DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – Nỗ lực huy động vốn để đáp ứng Basel II

Lượt xem: 328 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) đã tổ chức ĐHCĐ ngày 21/04/2018. Ban lãnh đạo đã trình bày tình hình hoạt động 2017, kế hoạch phân bố lợi nhuận, kế hoạch hành động để tăng vốn điều lệ trong năm 2018 và công bố một thành viên HĐQT mới.

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Mục tiêu 2018: Lợi nhuận trước thuế đạt 9.300 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2017, tổng tăng trưởng tiền gửi đạt 17%, tăng trưởng tín dụng tối đa 17% theo mục tiêu NHNN đề ra, tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và tỷ lệ trả cổ tức khoảng 5%-7%.
Cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 tổng cộng là 700VND/cổ phiếu, lợi suất cổ tức 1,8% theo giá gần nhất.
HĐQT: (1) Các thành viên ông Nguyễn Huy Tựa và Lê Thị Kim Khuyên từ nhiệm và (2) cổ đông bầu ông Phạm Quang Tùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam-VDB) vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác