DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu DRC – Khuyến nghị nắm giữ

Lượt xem: 816 - Ngày:
Chia sẻ

DRC (Cổ phiếu DRC) đã tổ chức ĐHCĐTN vào sáng nay. Cổ đông đã tham dự đông đủ và thông qua toàn bộ các tờ trình. Dưới đây là ghi nhận chính của chúng tôi tại Đại hội.

Đồ thị cổ phiếu DRC phiên giao dịch ngày 23/04/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu DRC phiên giao dịch ngày 23/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Cho năm 2019, Công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 9,1% nhưng LNTT giảm 11,3% – Công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.875 tỷ đồng (tăng trưởng 9,1%) nhưng LNTT chỉ là 157,4 tỷ đồng (giảm 11,3%). Công ty đặt kế hoạch tiêu thụ được 450.000 lốp radial (tăng 19,8%) và 680.000 lốp bias (tăng 2,2%). Về các sản phẩm truyền thống khác dành cho xe máy và xe đạp, Công ty đặc mục tiêu sản lượng lốp tiêu thụ lần lượt tăng 3,2% và 25,9%. Tại ĐHCĐTN, Công ty đã chỉ ra một số cơ hội và thách thức trong năm nay.

–     Cơ hội: Công ty sẽ tích cực đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ và EU trong tương lai. Những thị trường này đã áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp Trung Quốc, từ đó tạo ra dư địa để DRC bán sản phẩm vào những thị trường này. Vào ngày 15/2/2019, thị trường Mỹ đã chính thức áp thuế chống bán phá giá bình quân là 45,3% đối với sản phẩm lốp Trung Quốc. Hiện tại sản lượng lốp xuất khẩu sang thị trường Mỹ chiếm khoảng 20% tổng sản lượng xuất khẩu của DRC.

–     Thách thức (1) ngoài thị trường Mỹ và EU, DRC đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ sản phẩm của Trung Quốc. Các công ty lốp Trung Quốc đã chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Theo đó, sản phẩm của Trung Quốc sản xuất tại các nước ASEAN được coi là sản phẩm nội địa tại các quốc gia này và không chịu thuế nhập khẩu trong nội bộ các nước ASEAN. Điều này làm tăng lợi thế cạnh tranh của các công ty sản xuất lốp Trung Quốc so với DRC tại các nước ASEAN. (2) Bên cạnh đó, giá điện tăng 8,36% từ cuối tháng 3 sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của DRC. Theo Công ty, chi phí sản xuất sẽ tăng thêm 10 tỷ đồng trong năm nay.

–     Vào tháng 4 năm nay, Công ty đã nâng giá bán trên thị trường nội địa: (1) nâng 8% giá bán lốp xe đạp từ ngày 1/4/2019 và (2) nâng 5% lốp xe máy và ô tô từ ngày 15/4/2019. Về thị trường xuất khẩu, Công ty sẽ thận trọng xem xét chiến lược giá cho từng thị trường.

–     Năm nay Công ty sẽ đưa ra thị trường sản phẩm mới là lốp radial D-plus, là sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này có thể sẽ đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các sản phẩm hiện tại.

Cho Q1 năm nay, Công ty đã công bố KQKD gây thất vọng với LNTT giảm 19,1% so với cùng kỳ – Doanh thu thuần tăng 12,3% so với cùng kỳ đạt 823,6 tỷ đồng; LNTT giảm mạnh 19,1% so với cùng kỳ xuống còn 21 tỷ đồng.

–     Doanh thu tăng chủ yếu nhờ sản lượng lốp radial tiêu thụ tăng 39% so với cùng kỳ trong khi sản lượng lốp bias tiêu thụ giảm 10,5% so với cùng kỳ.

(1)  Trong kỳ, Công ty đã tiêu thụ được 100.719 lốp radial (tăng 38% so với cùng kỳ), doanh thu lốp radial đạt 376,5 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ). Giá bán bình quân lốp radial giữ nguyên ở 3,7 triệu đồng/lốp. Doanh thu lốp radial đóng góp 45,7% tổng doanh thu; tăng từ 36,9% cùng kỳ năm ngoái.

(2)  Đồng thời, DRC đã tiêu thụ được 137.897 lốp bias (giảm 10% so với cùng kỳ), doanh thu lốp bias đạt 280,1 tỷ đồng (giảm 10,5% so với cùng kỳ). Giá bán bình quân lốp bias cũng giữ nguyên ở 2,03 triệu đồng/lốp. Doanh thu lốp bias đóng góp 34% tổng doanh thu, giảm từ mức 42,7% trong Q1/2018

(3)  Về các sản phẩm truyền thống, doanh thu thuần đạt 167 tỷ đồng (tăng 11,5% so với cùng kỳ) nhờ doanh thu cả lốp xe máy và xe đạp tăng.

(4)  Công ty cũng đã bắt đầu bán sản phẩm lốp bán thép ra thị trường từ Q4 năm ngoái. Trong Q1 năm nay, Công ty đã tiêu thụ được 137 lốp, đem lại doanh thu 176 triệu đồng. Chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ nâng được doanh thu từ sản phẩm này trong tương lai.

–     Tỷ suất lợi nhuận giảm khiến lợi nhuận giảm – LNTT và LNST lần lượt giảm mạnh 19,1% và 18,4% so với cùng kỳ xuống còn 21 tỷ đồng và 16,9 tỷ đồng.

(1)  Lợi nhuận gộp tăng nhẹ 5,1% so với cùng kỳ lên 80,1 tỷ đồng với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 10,4% cùng kỳ năm ngoái xuống còn 9,7%. Chủ yếu do cơ cấu doanh thu kém hiệu quả hơn, trong đó đóng góp của lốp bias giảm như đề cập trên đây. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận gộp lốp bias giảm cũng là lý do khiến tỷ suất lợi nhuận gộp của DRC giảm trong kỳ.

Cụ thể:

–     Giá cao su tự nhiên giảm 12,1% so với cùng kỳ xuống còn 30,6 triệu đồng/tấn trong khi giá cao su tổng hợp giữ nguyên ở 45 triệu đồng/tấn. Giá than đen và hóa chất cũng giảm lần lượt 3% và 18,7% so với cùng kỳ. Chi phí khấu hao tăng 5,5% so với cùng kỳ lên 68,8 tỷ đồng trong Q1 năm nay.

–     Theo đó, tỷ suất lợi nhuận sản phẩm lốp bias giảm từ 23,8% trong Q1 năm ngoái xuống còn 20,7%. Trái lại, tỷ suất lợi nhuận gộp lốp radial cải thiện một chút lên 1,2% từ âm 3,3% trong Q1/2018. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận gộp lốp xe máy và xe đạp cải thiện đáng kể, lần lượt đạt 10% và 5,2% từ 1,4% và 3% trong Q1 năm ngoái. Sản phẩm lốp bán thép cũng đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 7,7% trong kỳ.

(2)  Chi phí bán hàng & quản lý tăng 10% so với cùng kỳ lên 39,6 tỷ đồng, bằng 4,8% doanh thu thuần.

(3)  Lỗ tài chính tăng lên 19,6 tỷ đồng từ 14,5 tỷ đồng trong Q1 năm ngoái do chi phí lãi vay tăng mạnh 30,5% cộng với chiết khấu thanh toán tăng 78,2%.

Theo đó, kết quả Q1 đã hoàn thành được 21,3% kế hoạch doanh thu và 13,3% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Cho cả năm 2019, HSC dự báo LNTT giảm 6,3% so với năm 2018 – Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần và LNTT lần lượt đạt 3.821 tỷ đồng (tăng trưởng 7,6%) và 163,6 tỷ đồng (giảm 7,8% so với năm 2018). Trước đó, HSC dự báo LNTT đạt 191,2 tỷ đồng, tuy nhiên chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp từ 12,8% xuống 11,8%, với các giả định chính sau đây.

  1. Doanh thu tăng trưởng chủ yếu nhờ sản lượng lốp radial tiêu thụ tăng 15% đạt 426.650 lốp và doanh thu là 1.653 tỷ đồng (tăng trưởng 14,3%).
  2. Doanh thu sản phẩm truyền thống tăng 0,9% lên 2.276 tỷ đồng, trong đó doanh thu lốp bias đạt 1.255 tỷ đồng (giảm 1,9% so với năm 2018). Chúng tôi dự báo sản lượng lốp bias tiêu thụ đạt 673.426 lốp (tăng 2,0%).
  3. HSC giả định giá bán bình quân sẽ tăng 1-4% tùy sản phẩm do cạnh tranh gia tăng.
  4. Tỷ suất lợi nhuận gộp dự báo giảm xuống 11,8% từ 12,0% trong năm ngoái. Theo đó, HSC dự báo lợi nhuận gộp là 448,9 tỷ đồng (tăng trưởng 4,2%).
  5. Chi phí quản lý và bán hàng là 183,4 tỷ đồng (tăng 9,9%) và tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần là 4,8%.
  6. Lỗ tài chính thuần là 102,1 tỷ đồng (năm 2018 là 86,6 tỷ đồng) do chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá tăng.
  7. Lợi nhuận khác dự bao giảm 5 tỷ đồng do không còn khoản chuyển nhượng quyền sở hữu đất như trong năm 2018.

Theo đó, chúng tôi dự báo LNTT và LNST lần lượt đạt 163,6 tỷ đồng (giảm 7,8% so với năm 2018) và 130,9 tỷ đồng (giảm 7,1% so với năm 2018). Giả định tổng số cổ phiếu đang lưu hành không đổi, EPS năm 2019 đạt 1.003đ; P/E dự phóng là 20,7 lần. DRC hiện tại đang giao dịch tại mức EV/EBITDA dự phóng là 6,8 lần.

Chính sách cổ tức năm 2018 – Tại Đại hội, cổ đông công ty đã thông qua phương án trả cổ tức tiền mặt 9.000đ/cp, trong đó DRC đã tạm ứng 300đ/cp vào tháng 12 năm ngoái. Phần còn lại 600đ/cp sẽ được chi trả sau Đại hội.

Việc bán cổ phần của Vinachem vẫn dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 6 năm nay – Lộ trình thoái vốn đã bị trì hoãn trong một vài năm qua. Chúng tôi lưu ý rằng, theo Quyết định số 16/QD-TTG ngày 5/1/2018 về kế hoạch thoái vốn của Vinachem trong giai đoạn 2017-2020, DRC là một trong số 9 công ty mà Vinachem sẽ giảm tỷ lệ sở hữu về dưới 50% trong năm 2018 hoặc 2019. Tại ĐHCĐTN, đại diện Vinachem cho biết Bộ Công thương đã phê duyệt đề xuất giảm tỷ lệ sở hữu tại DRC xuống 36% và số lượng cổ phiếu bán ra tương đương 14,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Trạng thái mới nhất của quá trình thoái vốn là sớm khởi động lại trong tháng 6 năm nay. Chúng tôi hiểu rằng sẽ mất khoảng 4-5 tháng để hoàn thành các thủ tục cần thiết. Đến hiện tại, báo cáo định giá xác định giá thoái vốn cho DRC mới nhất vừa mới hoàn tất 1 tháng trước. Tuy nhiên, thời gian thực hiện thoái vốn cuối cùng sẽ do Vinachem quyết định.

Định giá – Chúng tôi áp dụng EV/EBITDA là phương pháp định giá chính để ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DRC. Chúng tôi lựa chọn nhóm 12 công ty cùng ngành trong khu vực và quốc tế. Các công ty này hiện giao dịch với EV/EBITDA dự phóng 2019 bình quân là 7,1 lần. Chúng tôi áp dụng tỷ lệ chiết khấu 10% so với bình quân khu vực để ước tính EV/EBITDA cho DRC. Theo đó, với EV/EBITDA là 6,4 lần, ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DRC là 19.300đ/cp.

Kết luận đầu tư – Tiếp tục đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 19.300đ, giảm so với mức 20.353đ trước đó, chủ yếu là do điều chỉnh giảm dự báo năm 2019. Tại giá trị hợp lý mới, cổ phiếu DRC hiện giao dịch với P/E dự phóng là 19,3 lần. Thị trường trong nước cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là từ các sản phẩm Trung Quốc hay gần đây là sản phẩm từ Thái Lan và Malaysia, do đó khả năng định giá bán của Công ty cũng hạn chế khi giá đầu vào giảm mạnh. Việc bổ sung công suất lốp radial và lốp LTR sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm nay và năm sau. Do đó, triển vọng tăng trưởng cho năm 2019 khả quan hơn, với việc giới thiệu các sản phẩm mới như lốp radial cao cấp chuyên dụng cho xe khách, lốp LTR và lốp không săm. Một tềm năng thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận khác là khi quá trình khấu hao máy móc (với giá trị 1.200 tỷ đồng) cho Giai đoạn 1 của nhà máy Radial (đi vào hoạt động vào cuối năm 2013) sẽ hoàn tất vào cuối năm 2021. Mức khấu hao hàng năm là khoảng 169 tỷ đồng. Dĩ nhiên, như chúng tôi đã đề cập trước đó, khả năng kiểm soát tỷ suất lợi nhuận của DRC vẫn hạn chế do khả năng định giá bán yếu, và do sản phẩm của DRC thuộc phân khúc thấp đến trung cấp phải cạnh tranh trực tiếp với hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc. Trong tương lai, DRC được kỳ vọng sẽ mở rộng lên phân khúc cao hơn và theo đó giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Câu chuyện M&A xoay quanh việc bán cổ phần của Vinanchem cũng giúp hỗ trợ giá cổ phiếu.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý