DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu ACB – Dự phòng giảm mạnh sau khi kết thúc chu kỳ dự phòng

Lượt xem: 883 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố KQLN Quý 1/2018 với lợi nhuận hợp nhất đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 93% so với Quý 4/2017 và 139% so với Quý 1/2017, còn ROA và ROE lần lượt đạt 1,6% và 27,6%. Trong báo cáo cập nhật trước, chúng tôi đã nhận thấy việc thanh lý tài sản có vấn đề đã loại trừ được một yếu tố ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận. Kết quả Quý 1/2018 phản ánh điều này khi chi phí dự phòng giảm mạnh.

Đồ thị cổ phiếu ACB phiên giao dịch ngày 04/05/2018. Nguồn: AmiBroker

Thu nhập lãi thuần tăng 22,5% với NIM hợp nhất là 3,41% so với 3,5% năm 2017. Thu nhập lãi thuần chiếm 71,8% tổng lợi nhuận từ hoạt động.

Thu nhập từ phí dịch vụ (bao gồm hoạt động kinh doanh ngoại hối) tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái lên 353 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng lợi nhuận từ hoạt động.

Thu nhập khác giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 351 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng thu nhập từ hoạt động.

Chi phí dự phòng giảm mạnh 78% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 134 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1.700 tỷ đồng.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác