DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – Khuyến nghị MUA với giá mục 35.300đ

Lượt xem: 1016 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi công bố báo cáo cập nhật với khuyến nghị KHẢ QUAN và điều chỉnh giảm giả mục tiêu của chúng tôi còn 35.300 đồng, tương ứng với tổng mức sinh lời 15,3%.

Đồ thị cổ phiếu BID phiên giao dịch ngày 11/06/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu BID phiên giao dịch ngày 11/06/2018. Nguồn: AmiBroker

Thu nhập lãi ròng (NII) dự kiến sẽ tăng 24% YoY, nhờ mức tăng NIM hợp nhất 12 điểm cơ bản.

Thu nhập phí thuần (NFI) dự báo sẽ tăng 16,6% YoY, đóng góp 7,3% cho tổng thu nhập từ HĐKD (TOI).

Tỷ lệ Chi phí/Thu nhập (CIR) đạt ổn định 40%, cho phép BID tiếp tục phương thức dự phòng thận trọng trong năm 2018.

Chi phí dự phòng sẽ tăng mạnh 26,4%, trong khi cán cân nợ VAMC ròng dự kiến giảm 33%.

Tăng trưởng thu nhập ròng dự phóng 2018 là 10,1% YoY.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác