DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu DQC – Đề ra mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2018

Lượt xem: 596 - Ngày:
Chia sẻ

KQLN quý 1/2018: Lợi nhuận được hỗ trợ nhờ thoái vốn khỏi các hoạt động ngoài cốt lõi CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC) đã công bố KQKQ quý 1/2018 với doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS đạt lần lượt 223 tỷ đồng và 33 tỷ đồng, tăng 15% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình hoạt động Quý 1/2018 có các điểm nổi bật như sau:

Đồ thị cổ phiếu DQC cập nhật ngày 27/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu tăng từ mức cơ sở thấp trong quý 1/2017 khi hoạt động của DQC bị ảnh hưởng do việc điều tra của Thanh tra Nhà nước, trong khi doanh thu báo cáo quý 1/2017 bị ảnh hưởng do Tết Âm lịch đến sớm. Chúng tôi tin rằng DQC hoàn toàn có thể đạt doanh thu dự báo 1.120 tỷ đồng trong năm 2018 do chúng tôi dự phóng.

Lợi nhuận từ HĐKD giảm 7% so với cùng kỳ do tăng cường chiết khấu cho các nhà phân phối và chi phí bán hàng tăng. Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận từ HĐKD sẽ giảm tiếp trong các quý tới sau khi đạt 9,9% trong Quý 1 vì chi phí quản lý và bán hàng, trong đó có tiền thưởng cho nhân viên, thường giảm trong 6 tháng cuối năm. Hiện chúng tôi dự báo biên lợi nhuận từ HĐKD năm 2018 sẽ giảm xuống 5,9% từ 7,2% năm 2017.

LNST tăng 12% trong Quý 1/2018 nhờ 7,7 tỷ đồng lãi trước thuế từ thoái vốn khỏi các hoạt động ngoài cốt lõi.

Nội dung chính ĐHCĐ: Mục tiêu 2018

DQC đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1.160 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017 và lợi nhuận trước thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng 11%.

Nếu không tính 10 tỷ đồng lợi nhuận nhờ thoái vốn khỏi các hoạt động ngoài cốt lõi theo kế hoạch, mục tiêu của DQC tương ứng với LNST thường xuyên tăng 3% so với năm 2017, mà theo chúng tôi là khá tham vọng.

Dự báo lợi nhuận trước thuế 2018 do chúng tôi đưa ra thấp hơn 36% so với mục tiêu của ban lãnh đạo vì (1) chúng tôi không phản ánh lãi từ thoái vốn khỏi tài sản tài chính và (2) chúng tôi dự báo biên lợi nhuận thấp hơn so với mục tiêu của ban lãnh đạo do chiết khấu cho nhà phân phối và chi phí bán hàng cao hơn.

Cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 duy trì 3.000VND/cổ phiếu, tương ứng với lợi suất cổ tức đạt 8,8%. DQC đã được thông quan việc mua lại 20% tổng cố cổ phiếu phát hành, trong khi tỷ lệ cổ phiếu quỹ hiện nay là 9%. Lượng cổ phiếu, giá thực hiện và thời điểm thực hiện cụ thể còn do ban lãnh đạo quyết định.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác