DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BMP – Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 70.950đ

Lượt xem: 458 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD –KQKD 6 tháng đầu năm của BMP sát dự báo. Triển vọng tương lai khiêm tốn. Nâng đánh giá lên Khả quan. CTCP Nhựa Bình Minh (Cổ phiếu BMP – nâng đánh giá từ NẮM GIỮ lên Khả quan) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 1.730 tỷ đồng, không đổi so với cùng kỳ và LNTT cũng không đổi so với cùng kỳ đạt 278,3 tỷ đồng. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 42,5% kế hoạch doanh thu và 46,3% kế hoạch lợi nhuận.

Đồ thị cổ phiếu BMP phiên giao dịch ngày 30/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu BMP phiên giao dịch ngày 30/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Sản lượng tiệu thụ và giá bán bình quân 6 tháng đầu năm không có nhiều thay đổi – Sản lượng tiêu thụ trong giai đoạn này đạt 41.900 tấn ống nhựa, giảm nhẹ từ 42.183 tấn trong cùng kỳ năm ngoái trong khi đó giá bán bình quân cũng ổn định, đạt khoảng 41,3 triệu đồng/tấn (không đổi so với cùng kỳ).

Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ trong 6 tháng đầu năm – BMP báo đạt lợi nhuận gộp 419,3 tỷ đồng (giảm 1,52% so với cùng kỳ và do đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 24,2% từ 24,5% trong 6 tháng đầu năm. Tý suất lợi nhuận giảm chủ yếu do giá nguyên liệu đầu vào bình quân tăng 2,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó BMP vẫn giữ nguyên giá bán đã đăng ký kể từ tháng 3 năm ngoái và điều này cho thấy khả năng định giá bán của BMP còn hạn chế.

Chi phí bán hàng & quản lý giảm 9,61% so với cùng kỳ là 104,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm – Trong đó, chi phí bán hàng là 57,5 tỷ đồng (tăng 11,1% so với cùng kỳ) và tăng cùng với doanh thu trong khi đó chi phí quản lý giảm mạnh 26,4% so với cùng kỳ xuống 47 tỷ đồng do chi phí dự phòng giảm 56,6%. Theo đó, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu thuần giảm từ 6,65% trong cùng kỳ năm ngoái xuống 6%.

Lỗ tài chính thuần tăng lên 36,7 tỷ đồng từ 29,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 – Chủ yếu do chiết khấu thanh toán cho khách hàng tăng 25,94%, đẩy chi phí tài chính tăng 24% so với cùng kỳ lên 46 tỷ đồng. Trong khi đó, thu nhập tài chính cũng tăng lên 9,3 tỷ đồng (tăng 22,7% so với cùng kỳ).

Chi phí bán hàng và quản lý giảm bù đắp cho sự gia tăng của lỗ tài chính thuần – Theo đó, công ty báo đạt LNTT 6 tháng đầu năm là 278,3 tỷ đồng (không đổi so với cùng kỳ) và LNST đạt 226,5 tỷ đồng (không đổi so với cùng kỳ).

KQKD Q2 tốt hơn nhờ doanh thu tăng 12,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận cũng tăng 9,83% so với cùng kỳ – KQKD Q2 tốt với doanh thu thuần đạt 1.104 tỷ đồng (tăng 12,8% so với cùng kỳ và tăng 76,3% so với quý liền trước). LNTT Q2 đạt 173,1 tỷ đồng (tăng 9,83% so với cùng kỳ và tăng 64,5% so với quý liền trước). Q2 phục hồi mạnh nhờ:

– BMP quyết liệt đẩy mạnh bán hàng trong Q4 năm ngoái thông qua các kênh bán buôn. Và hậu quả tất yếu là các đại lý bán buôn đã phải nỗ lực giải quyết tình trạng tồn kho quá mức trong Q1. Và sau đó nhu cầu đã trở lại mức thông thường trong Q2.
– Trong hai năm qua, HSG đã giành được một phần lớn thị phần từ BMP nhờ chiến lược giá bán rất cạnh tranh. Tuy nhiên, HSG đã chuyển hướng sang mục tiêu lợi nhuận nhiều hơn. Và tận dụng điều này, BMP bắt đầu lấy lại thị phần đã mất kể từ Q2.
– Tăng không gian nhà kho cho nhà máy số 4 mới tại Long An hỗ trợ công tác quản lý tồn kho tránh sự thiếu hụt trong nhu cầu như quá khứ.
– Nhờ vậy, sản lượng tiêu thụ trong Q2 đạt 26.500 tấn ống nhựa (tăng 12,64% so với cùng kỳ và 72,1% so với quý liền trước).

Cho năm 2018, HSC giữ nguyên dự báo cả doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng 6,4% – HSC dự báo doanh thu thuần đạt 4.076 tỷ đồng (tăng trưởng 6,6%) và LNTT đạt 620,5 tỷ đồng (tăng trưởng 6,4%). Các giả định của chúng tôi là:

• Sản lượng tiêu thụ đạt 99.816 tấn (tăng 5%) và giá bán bình quân là 41,25 triệu đồng/tấn (tăng 1,5%).
• Giá nguyên liệu đầu vào tăng 5%.
• Lợi nhuận gộp đạt 1.020 tỷ đồng (tăng trưởng 10,5%) và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 25% từ 24,1% năm 2017.
• Chi phí bán hàng và quản lý dự báo là 318 tỷ đồng (tăng 22,3%) do công ty sẽ tổ chức chương trình hội nghị khách hàng 2 năm một lần nhằm đẩy mạnh bán hàng với chi phí dự kiến là 26-30 tỷ đồng.
• Lỗ tài chính thuần tăng lên 81,5 tỷ đồng từ 73,4 tỷ đồng trong năm 2017.
• HSC dự báo LNTT và LNST lần lượt là 620,5 tỷ đồng (tăng trưởng 6,4%) và 496 tỷ đồng (tăng trưởng 6,8%)
• Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, EPS dự phóng năm 2018 là 5.458đ và P/E dự phóng là 10,6 lần.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 4.449 tỷ đồng (tăng trưởng 9,1%) và LNTT đạt 714,5 tỷ đồng (tăng trưởng 15,1%). Các giả định của chúng tôi gồm:

– Sản lượng tiêu thụ đạt 105.733 tấn ống nhựa (tăng 7%) và giá bán bình quân ước đạt 42,07 triệu đồng/tấn (tăng 2%).
– Lợi nhuận gộp ước đạt 1.133 tỷ đồng (tăng trưởng 11,2%) và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đạt 25,5% từ 25% trong năm ngoái.
– Chi phí bán hàng & quản lý tăng nhẹ lên 329,2 tỷ đồng (tăng 3,54% so với năm 2018) do không có chương trình hội nghị khách hàng 2 năm một lần. Chi phí bán hàng & quản lý tương đương khoảng 7,4% doanh thu thuần (năm 2018 là 7,8%).
– Lỗ tài chính thuần sẽ tăng lên 89,9 tỷ đồng từ 81,5 tỷ đồng trong năm nay với chi phí tài chính tăng 9,7%.
– LNTT và LNST lần lượt đạt 714,5 tỷ đồng (tăng trưởng 15,1%) và 571,6 tỷ đồng (tăng trưởng 15,1%).

Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, EPS dự phóng năm 2018 là 6.284đ và P/E dự phóng là 9,2 lần.

Nawa Plastic mong muốn tăng dần tỷ lệ sở hữu tại BMP trong thời gian tới – Gần đây, BMP công bố cổ đông lớn nhất của công ty với 52,96% cổ phần mong muốn mua thêm 1.171.520 cổ phiếu (tương đương 1,43% cổ phần) lên tổng cộng 44.525.911 triệu cổ phiếu (tương đương 54,39% cổ phần). Thương vụ này đã được thực hiện từ ngày 22/6 đến ngày 5/7/2018. Chúng tôi dự báo Nawa Plastic sẽ mua thêm cổ phần tại BMP để tăng tỷ lệ sở hữu hơn nữa.

Kết luận đầu tư – Nâng đánh giá từ Nắm giữ lên Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 70.950đ, tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 13 lần. Giá cổ phiếu BMP đã giảm khoảng 32,2% kể từ đầu năm do KQKD Q1 kém khả quan và thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh. Triển vọng lợi nhuận khiêm tốn với doanh thu và lợi nhuận dự báo tăng trưởng lần lượt là 6,6% và 6,4%, chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ tăng do vẫn chịu áp lực cạnh tranh trên thị trường. Do đó, sự gia tăng của chi phí đầu vào không thể chuyển đổi hoàn toàn sang giá bán cao hơn. Tuy nhiên, HSG có vẻ đã không còn áp dụng chiến lược giá bán thấp nữa và đây là cơ hội để BMP giành thêm thị phần ở phân khúc ống nhựa. Từ tất cả những yếu tố trên, chúng tôi nâng đánh giá đối với cổ phiếu lên Khả quan.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác