DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – Cập nhật KQKD Quý 1/2019 và ĐHCĐ 2019

Lượt xem: 730 - Ngày:
Chia sẻ

Triển vọng của BID (Cổ phiếu BID) tiếp tục phụ thuộc rất lớn vào việc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược là KEB Hana Bank. Nếu phát hành thành công, áp lực vốn sẽ được giải tỏa và năng lực cạnh tranh của BID trong mảng ngân hàng bán lẻ, SME và FDI kỳ vọng sẽ được cải thiện, hỗ trợ cho định hướng chiến lược mà ngân hàng đang đặt ra cho giai đoạn này. Tuy nhiên, cho đến nay thương vụ phát hành vẫn chưa thực hiện được do vướng mắc về giá và thủ tục. Năm nay NHNN đã đề xuất Bộ Tài chính xem xét việc sử dụng ngân sách nhà nước để tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh, như chia cổ tức cổ phiếu và giữ lại lợi nhuận. Đối với trường hợp của BID thì việc hoàn tất thương vụ phát hành chiến lược, vốn được phê duyệt chủ trương từ tháng 10/2018, vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Đồ thị cổ phiếu BID phiên giao dịch ngày 24/05/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu BID phiên giao dịch ngày 24/05/2019. Nguồn: AmiBroker

BID đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay ở mức 12%, thấp hơn một chút so với  mức 14% của năm ngoái, nhưng chúng tôi nhận thấy việc duy trì NIM ở mức hiện tại sẽ có khó khăn do cả lợi suất tài sản và chi phí vốn đều gặp áp lực. Do đó, tăng trưởng thu nhập lãi dự báo sẽ ở mức thấp. Các khoản thu nhập ngoài lãi khác cũng khó có tăng trưởng đột biến so với năm trước. Về chi phí, chi phí hoạt động dự kiến tăng nhanh do cả các chi phí về nhân sự và đầu tư công nghệ. Ngoài ra, chi phí dự phòng sẽ tiếp tục là gánh nặng khi chất lượng tài sản nội bảng vẫn còn đáng ngại và ngân hàng có mục tiêu tất toán hết VAMC trong năm nay. Với những dự báo trên, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của BID sẽ chỉ ở mức thấp so với năm 2018.

BID hiện đang giao dịch ở mức giá 32.500 đồng, tương đương với mức PB 2,1 lần, không hấp dẫn so với trung bình ngành (1,5 lần). Chúng tôi cho rằng mức giá hiện tại đã phản ánh giá trị hợp lý của BID và  giữ khuyến nghị Trung lập với cổ phiếu này.

Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch vốn năm 2019

Cho cả năm 2019, BID đặt mục tiêu LNTT hợp nhất đạt 10.300 tỷ đồng (tăng 8,7% so với năm 2018). Trong đó, kế hoạch lợi nhuận của ngân hàng mẹ đạt 9.800 tỷ đồng (tăng 9,9% so với năm 2018). Mục tiêu tín dụng cả năm tăng 12% (cũng là hạn mức được NHNN cấp đầu năm) bằng việc tập trung vào cho vay bán lẻ, doanh nghiệp SME và FDI. Thu nhập dịch vụ sẽ được thúc đẩy bằng việc tập trung vào hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng cho giai đoạn 2016-2020 của NHNN.

BID đặt ra kế hoạch tăng vốn từ 34.187 tỷ đồng lên 43.728 tỷ đồng trong năm 2019 (tăng 27.9%) (chi tiết tại Bảng 2). Trong đó, việc phát hành chiến lược đã được phê duyệt từ tháng 10/2018, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được do mức giá còn cao so với kỳ vọng của đối tác là Keb Hana Bank.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019

Lợi nhuận trước thuế của BID trong quý đầu năm 2019 đạt 2.521 tỷ đồng (+1.4% so với cùng kỳ), hoàn thành 24,4% chỉ tiêu kế hoạch của năm. Thu nhập hoạt động giảm 5,1% do cả thu nhập lãi và thu nhập thuần khác đều giảm, chỉ có thu nhập dịch vụ có mức tăng khá 17,6% so với cùng kỳ. Trong khi đó, nhờ tiết giảm chi phí dự phòng (giảm 13,7%) mà lợi nhuận trước thuế tăng được 1,4% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi và thu nhập hoạt động giảm sút do NIM giảm

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 1.024 nghìn tỷ, tăng 3,6% so với đầu năm trong khi tổng huy động đạt 1.057 tỷ, tăng 2,7% so với đầu năm. Chúng tôi ước tính NIM trượt 12 tháng của BID đã giảm còn 2,8% vào quý 1/2019 so với mức 2,9% của cả năm 2018, do lợi tức tài sản giảm nhẹ và chi phí vốn tăng nhẹ. Theo đó, thu nhập lãi thuần của BID giảm 6,8% so với cùng kỳ, đạt 8.545 tỷ đồng. BID là ngân hàng niêm yết duy nhất có tăng trưởng thu nhập lãi âm trong quý 1 vừa rồi. Sự suy giảm của NIM đã dược dự đoán trước đây khi quá trình dịch chuyển sang cho vay bán lẻ và SME chậm lại, cho vay ngắn hạn tiếp tục mở rộng và huy động chịu áp lực. Về tín dụng, cho vay ngắn hạn tăng 4,9% so với đầu năm, nâng tỷ trọng so với tổng danh mục lên 62,6% so với 61,8% của cuối năm 2018. Về huy động, trong khi các loại giấy tờ có giá khác không đổi, chứng chỉ tiền gửi tăng 19,4% so với đầu năm, chủ yếu tập trung vào kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm. CASA giảm còn 14,4% từ 17,0% vào quý 1/2018 và 16,4% vào cuối 2018.

BID có tăng trưởng tốt so với cùng kỳ ở thu nhập dịch vụ (+17,6%, đạt 876 tỷ đồng), thu nhập từ hoạt động khác (+111,4%, đạt 1.264 tỷ đồng) và thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng (+50,2%, đạt 322 tỷ đồng). Dù vậy, thu nhập từ kinh doanh chứng khoán giảm mạnh, cũng là xu hướng chung của nhiều ngân hàng trong quý 1. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 92,7% xuống 39 tỷ đồng, lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư tăng mạnh từ 17 tỷ đồng lên 389 tỷ đồng. Do vậy, thu nhập thuần ngoài lãi và dịch vụ cũng có tăng trưởng âm và thu nhập hoạt động chỉ đạt 10.750 tỷ đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng lợi nhuận trở nên khó khăn

Chi phí hoạt động của BID trong quý 1 chiếm 2,998 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng tới 10,9% mặc dù số lượng nhân viên tăng ko đáng kể. Tuy nhiên, phần này chưa bao gồm chi phí đầu tư nâng cấp ngân hàng lõi mà ngân hàng đang có kế hoạch đưa ra đấu thầu. Do vậy, tỷ lệ CIR quý 1 vẫn khá thấp, chỉ ở mức 28,0%, có tăng nhẹ so với mức 24,6% của quý 1 năm ngoái. Theo kế hoạch đưa ra tại ĐHCĐ, năm 2019, ngân hàng sẽ thúc đẩy quá trình triển khai các dự án về nâng cấp ngân hàng lõi, ngân hàng số và Basel 2 nhằm nâng cao năng lực xử lý giao dịch, quản lý rủi ro và năng lực cạnh tranh. Đây đều là các dự án lớn, yêu cầu mức độ đầu tư lớn về công nghệ tuy nhiên rất cần thiết phải thực hiện bởi hầu hết các ngân hàng khác cũng đang hoàn thiện hoặc đã triển khai xong các dự án tương tự. Do đó hệ số CIR dự kiến sẽ tăng tương đối so với mức 36,2% của năm 2018, lên khoảng 38%.

Chất lượng tài sản nội bảng vẫn còn đáng chú ý với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 1.7% (so với 1,6% của quý 1/2018) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu giảm còn 70,2% (so với mức 80,7% của quý 1/2018). Theo BID, sau khi kiểm toán BCTC, một số khoản nợ đã được yêu cầu chuyển từ nhóm 2 sang nhóm 3 và 4 khiến nợ nhóm 2 giảm còn tỷ lệ nợ xấu tăng lên. Trong quý 1 ngân hàng đã xóa nợ 4,9 nghìn tỷ, giảm so với 7,8 nghìn tỷ của quý 1 năm ngoái. Chi phí dự phòng giảm 13,7% so với cùng kỳ, chiếm 48,5% tổng thu nhập hoạt động và 67,3% lợi nhuận thuần trước dự phòng của BID. Tuy nhiên, trong khi chi phí dự phòng quý 1 năm ngoái chiếm tới 2/3 chi phí dự phòng cả năm thì chi phí dự phòng quý 1 năm nay mới chiếm 1/4 kế hoạch 20.200 tỷ (tăng 8,1% so với năm 2018, nhằm tất toán hết lượng trái phiếu VAMC còn lại trong năm 2019). Do đó, chi phí dự phòng cho 3 quý cuối năm dự đoán sẽ tăng nhanh hơn và ảnh hưởng nhiều hơn đến tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.

Với những dự báo trên, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của BID sẽ chỉ đạt mức khiêm tốn so với năm 2018.

Nguồn: VDSC

 

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý