DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CTG – Triển vọng tích cực cho NIM, nợ VAMC sẽ được giải quyết

Lượt xem: 1649 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi nâng khuyến nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) từ KHẢ QUAN lên MUA cổ phiếu CTG với giá mục tiêu 36.950 đồng/CP (tăng 66%) từ mức 22.200 đồng, tương ứng với tổng mức sinh lời 23,8%. Mức tăng giá mục tiêu chủ yếu do quá trình dự phòng cho VAMC nhanh hơn dự kiến.

Đồ thị cổ phiếu CTG phiên giao dịch ngày 26/02/2018. Nguồn: AmiBroker

Chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹ dự báo thu nhập lãi ròng của chúng tôi thêm 3,8% trong năm 2018, đạt 33 nghìn tỷ đồng (+22,5% YoY), đến từ mức tăng (1) 7 điểm cơ bản trong NIM lên 2,94% cho năm 2018 do tập trung bán lẻ và (2) điều chỉnh tăng 2,7% khoản vay gộp (+16,5% YoY).

Chi phí tín dụng được điều chỉnh giảm 20 điểm cơ bản còn 0,7% trong năm 2018 khi CTG tích cực ghi nhận dự phòng cho VAMC trong năm 2017. Cán cân VAMC ròng tính đến cuối năm 2017 chỉ còn 0,1% tổng khoản vay gộp và dự kiến sẽ được dự phòng hết trong 2018.

Với CIR ổn định dự phòng năm 2018 đạt 46% và dự phòng thấp hơn cho các khoản nợ VAMC, lợi nhuận dự phóng 2018 của chúng tôi là 11,6 nghìn tỷ đồng (+55,1% YoY)

Trong trung hạn, hệ số P/B là 1,4 lần, khá hấp dẫn so với trung bình các ngân hàng khác là 2,2 lần.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK