DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BVH – Khuyến nghị MUA cho giá mục tiêu 86.300 đồng/cp

Lượt xem: 296 - Ngày:
Chia sẻ

Thanh khoản hệ thống cao cho thấy chênh lệch kỳ hạn rõ nét – Cập nhật

Đồ thị cổ phiếu BVH phiên giao dịch ngày 25/11/2019. Nguồn: AmiBroker.

  • Chúng tôi nâng khuyến nghị cho Tập đoàn Bảo Việt (Cổ phiếu BVH) từ KHẢ QUAN lên MUA, dù giá mục tiêu giảm 5,1% từ 90.900 đồng còn 86.300 đồng do giá cổ phiếu đã giảm 8,6% từ báo cáo cập nhật gần nhất của chúng tôi.
  • Phí bảo lãnh và chi phí G&A giảm 1 phần bù trừ cho thu nhập từ hoạt động đầu tư dự kiến tiếp tục giảm. Giá mục tiêu của chúng tôi được cập nhật mô hình định giá về cuối năm 2020.
  • Rủi ro cho nhận định tích cực của chúng tôi: ước tính chi phí dự trữ toán học chưa chắc chắn có thể ảnh hưởng đến ước tính EPS; lợi suất trái phiếu Chính phủ tiếp tục giảm

Nguồn: VCSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý