DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BVH – Tăng trưởng đi đúng hướng trong khi thu nhập từ đầu tư kém tích cực

Lượt xem: 426 - Ngày:
Chia sẻ

Tập đoàn Bảo Việt (Cổ phiếu BVH) đã công bố KQKD 6 tháng 2019, với tăng trưởng phí bảo hiểm gốc (GWP) phù hợp với dự báo của chúng tôi. GWP của mảng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng lần lượt 18% YoY và 8% YoY trong 6 tháng 2019, hoàn thành lần lượt 45% và 44% dự phóng 2019 của chúng tôi. Trong bối cảnh tăng trưởng thường thấp trong trong nửa đầu năm, tăng trưởng phí bảo hiểm vẫn duy trì đúng hướng để hoàn thành dự phóng cả năm của chúng tôi.

Đồ thị cổ phiếu BVH  phiên giao dịch ngày 01/08/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu BVH  phiên giao dịch ngày 01/08/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu BVH  phiên giao dịch ngày 01/08/2019. Nguồn: AmiBroker

Thu nhập từ đầu tư thấp hơn kỳ vọng. Thu nhập gộp từ đầu tư đạt 3,8 nghìn tỷ đồng giảm 32% YoY trong 6 tháng 2019. Diễn biến này được dẫn dắt bởi mức giảm dự kiến từ lãi chứng khoán, trong bối cảnh mức cơ sở cao trong 6 tháng 2018. Thu nhập đầu tư từ trái phiếu cũng giảm 15% YoY. Chi phí tài chính tăng mạnh, đến từ chi phí lãi vay repo cao hơn đạt 501 tỷ đồng, tăng 26% YoY. Chi phí bổ sung, được phân loại trong khoản mục chi phí tài chính, cũng đã tăng 63% đạt 302 tỷ đồng. Do đó, thu nhập tài chính ròng chung đã giảm 41% YoY đạt 2,7 nghìn tỷ đồng.

EPS thấp hơn dự báo cả năm của chúng tôi. BVH báo cáo số liệu EPS/cổ phiếuchưa kiểm toán đạt 918 đồng trong 6 tháng 2019, hoàn thành 38% kế hoạch cả năm 2019 của chúng tôi và tương ứng với khả năng điều chỉnh giảm dự báo EPS hiện tại của chúng tôi. Lỗ từ bảo lãnh đã giảm so với cùng kỳ năm ngoài, tương ứng với mức giảm trong tỷ lệ kết hợp còn 114% trong 6 tháng 2019 từ 131% trong 6 tháng 2018.

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý