DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu ACB – Thành viên sáng lập không được bầu vào HĐQT

Lượt xem: 500 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức ngày 19/04/2018, với tỷ lệ cổ đông tham dự đạt 83%. Ngân hàng đã trình bày KQLN 2017 và kế hoạch tăng vốn điều lệ trong năm 2018.

Đồ thị cổ phiếu ACB cập nhật ngày 19/04/2018Đồ thị cổ phiếu ACB cập nhật ngày 19/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đại hội đã bỏ phiếu bầu HĐQT theo kế hoạch dù một số cổ đông tìm cách bổ nhiệm thêm thành viên HĐQT.

Mục tiêu 2018 như sau: Lợi nhuận trước thuế đạt 5.400 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2017, tổng tài sản đạt 334.000 tỷ đồng, tăng 18%, tổng tín dụng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 224.000 tỷ đồng, tăng 15%, và tiền gửi khách hàng đạt 284.000 tỷ đồng, tăng 18%.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác