay không. Đặc biệt, với thực tế là Việt Nam sẽ triển khai mô hình “Thị trường phát điện cạnh tranh” từ năm 2019 trở đi. Và chúng tôi ước tính sản lượng điện theo hợp đồng dài hạn sẽ giảm từ 80% hiện tại xuống 60% trong năm 2020. Sản lượng điện theo hợp đồng dài hạn giảm có thể hạn chế khả năng của PVN trong việc chuyển toàn bộ sự gia tăng của chi phí đầu vào sang EVN do khoảng 40% sản lượng điện cho tiêu thụ sẽ tính theo giá bán cạnh tranh. Mặt khác thì nhu cầu đối với khí vẫn tăng ổn định và khí là nguồn nhiên liệu khá cạnh tranh. Do đó, mức độ lo ngại của chúng tôi ở đây là không đáng kể.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu GAS là 106.400đ, tương đương P/E dự phóng là 17 lần. Triển vọng tăng trưởng tốt cho giai đoạn 2018-2019 nhờ giá dầu phục hồi mạnh. Tuy nhiên, các sự kiện chính trị nổi cộn gần đây tiềm ẩn những rủi ro lớn đến sự phát triển các mỏ khí mới của GAS. Chúng tôi lưu ý ở đây rằng nếu đề xuất tăng giá khí khô đầu vào từ Block 11.2 được chính phủ phê duyệt và có hiệu lực từ tháng 1/2019, khi đó LNST của GAS có thể giảm khoảng 1.400 tỷ đồng, tương đương giảm 10,7% trong năm 2019. Tuy nhiên Chính phủ vẫn chưa có quyết định về điều này.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý