DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CII – Đóng góp của BĐS ngày càng tăng

Lượt xem: 534 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII) nhưng điều chỉnh giảm giá mục tiêu 13,8% xuống 36.200VND/cổ phiếu, tương đương với tổng mức sinh lời 1 năm là 28,4%, không có lợi suất cổ tức.

Đồ thị cổ phiếu CII cập nhật ngày 01/06/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CII cập nhật ngày 01/06/2018. Nguồn: AmiBroker 

Sự điều chỉnh giá mục tiêu của chúng tôi phản ánh (1) biên lợi nhuận dự án Lakeview 1 thấp hơn so với dự kiến; 2) điều chỉnh giảm giả định lợi nhuận từ việc chuyển nhượng mặt bằng dự án Riverpark sang Hong Kong Land; và (3) vốn đầu tư XDCB cho các dự án BOT 2018-2020 cao hơn (+9,1%).

Doanh thu 2018 dự báo sẽ tăng mạnh 216% lên 6.400 tỷ đồng nhờ (1) ghi nhận dự án Lakeview 1 và Riverpark (doanh thu BĐS chiếm 54% tổng doanh thu dự báo của chúng tôi so với 1,4% năm 2017) và (2) ghi nhận doanh thu từ dự án BT Thủ Thiêm.

Chúng tôi dự báo LNST sau lợi ích CĐTS 2018 sẽ giảm 26,5% so với năm 2017 xuống 1.100 tỷ đồng. Chúng tôi xin lưu ý rằng CII ghi nhận lãi tài chính từ hợp nhất LGC và CEE năm 2017 nên năm 2017 là một năm cơ sở cao.

Yếu tố hỗ trợ: Giá BĐS tại Thủ Thiêm tăng.

Rủi ro: Dự án bị đình trệ, tiếp tục trì hoãn trả cổ tức để huy động vốn đầu tư XDCB.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác