DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BVH – Bảo chứng tương lai

Lượt xem: 372 - Ngày:
Chia sẻ

Bảo chứng tương lai

Đồ thị cổ phiếu BVH phiên giao dịch ngày 15/10/2020. Nguồn: AmiBroker

  • Mảng bảo hiểm tại Việt Nam vẫn tăng trưởng khi tổng doanh thu phí ước đạt 160.180 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 20,5% cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng chung ngành bảo hiểm đang có dấu hiệu chậm lại so với mức 24% của năm 2018. Tốc độ tăng trong nhiều năm liên tiếp đang giảm dần.
  • Tính đến hết năm 2019, thị trường bảo hiểm có 30 doanh nghiệp phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tình thế cạnh tranh khốc liệt trong ngành, và nhiều đơn vị đẩy mạnh bancassurance để tăng doanh thu phí qua cổng ngân hàng trong khi kênh phân phối chủ yếu của BVH là thông qua đại lý bảo hiểm.
  • Trong 6 tháng năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm và lãi ròng của Cổ phiếu BVH lần lượt đạt 17.966 tỷ và 660 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,5% và giảm 1,0% so với cùng kỳ: 1) phí bảo hiểm gốc tăng 4,7% cùng kỳ; 2) dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc ở mức 8.664 tỷ, tăng mạnh 26%; 3) lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 3.850 tỷ đồng, tăng 41% cùng kỳ.
  • Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, BVH tiếp tục giữ vị thế số 1 thị trường cả nhân thọ và phi nhân thọ với thị phần doanh thu phí lần lượt đạt 17,2% và 22,9% trong 6 tháng năm 2020.
  • Doanh thu phí bảo hiểm và lãi ròng năm 2020 dự báo đạt 38.142 tỷ và 1.311 tỷ đồng, lần lượt tăng 6,5% và 5,6% cùng kỳ: 1) phí bảo hiểm gốc ước tăng 6,6% cùng kỳ, đạt 38.107 tỷ đồng; 2) dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc ở mức 16.328 tỷ đồng, tăng 7,2% cùng kỳ.
  • Chúng tôi đánh TÍCH CỰC dành cho BVH nhờ vị thế dẫn đầu trong ngành bảo hiểm ở cả hai mảng nhân thọ và phi nhân thọ. Bên cạnh đó, BVH đang giao dịch ở vùng giá hấp dẫn tại mức P/BV forward 2020 ở mức 1.9 lần, quanh vùng thấp nhất kể từ khi chào sàn.

Nguồn: MASVN

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý