DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu BVH – Mảng bảo hiểm nhân thọ đóng góp tăng trưởng doanh thu

Lượt xem: 803 - Ngày:
Chia sẻ

BVH kiểm soát tỷ lệ kết hợp; mảng bảo hiểm nhân thọ đóng góp tăng trưởng doanh thu – Báo cáo KQKD

Đồ thị cổ phiếu BVH phiên giao dịch ngày 02/08/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Tập đoàn Bảo Việt (Cổ phiếu BVH) đã công bố KQKD hợp nhất cho 6 tháng đầu năm 2021 với tổng doanh thu phí bảo hiểm gộp là 19,3 nghìn tỷ đồng (+9,5% YoY) và LNST là 942 tỷ đồng (+45,1% YoY), lần lượt hoàn thành 46% và 53% dự báo cho năm 2021 của chúng tôi . Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu nhờ (1) chi phí HĐKD bảo hiểm giảm 5% YoY cũng như (2) thu nhập tài chính thuần tăng 4,6% YoY chủ yếu đến từ việc chi phí tài chính giảm 48,6% YoY. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi đáng kế nào đối với dự báo của chúng tôi cho BVH, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
  • Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm 2021 đạt 19,2 nghìn tỷ đồng (+9,5% YoY; hoàn thành 46% dự báo năm 2021 của chúng tôi), trong đó phí bảo hiểm nhân thọ đạt 14,7 nghìn tỷ đồng (+14,7% YoY) và phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 4,5 nghìn tỷ đồng (-4,7% YoY). Nhìn chung, lợi nhuận thấp nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi.
  • Phí bảo hiểm ròng trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt 17,5 nghìn tỷ đồng (+11,5% YoY; hoàn thành 46% dự báo năm 2021 của chúng tôi), tương ứng tỷ lệ giữ lại là 91,0% (so với 89,5% cùng kỳ năm 2020). * Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ dự phòng trong quý 2/2021 đạt lần lượt là 31,7% (-1,6 điểm%) và 55,4% (+0,6 điểm % theo năm).
  • Chi phí dự phòng toán học 6 tháng năm 2021 đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+12,1% YoY; hoàn thành 45% dự báo 2021 của chúng tôi).
  • Thu nhập tài chính thuần 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4,0 nghìn tỷ đồng (+4,6% YoY; hoàn thành 53% dự báo 2021 của chúng tôi).

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý