DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu ACV – Được yêu cầu nộp 1.700 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước sau khi kiểm toán

Lượt xem: 349 - Ngày:
Chia sẻ

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cùng các công ty con và liên kết vừa được yêu cầu nộp 1.700 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và Quỹ Hỗ trợ Sắp xếp Doanh nghiệp sau đợt kiểm toán nhà nước kết quả kinh doanh 2016. Vẫn chưa có thông tin về lịch trình thanh toán. Cụ thể, kiểm toán nhà nước đã đưa ra kết luận các khoản mục sau trong báo cáo tài chính có sự chênh lệch mà ACV phải nộp:

Đồ thị cổ phiếu ACV phiên giao dịch ngày 15/05/2018. Nguồn: AmiBroker

(1) Lợi nhuận từ hoạt động khu bay năm 2016: 600 tỷ đồng.

(2) Quỹ Hỗ trợ Sắp xếp Doanh nghiệp: 924 tỷ đồng, bao gồm 759 tỷ đồng thu về từ cổ phần hóa ACV và 165 tỷ đồng từ tăng lợi nhuận kiểm toán khi ACV còn là doanh nghiệp nhà nước.

(3) Tăng lợi nhuận giữ lại: 128 tỷ đồng.

(4) Thuế TNDN: 95,1 tỷ đồng

(5) Thuê đất: 5,4 tỷ đồng

(6) Thuế GTGT: 805 triệu đồng

Chúng tôi xin lưu ý tổng số tiền thanh toán là đáng kể và bằng khoảng 43% LNST sau lợi ích CĐTS hợp nhất năm 2017 của ACV, nhưng có thể được chi trả bằng dự trữ tiền mặt hiện nay. Tính đến cuối Quý 1/2018, ACV có 20.100 tỷ đồng tiền mặt và đầu tư ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK