DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu CII – CII Land sẽ hỗ trợ thâm nhập vào BĐS

Lượt xem: 429 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (CII) ngày 24/04/2018 tại TP. HCM. Ban lãnh đạo xác nhận mục tiêu 2018 rằng doanh thu sẽ tăng 208,8% lên 6.300 tỷ đồng và LNST giảm 20,4% xuống 1.200 tỷ đồng. Mục tiêu này xấp xỉ dự báo LNST hiện nay của chúng tôi 1.100 tỷ đồng như đã trình bày trong báo cáo cập nhật gần nhất.

Đồ thị cổ phiếu CII cập nhật ngày 24/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu CII cập nhật ngày 24/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Ban lãnh đạo củng cố chiến lược dài hạn vào tăng trưởng giá trị tài sản ròng.

Cổ đông đã thông qua việc cắt giảm cổ tức 2017, trả cổ tức 2018 tại mức 3.200VND/cổ phiếu, hủy phát hành quyền mua cổ phiếu và kế hoạch phát hành tối đa 2 triệu cổ phiếu ESOP.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK