DANH MỤC

Mobile / Zalo: 0912 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu CTD – KQKD Q3/2023 hồi phục như kỳ vọng

Lượt xem: 2,174 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q3/2023  

CTD đã công bố KQKD Q1/2024 (năm tài chính kết thúc tháng 6/2024). Xin nhắc lại rằng CTD đã chuyển thời điểm kết thúc năm tài chính sang tháng 6 (từ tháng 12 trước đó).  

Đồ thị cổ phiếu CTD phiên giao dịch ngày 02/11/2023. Nguồn: AmiBroker 

Doanh thu trong quý đạt 4.124 tỷ đồng (tăng 32,5% so với cùng kỳ và tăng 13,9% so với quý trước) và lợi nhuận thuần đạt 66,6 tỷ đồng (so với lỗ thuần 3,5 tỷ đồng trong Q3/2023 và tăng 120,8% so với quý trước). Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh hồi phục vững chắc, bằng lần lượt 29,8% và 25,7% dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận thuần của HSC cho cả năm 2024 và sát với dự báo cho Q1/2024. 

Doanh thu tăng 32,5% so với cùng kỳ trong khi chi phí được kiểm soát tốt  

Doanh thu thuần tăng trưởng trong kỳ nhờ Công ty đang triển khai các dự án từ năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 6/2023) chuyển sang. HSC cho rằng doanh thu từ dự án chính – nhà máy Lego tại Bình Dương – là một trong những động lực chính giúp doanh thu tăng trưởng trong bối cảnh thị trường BĐS phục hồi yếu. Doanh thu thực hiện nhìn chung sát với dự báo của chúng tôi.  

Lợi nhuận gộp Q1/2024 đạt 100 tỷ đồng, tăng mạnh 205% so với cùng kỳ nhưng đi ngang so với quý trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn ở mức thấp là 2,4% (tăng từ mức 1,1% cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm nhẹ so với mức 2,8% trong Q2/2023), thấp hơn một chút so với dự báo nhưng chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận sẽ dần cải thiện trong những quý sau. 

Bảng 1: KQKD Q1/2024, CTD  

Chi phí quản lý là 83 tỷ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ và giảm 31,1% so với quý trước nhờ chi phí dịch vụ thuê ngoài giảm. Chi phí trích lập dự phòng trong kỳ giảm xuống 30 tỷ đồng, so với mức 42 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái – nhìn chung sát với dự báo của HSC. 

Bảng CĐKT dần cải thiện  

Số ngày phải thu bình quân của Cổ phiếu CTD trong quý giảm xuống 258 ngày, từ 286 ngày trong Q3/2022 và 295 ngày trong Q2/2023. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt tiếp tục giảm xuống 133 ngày, so với 143 ngày trong Q2/2023 và 217 ngày trong Q3/2022. 

HSC đang xem xét lại khuyến nghị, giá mục tiêu và dự báo  

CTD đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 15,3 lần, thấp hơn so với bình quân 3 năm ở mức 20,5 lần. HSC đang xem xét lại khuyến nghị và giá mục tiêu. 

Nguồn: HSC 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Dautucophieu.net sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý