DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu FPT – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 74.300đ

Lượt xem: 1188 - Ngày:
Chia sẻ

Trong năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần giảm đáng kể 46,7% YoY xuống còn 22,7 tỷ đồng do FPT không còn hợp nhất doanh thu tại FTG và FRT. Theo đó, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng giảm 16,2% YoY xuống 2.956 tỷ đồng, EPS đạt 3.996 đồng. Do đó, chúng tôi áp dụng phương pháp SOTP để định giá Cổ phiếu FPT, và giá mục tiêu 1 năm là 74.300 đồng/cổ phiếu, khuyến nghị MUA đối với FPT.

Đồ thị cổ phiếu FPT cập nhật giữa phiên giao dịch ngày 24/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu FPT cập nhật giữa phiên giao dịch ngày 25/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Tin cập nhật

Mảng công nghệ: Thứ nhất, công ty sẽ đặt trọng tâm vào chuyển đổi số (digital transformation), do nhận thấy nhu cầu lớn trên thị trường chuyển đổi số toàn cầu. Thứ hai, công ty sẽ mở rộng quy mô thông qua M&A tại các nước khác nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, cũng như cải thiện kiến thức chuyên ngành (như ngân hàng, ô tô,…).

Mảng dịch vụ viễn thông: Băng rộng cố định: Hiện tại, công ty có khoảng 2 triệu thuê bao, trong đó 95% là dịch vụ cáp quang “fiber to the home” (FTTH). FPT lên kế hoạch tăng trưởng thuê bao hàng năm 18-19% trong vòng 3-5 năm tới, chủ yếu ở các thành phố Cấp 2 và Cấp 3. Do đó, doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (APRU) dự báo giảm từ mức hiện tại ~ 8 USD/ tháng và doanh thu ước tính tăng thêm 15%/năm.

Truyền hình Internet (IPTV): Hiện tại, FPT có khoảng 800-850 nghìn thuê bao, nhưng vẫn chịu lỗ trong mảng này. Công ty lên kế hoạch đạt 1,3-1,5 triệu thuê bao, và hòa vốn vào cuối năm 2019. Trong chiến lược của công ty, FPT ước tính bắt đầu có lợi nhuận từ mảng nào vào năm 2020.

Mảng giáo dục: FPT ước tính tỷ lệ tăng trưởng của số học sinh nhập học là 30% trong vài năm tới, tương tự như trong 2 năm qua.

Kết quả kinh doanh Quý 01/2018 tăng trưởng mạnh, với tăng trưởng doanh thu ở mức 21,7% YoY và tăng trưởng LNTT ở mức 34% (với giả định trong Quý 01/2017, FRT và FPT Distribution được ghi nhận như các công ty liên kết). Kết quả Quý 01/2018 sát với dự báo của chúng tôi.

Tác động

Chúng tôi duy trì ước tính và quan điểm đầu tư như trong báo cáo gần đây của chúng tôi (link). Trong năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần giảm đáng kể 46,7% YoY xuống còn 22,7 tỷ đồng do FPT không còn hợp nhất doanh thu tại FTG và FRT. Theo đó, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng giảm 16,2% YoY xuống 2.956 tỷ đồng, EPS đạt 3.996 đồng. Trong năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 16,5% và 13% YoY lên 26,5 nghìn tỷ đồng và 3,93 nghìn tỷ đồng. Mảng gia công phần mềm và dịch vụ viễn thông vẫn là động lực tăng trưởng chính. Tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với tăng trưởng doanh thu do chi phí khấu hao tăng từ chi phí vốn đầu tư mới trong năm 2018, chủ yếu là ở phân khúc viễn thông.

Khuyến nghị

Chúng tôi áp dụng phương pháp SOTP để định giá cổ phiếu FPT, và giá mục tiêu 1 năm là 74.300 đồng/cổ phiếu; tăng 24,8% so với giá hiện tại, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với FPT. Rủi ro giảm giá bao gồm doanh thu thấp hơn ước tính từ phân khúc tích hợp hệ thống và tăng trưởng số lượng thuê bao trong phân khúc dịch vụ viễn thông thấp hơn ước tính.

Mảng công nghệ

Do thị phần của FPT trong thị trường gia công phần mềm thế giới còn nhỏ, công ty đặt kế hoạch tăng trưởng 25% mỗi năm. Tại thị trường Nhật Bản, FPT cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc, và tại thị trường sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, công ty cạnh tranh với các doanh nghiệp Ấn Độ. Hiện tại, mức lương cho kỹ sư của FPT thấp hơn 25% và 20% so với các kỹ sư của Trung Quốc và Ấn độ. Mặc dù khoảng cách thu nhập giữa kỹ sư Trung Quốc và Việt Nam có thể tăng lên trong thời gian tới, công ty ước tính khoảng cách thu nhập giữa kỹ sư Ấn Độ và Việt Nam đang dần thu hẹp. Ngoài yếu tố cạnh tranh bằng chi phí lao động, FPT sẽ tiếp tục phát triển năng lực chuyên môn.

Về chiến lược mảng gia công phần mềm, FPT có 2 chiến lược chính.

  • Thứ nhất, công ty sẽ đặt trọng tâm vào chuyển đổi số (digital transformation), do nhận thấy nhu cầu lớn trên thị trường chuyển đổi số toàn cầu. Chuyển đổi số đang dần thay đổi một số ngành như ngân hàng và bảo hiểm. Tỷ trọng doanh thu từ chuyển đổi số chiếm 20% tổng doanh thu trong năm 2017, và tăng đến 22% trong quý 01/2018. FPT lên kế hoạch tăng tỷ trọng doanh thu từ mảng này trong 3-5 năm tới, ước tính tốc độ tăng trưởng trung bình 50%/năm. Với tỷ trọng doanh thu tăng từ chuyển đổi số, khả năng sinh lời cũng cải thiện nhờ tỷ suật LNTT ở mức 20%, cao hơn so vớt tỷ suất LNTT mảng gia công phần mềm trung bình là 17%.
  • Thứ hai, công ty sẽ mở rộng quy mô thông qua M&A tại các nước khác nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, cũng như cải thiện kiến thức chuyên ngành (như ngân hàng, ô tô,…).

Mảng dịch vụ viễn thông

  • Băng rộng cố định: Hiện tại, công ty có khoảng 2 triệu thuê bao, trong đó 95% là dịch vụ cáp quang “fiber to the home” (FTTH). FPT lên kế hoạch tăng trưởng thuê bao hàng năm 18-19% trong vòng 3-5 năm tới, chủ yếu ở các thành phố Cấp 2 và Cấp 3. Do đó, doanh thu bình quân trên mỗi thuê bao (APRU) dự báo giảm từ mức hiện tại ~ 8 USD/ tháng và doanh thu ước tính tăng thêm 15%/năm.
  • Truyền hình Internet (IPTV): Hiện tại, FPT có khoảng 800-850 nghìn thuê bao, nhưng vẫn chịu lỗ trong mảng này. Công ty lên kế hoạch đạt 1,3-1,5 triệu thuê bao, và hòa vốn vào cuối năm 2019. Trong chiến lược của công tyFPT ước tính bắt đầu có lợi nhuận từ mảng nào vào năm 2020. Hiện tại, FPT không có doanh thu quảng cáo từ IPTV. Tuy nhiên, khi số lượng thuê bao tăng lên 1,8-2,0 triệu thuê baocông ty có thể tự sản xuất nội dung và khi đó sẽ có thu nhập từ quảng cáo.

Mảng giáo dục

  • FPT ước tính tỷ lệ ​​tăng trưởng của số học sinh nhập học là 30% trong vài năm tới, tương tự như trong 2 năm qua. FPT quyết định bắt đầu cung cấp dịch vụ giáo dục từ cấp mầm non đến lớp 12 khi nhận thấy nhu cầu lớn cho các dịch vụ giáo dục chất lượng cao tại Việt Nam khi thu nhập người dân tăng lên trong khi chất lượng các trường công lập lại chưa cao.

Kết quả kinh doanh quý 01/2018

Kết quả kinh doanh Quý 01/2018 tăng trưởng mạnh, với tăng trưởng doanh thu ở mức 21,7% YoY và tăng trưởng LNTT ở mức 34% (với giả định trong Quý 01/2017, FRT và FPT được ghi nhận như các công ty liên kết). Kết quả Quý 01/2018 phù hợp với kỳ vọng và dự báo của chúng tôi.

Quan điểm đầu tư

Trong năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu thuần giảm đáng kể 46,7% YoY xuống còn 22,7 tỷ đồng do FPT không còn hợp nhất doanh thu tại FTG và FRT. Theo đó, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng giảm 16,2% YoY xuống 2.956 tỷ đồng, EPS đạt 3.996 đồng.

Trong năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 16,5% và 13% YoY lên 26,5 nghìn tỷ đồng và 3,93 nghìn tỷ đồng. Mảng gia công phần mềm và dịch vụ viễn thông vẫn là động lực tăng trưởng chính. Tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với tăng trưởng doanh thu do chi phí khấu hao tăng từ chi phí vốn đầu tư mới trong năm 2018, chủ yếu là ở phân khúc viễn thông.

Dựa trên ước tính của chúng tôi, FPT giao dịch ở mức PE 2018 là 14,9x, khá thấp so với PE toàn thị trường. Sau khi thoái vốn tại mảng kinh doanh có tỷ suất lợi nhuận trước thuế thấp hơn như bán lẻ và phân phối (tỷ lệ lợi nhuận trước thuế ~3%), doanh thu và lợi nhuận của FPT chủ yếu đến từ mảng công nghệ và viễn thông, với tiềm năng tăng trưởng cao hơn và tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng (10,2% và 16% từ năm 2017). Chúng tôi dự báo ROE ở mức cao trong năm 2018 là 21% và tăng trưởng trong dài hạn mảng gia công phần mềm và viễn thông mỗi năm lần lượt là 20-30% và 10-15%. Chúng tôi cho rằng FPT đã chuyển thành một công ty CNTT và viễn thông thuần túy, và do đó cần được định giá lại sử dụng các chỉ số định giá của các công ty cùng ngành trong khu vực, với PE dao động từ 14-15x đối với mảng viễn thông và 17x đối với mảng công nghệ.

Do đó, chúng tôi áp dụng phương pháp SOTP để định giá cổ phiếu FPT, và giá mục tiêu 1 năm là 74.300 đồng/cổ phiếu, khuyến nghị MUA đối với FPT.

Nguồn: Research SSI

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác