DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FRT – Q3/2020: Thêm một quý khó khăn

Lượt xem: 360 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD sơ bộ 9 tháng đầu năm 2020

FRT công bố KQKD sơ bộ 9 tháng đầu năm 2020, KQKD rất kém. Doanh thu thuần là 10.729 tỷ đồng (giảm 13,7% so với cùng kỳ). LNTT chỉ còn 18 tỷ đồng (giảm mạnh 93,8% so với cùng kỳ). LNTT thực tế chỉ đạt 10,6% dự báo cả năm của chúng tôi là 170 tỷ đồng và thấp hơn nhiều so với dự báo của chúng tôi. Lợi nhuận thuần trong 9 tháng đầu năm 2020 vẫn chưa được tiết lộ.

Cổ phiếu FRT

Đồ thị cổ phiếu FRT phiên giao dịch ngày 29/10/2020. Nguồn: AmiBroker

Với KQKD được công bố, Công ty đã lỗ 8 tỷ đồng, kém hơn đáng kể so với LNTT 91 tỷ đồng trong Q3/2019 và cao hơn một chút so với mức lỗ 18 tỷ đồng trong Q2/2020. Trong Q3/2020, doanh thu thuần giảm 22,4% so với cùng kỳ xuống còn 3.432 tỷ đồng.

Doanh thu FPTshop tiếp tục giảm

Trong Q3/2020, chúng tôi ước tính doanh thu thuần FPTshop là 3.081 tỷ đồng (giảm 27,9% so với cùng kỳ) do doanh thu/cửa hàng giảm (giảm 30,7% so với cùng kỳ) trong khi đó số lượng cửa hàng bình quân tăng nhẹ (tăng 4,1% so với cùng kỳ) theo ước tính của chúng tôi.

Doanh thu/cửa hàng/tháng giảm 30,7% so với cùng kỳ từ 2,5 tỷ đồng/tháng trong Q3/2019 xuống 1,7 tỷ đồng/tháng trong Q3/2020 do nhu cầu đối với điện thoại di động, đặc biệt là dòng cao cấp, giảm.

Do đó, khi so sánh với mức tăng trưởng doanh thu chuỗi di động của MWG là giảm 14,8% so với cùng kỳ trong 8 tháng đầu năm 2020, chúng tôi cho rằng có khả năng thị phần điện thoại di động của FPTshop giảm, nhưng chúng tôi cần đợi số liệu thị trường Q3/2020 để xác nhận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của FPTshop là 9,906 tỷ đồng (giảm 18,2% so với cùng kỳ).

Doanh thu chuỗi Long Châu tăng trưởng 132%

Doanh thu thuần chuỗi nhà thuốc Long Châu là 351 tỷ đồng trong Q3/2020, tăng 131,7% so với cùng kỳ nhờ mở rộng số lượng cửa hàng. FRT đã mở thêm 41 cửa hàng mới trong Q3/2020, nâng số cửa hàng chuỗi Long Châu lên 176 cửa hàng vào cuối tháng 9/2020, tăng 270,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu/cửa hàng giảm 37,4% so với cùng kỳ xuống 0,8 tỷ đồng/tháng trong Q3/2020 từ 1,2 tỷ đồng/tháng trong Q3/2019 do các cửa hàng mới mở cần thêm thời gian để tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, doanh thu/cửa hàng không thay đổi so với Q2/2020.

Bảng 1: KQKD hợp nhất 9T/2020, FRT Cổ phiếu FRT

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của chuỗi Long Châu tăng 163,8% so với cùng kỳ lên 823 tỷ đồng. Đóng góp vào tỷ trọng doanh thu thuần của Công ty đã tăng lên 7,7% trong 9 tháng đầu năm 2020 từ chỉ 2,5% trong 9 tháng đầu năm 2019.

Duy trì đánh giá Nắm giữ. Dự báo đang được chúng tôi xem xét

Chúng tôi hiện đánh giá Nắm giữ đối với Cổ phiếu FRT với giá mục tiêu là 15.400đ. Chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần năm 2020 là 15.522 tỷ đồng (giảm 6,7%) và lợi nhuận thuần 146 tỷ đồng (giảm 31,4%).

Năm 2021, chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần là 17.552 tỷ đồng (tăng trưởng 13,1%) và lợi nhuận thuần là 215 tỷ đồng (tăng trưởng 46,9%).

Do KQKD 9 tháng đầu năm 2020 rất kém, chúng tôi đang xem xét lại dự báo.

Bảng 2: Cơ cấu doanh thu theo chuỗi cửa hàng, FRT Cổ phiếu FRT

Bảng 3: Doanh thu của FPTshop Cổ phiếu FRT

Bảng 4: Doanh thu của chuỗi nhà thuốc Long Châu Cổ phiếu FRT

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý