DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu CRE – Phát hành cổ phiếu thành công

Lượt xem: 141 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Phát hành cổ phiếu ra công chúng, cổ tức bằng cổ phiếu & phát hành ESOP

CRE đã công bố thông tin chi tiết về đợt phát hành 91,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000đ/cp gần đây cho cổ đông hiện hữu. CRE cũng đã hoàn tất việc trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu (9,6 triệu cổ phiếu. tỷ lệ cổ tức dựa trên số cổ phiếu trước khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu) và phát hành 4,8 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000đ/cp.

Đồ thị cổ phiếu CRE phiên giao dịch ngày 27/10/2021. Nguồn: AmiBroker

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Công ty tăng lên 2.016 tỷ đồng từ 960 tỷ đồng

Chúng tôi tin rằng số vốn mới tăng không chỉ củng cố tình hình tài chính của CRE mà còn hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư thứ cấp, vốn sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai.

Phát hành thành công 105,6 triệu cổ phiếu

Chào bán cổ phiếu ra công chúng: 91,2 triệu cổ phiếu, tương đương 95% số cổ phiếu đang lưu hành, được phát hành thành công cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000đ/cp. Tổng số vốn huy động được từ giao dịch này là 912 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu phát hành mới có thể được giao dịch trước thời điểm cuối Q4/2021.

Cổ tức bằng cổ phiếu: 9,6 triệu cổ phiếu được chia với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu). Lượng cổ phiếu phát hành mới có thể được giao dịch trước thời điểm cuối Q4/2021.

Phát hành ESOP: 4,8 triệu cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành đã được phát hành cho nhân viên với giá 10.000đ/cp. Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành này là 48 tỷ đồng.

Bảng 1: Các chỉ số chính trước và sau phát hành cổ phiếu 

Thời gian hạn chế giao dịch đối với ESOP; Người lao động được phép bán 40% cổ phiếu ESOP sau 12 tháng, 30% cổ phiếu sau 21 tháng, 30% cổ phiếu còn lại sau 27 tháng.

306 nhân viên trên tổng số 3.362 nhân viên của Công ty được hưởng ESOP. Trong đó, thành viên HĐQT, BLĐ và ban kiểm soát được hưởng 25% số lượng cổ phiếu ESOP này.

Tác động tích cực tới nền tảng cơ bản

Dựa trên KQKD 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán, chúng tôi ước tính sau khi phát hành, vốn CSH của Công ty sẽ tăng 46,3% lên 3.335 tỷ đồng; theo đó, tỷ lệ nợ/vốn CSH của CRE ước tính sẽ giảm xuống 0,64 lần (từ 0,94 lần). Tình hình tài chính của CRE được cải thiện đáng kể.

Với số vốn mới huy động là 960 tỷ đồng, CRE sẽ có một khoản tiền đáng kể để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh, đặc biệt là hoạt động đầu tư thứ cấp được kỳ vọng sẽ thúc đẩy KQKD trong tương lai.

Rủi ro pha loãng

Sau khi phát hành cổ phiếu, P/E của Cổ phiếu CRE được điều chỉnh tăng 17,5% lên 13,1 lần so với 11,1 lần trước khi phát hành – tỷ lệ pha loãng EPS tương đương 52,3%.

HSC đang xem xét lại dự báo và giá mục tiêu

Với việc phát hành một lượng lớn cổ phiếu, HSC đang xem xét lại dự báo và giá mục tiêu cho CRE. Chúng tôi hiện khuyến nghị Giảm tỷ trọng với giá mục tiêu là 22.834đ.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý