DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu AAA – Đánh giá kém khả quan

Lượt xem: 2,020 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Cổ phiếu AAA) đã tổ chức ĐHCĐTN vào ngày hôm qua. Dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi tại Đại hội.

Đồ thị cổ phiếu AAA phiên giao dịch ngày 17/04/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu AAA phiên giao dịch ngày 17/04/2019. Nguồn: AmiBroker

Kết luận đầu tư – Duy trì đánh giá Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 14.720đ, tương đương P/E dự phóng 2019 là 16 lần. Hoạt động kinh doanh nguyên vật liệu với tỷ suất lợi nhuận thấp từ một công ty con tăng mạnh kéo tỷ suất lợi nhuận chung giảm dù doanh thu tăng mạnh. Trong khi đó, hoạt động bán hàng sản xuất vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng với tốc độ thấp hơn. Trong tương lai, công ty mong muốn mở rộng sang sản xuất các linh kiện nhựa cho điện thoại và phụ tùng ô tô, tuy nhiên không có nhiều chi tiết về cơ cấu sở hữu chính xác tại các công ty này. Trong khi đó, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp kèm chứng quyền sẽ tác động pha loãng cổ phiếu trong vài năm tới. Tiềm năng tăng trưởng khá, tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều yếu tố không rõ ràng ở đây và chúng tôi mong muốn có thêm chia sẻ cụ thể hơn từ phía lãnh đạo công ty về kế hoạch phát triển trong tương lai.

Công ty đã công bố KQKD kiểm toán năm 2018 với doanh thu thuần đạt 8.102 tỷ đồng (tăng trưởng 96,9%) và LNST đạt 212,1 tỷ đồng (giảm 19,5%) – Kết quả này sát với dự báo của HSC với LNST đạt 211,8 tỷ đồng đưa ra trước đó. Thông tin cụ thể về KQKD năm 2018 như sau.

  1. Doanh thu tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ đạt 8.012 tỷ đồng với đóng góp cao hơn từ mảng bán hàng hóa:

–     Doanh thu bán hàng hóa tăng mạnh đạt 4.154 tỷ đồng, tăng gấp 3,9 lần so với mức 1.058 tỷ đồng trong năm 2017. Chủ yếu là nhờ doanh thu của công ty con An Thành (chuyên kinh doanh hạt nhựa và nguyên vật liệu nhựa) tăng mạnh. AAA nắm 51% cổ phần tại HII và HII lại sở hữu 100% cổ phần của An Thành, do đó KQKD của An Thành được hợp nhất với AAA. Doanh thu bán hàng hóa đóng góp 51,8% tổng doanh thu thuần năm 2018, tăng so với chỉ 26% năm 2017.

–     Doanh thu bán thành phẩm đạt 3.795 tỷ đồng (tăng 26,4%). Trong đó, sản lượng tiêu thụ tăng 15%, chủ yếu nhờ đóng góp cao hơn từ các nhà máy mới số 6 và số 7. Hơn nữa, doanh thu từ xuất khẩu túi dây rút sang Mỹ cũng tăng trong nửa cuối 2018 khi thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc sang Mỹ tăng lên 10% từ 3,5% kể từ ngày 25/9/2018. Giá bán bình quân tăng 9,9%, chủ yếu nhờ giá bán túi phân hủy sinh học tăng. Doanh thu bán các thành phẩm hiện đóng góp 47,4% tổng doanh thu thuần, giảm so với mức 73,8% trong năm 2017.

–     Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 70,3 tỷ đồng (tăng 314%) nhưng chỉ đóng góp phần rất nhỏ cho tổng doanh thu.

–     Theo thị trường, EU, Nhật Bản và Mỹ là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của AAA, lần lượt đóng góp 44%, 29% và 19% vào doanh thu thuần năm ngoái.

–     Trên thị trường trong nước, Công ty đã thành công trong việc đưa ra thị trường thương hiệu túi phân hủy sinh học Aneco vào các siêu thị gồm Vinmart, Lotte, Aeon, Big C, Coop mart và Circle K.

  1. Lợi nhuận gộp tăng 22,3% nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do thay đổi trong cơ cấu doanh thu– Lợi nhuận gộp tăng đạt 672,9 tỷ đồng (tăng 22,3%) nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh xuống 8,4% từ 13,5% trong năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do (1) cơ cấu doanh thu có sự thay đổi mạnh với đóng góp từ mảng bán hàng hóa cho tỷ suất lợi nhuận thấp tăng mạnh và (2) tỷ suất lợi nhuận gộp ở cả hai mảng kinh doanh chính cùng giảm mạnh.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng bán hàng hóa giảm mạnh xuống 2,7% từ 6,3% trong năm 2017. Tỷ suất lợi nhuận giảm do Công ty đặt mục tiêu giành thị phần trong mảng này và đưa ra giá bán cạnh tranh.

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng bán các thành phẩm cũng giảm xuống 14,2% từ 16,2% trong năm 2017 do giá nguyên liệu đầu vào tăng khoảng 15% trong khi đó giá bán bình quân tăng 9,9%. Ở mảng này, công ty đã nỗ lực để tối đa hóa tỷ lệ sử dụng công suất ở các nhà máy hiện tại bằng cách định giá bán thấp hơn để thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận tỷ suất lợi nhuận giảm.

  1. Chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh 51,5% so với năm trước lên 280,2 tỷ đồng (tương đương 3,5% doanh thu thuần) – từ 185 tỷ đồng trong năm 2017 (tương đương 4,5% doanh thu thuần). Trong đó, chi phí bán hàng là 156,6 tỷ đồng (tăng 48,2%) và chi phí quản lý là 123,6 tỷ đồng (tăng 55,9%). Công ty cho biết sẽ mở rộng mạng lưới tại các kênh bán hàng hiện đại trong nước. Đến cuối năm 2018, Công ty đã ký hợp đồng với Vinmart cho phân phối túi phân hủy sinh học của mình.
  2. Lỗ tài chính thuần tăng lên 147,1 tỷ đồng– so với mức lỗ 39,3 tỷ đồng trong năm 2017. Lỗ tài chính thuần tăng chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh 56,3% và lỗ tỷ giá tăng mạnh 469,7%. Chi phí tài chính là 208,6 tỷ đồng (tăng 119,3%). Nợ ngân hàng tăng mạnh lên 3.836 tỷ đồng (tăng 61,3%) do nhu cầu vốn lưu động tăng. Mặt khác, doanh thu HĐ tài chính cũng tăng 10,2% đạt 61,5 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng mạnh đạt 38,4 tỷ đồng (tăng 214,8%). Tuy nhiên lãi từ đầu tư giảm mạnh xuống chỉ còn 1,5 tỷ đồng từ 24,3 tỷ đồng trong năm 2017 nhờ Công ty bán khoản đầu tư vào VBC trong năm 2017.

Cuối cùng, LNTT giảm còn 254 tỷ đồng (giảm 22,6%) do không còn khoản 24,3 tỷ đồng lợi nhuận từ việc bán cổ phần của công ty liên kết (VBC) như trong năm ngoái. Hơn nữa, chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp giảm đã hoàn toàn bù trừ với tăng trưởng của doanh thu. LNST và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 212,1 tỷ đồng (giảm 19,5%) và 180,3 tỷ đồng (giảm 19,3%).

  1. Một số lưu ý của chúng tôi trên bảng cân đối như sau:

Tài sản

–     Công ty có một khoản đầu tư vào trái phiếu do VPS phân phối với giá trị 378 tỷ đồng có kỳ hạn 3-8 tháng.

–     Trong khi đó các khoản phải thu khách hàng cũng tăng mạnh 65,7% lên 691,6 tỷ đồng. Công ty chưa cung cấp cơ cấu các khoản phải thu khách hàng nhưng chúng tôi được biết các khoản này chủ yếu xuất phát từ hoạt động mua bán hàng hóa tại An Thành Biscol.

–     Trả trước cho người bán tăng mạnh lên 531,6 tỷ đồng (tăng 63,1%), trong đó Công ty trả trước khoảng 443,6 tỷ đồng cho Nhựa Đại An vào ngày 15/11/2018 để mua máy móc với giá trị 484,7 tỷ đồng. Công ty sẽ nhận lô hàng máy móc đầu tiên với giá trị 380,2 tỷ đồng sau 12 tháng từ ngày thanh toán, nên chúng tôi giả định Công ty sẽ nhận số máy móc này vào khoảng tháng 11 năm nay.

–     Các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn cũng tăng mạnh lên 293,7 tỷ đồng (tăng 126,4%). Chúng tôi thấy hầu hết khoản mục này có liên quan đến công ty mẹ và các công ty của các bên liên quan. Lãi suất các khoản cho vay này khá thấp, chỉ từ 4,5-7%/năm.

–     Các khoản phải thu khác là 13,2 tỷ đồng là từ lãi dự thu liên quan đến các khoản cho vay của AAA tại công ty mẹ và các bên liên quan.

–     Tồn kho giảm đáng kể từ mức cao kỷ lục là 1.632 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/9/2018 xuống còn 865,5 tỷ đồng (tăng 61,3% so với năm trước) tại thời điểm cuối năm 2018. Trong đó, khoảng 856 tỷ đồng là liên quan đến việc xây dựng KCN Kỹ thuật cao An Phát.

Nợ

–     Vay nợ ngắn hạn tăng đáng kể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động tăng lên, một phần do hàng tồn kho, phải thu khách hàng, phải thu về việc cho vay tại công ty mẹ và các công ty liên quan tăng. Tổng vay nợ là 3.836 tỷ đồng (tăng 61,3%), trong đó vay nợ ngắn hạn tăng mạnh 75,8% lên 2.492 tỷ đồng, vay nợ dài hạn tăng 39,9% lên 1.343 tỷ đồng. Nợ dài hạn tăng 400 tỷ đồng trong Q4/2018, chủ yếu do Công ty phát hành trái phiếu kèm chứng quyền kỳ hạn 3 năm trong Q4/2018.

–     Cuối cùng, đơn vị kiểm toán đã đưa ý kiến nhấn mạnh liên quan đến việc chưa phân loại lại các khoản vay nợ dài hạn với khoản vay dài hạn tới hạn trong năm, đây là điều hiếm thấy trên BCTC kiểm toán.

  1. Công ty đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp kèm chứng quyền kỳ hạn 3 năm– Công ty đã phát hành tổng cộng 400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp vào ngày 8/11/2018 cho ba NĐT Hàn Quốc gồm KEB Hana, Shinhan Investment và Shinhan Securities. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm kèm chứng quyền với lãi suất coupon là 6,7%/năm trả lãi 6 tháng/lần. Số trái phiếu phát hành kèm theo 4.000 chứng quyền (1 chứng quyền có quyền tương đương 10.000 cổ phiếu) với giá chuyển đổi là 14.000-14.500đ/cp. Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh nếu phát sinh sự kiện làm pha loãng cổ phiếu khác (như chia cổ phiếu, phát hành quyền cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường). Chứng quyền sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm từ ngày phát hành và số cổ phiếu được chuyển đổi từ chứng quyền, tương đương 40 triệu cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Việc thực hiện thu hồi lại trái phiếu sẽ không làm mất hiệu lực của chứng quyền. Người giữ chứng quyền sẽ chuyển đổi sang cổ phiếu theo 4 giai đoạn và quá trình chuyển đổi như sau:

–     12 tháng sau ngày phát hành (tháng 11/2019)

–     18 tháng sau ngày phát hành (tháng 5/2020)

–     24 tháng sau ngày phát hành (tháng 11/2020)

–     30 tháng sau ngày phát hành (tháng 5/2021)

Với khả năng số chứng quyền kèm theo sẽ được chuyển đổi trong 30 tháng tới, chúng tôi dự báo sẽ có rủi ro pha loãng đối với cổ phiếu. Giả định toàn bộ chứng quyền được chuyển đổi sang cổ phiếu thường, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của AAA sẽ tăng lên 211,2 triệu đơn vị, tương đương tăng 23,4% từ mức hiện tại là 171,2 triệu đơn vị. Với đợt chuyển đổi lớn hơn trong 2 năm tới và tăng trưởng lợi nhuận ở mức thông thường, đây được xem là yếu tố tiêu cực đối với cổ phiếu trong trung hạn.

Cho năm 2019, Công ty đặt kế hoạch ấn tượng với doanh thu thuần tăng trưởng 24,8% đạt 10 nghìn tỷ đồng và LNST tăng trưởng 183,3% đạt 510 tỷ đồng – Công ty sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào sản phẩm nhựa công nghệ cao và thân thiện với môi trường như sản phẩm sản xuất bằng bằng công nghệ ép phun dành cho ô tô, điện thoại và dùng làm túi sinh học… Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu từ:

–     Tỷ suất lợi nhuận tăng nhờ Công ty cái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào sản phẩm cao cấp thường có biên lợi nhuận cao chẳng hạn như túi phân hủy sinh học, túi rút dây…

–     Mảng thương mại, kinh doanh nguyên vật liệu sẽ được cải thiện giúp nâng cao biên lợi nhuận.

–     Tỷ lệ lấp đầy tại KCN Kỹ thuật cao An Phát tăng trong năm nay.

–     Đóng góp lợi nhuận lớn hơn từ các dự án mới.

Cuối cùng, Công ty đặt kế hoạch EPS năm nay là 2.550đ.

KQKD Q1 có vẻ rất ấn tượng với lợi nhuận tăng mạnh – Công ty đã công bố 2 số liệu chính là: doanh thu thuần Q1 tăng gấp đôi so với cùng kỳ đạt 2.600 tỷ đồng còn LNTT tăng mạnh lên 270 tỷ đồng (tăng 275% so với cùng kỳ).

Thông tin chi tiết chưa được công bố. Tuy nhiên chúng tôi tin tưởng rằng Công ty đã ghi nhận một phần hạch toán lợi nhuận từ KCN Kỹ thuật cao An Phát trong kỳ này.

Về KCN Kỹ thuật cao An Phát – AAA đã chi 756,5 tỷ đồng để mua KCN Việt Hòa-Kenmark trong một cuộc bán đấu giá của BIDV trong năm nay và sau đó đổi tên thành KCN Kỹ thuật cao An Phát (An Phát Complex). Tại thời điểm cuối năm 2018, AAA đã nâng tỷ lệ sở hữu tại KCN này từ 96,5% ban đầu lên 100%. Sau khi mua lại, công ty sẽ sử dụng KCN này để mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực KCN (KCN Kỹ thuật cao An Phát có tổng diện tích 46 ha). Vốn đầu tư cho KCN này là 2.056 tỷ đồng gồm chi phí đất và cơ sở hạ tầng.

Hiện tại, Công ty đã đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng vào An Phát Complex, đã hoàn thiện được khoảng 12 trong số tổng cộng 26 block trong dự án. Cho năm 2019, Công ty đặt mục tiêu đạt tỷ lệ lấp đầy 40% và là 100% vào năm 2022. Hiện Leo Paper (một công ty của Hong Kong chuyên về sản xuất giấy) đã ký hợp đồng với AAA thuê 3 nhà xưởng, tương đương 5 ha đất.

Ngoài ra, An Phát Complex sẽ tập trung vào đầu tư sản xuất sản phẩm nhựa công nghệ cao và thân thiện với hệ sinh thái chẳng hạn như túi phân hủy sinh học và vật liệu xây dựng bằng nhựa PVC kỹ thuật cao thông qua các công ty liên kết và công ty con như sau:

–     Bao bì An Vinh – tập trung sản xuất bao bì công nghiệp cao cấp chẳng hạn như túi PP, túi Jumbo, túi đeo với chuỗi giá trị khép kín từ hạt nhựa đến thành phẩm. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động từ tháng 12/2019 với công suất thiết kế là 13.200 tấn/năm. Sản phẩm dành cho xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước ASEAN. Theo Công ty, nhà máy An Vinh hoạt động hết công suất có thể đem về 900 tỷ đồng doanh thu mỗi năm với tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 15%. Theo kế hoạch trong năm nay, nhà máy An Vinh sẽ đạt 100% công suất hoạt động vào cuối năm.

–     An Cường – sẽ tập trung vào sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao (tấm ốp tường bằng nhựa sử dụng trong xây dựng) với tổng công suất lên tới 1 triệu m2/năm. Sản phẩm có thương hiệu Anpro và hiện Công ty đã mở 2 showroom tại Hà Nội và Tp HCM.

–     Nhựa Đại An (An Trung) – tập trung sản xuất linh kiện ĐTDĐ, đồ điện gia dụng và phụ tùng ô tô bằng công nghệ ép phun. Vào tháng 3/2019, An Trung đã trở thành nhà cung cấp cấp 2 cho Samsung Việt Nam. Ngoài ra, An Trung có lượng khách hàng lớn với hơn 10 tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Tuy nhiên hiện chúng tôi được biết An Phát Holdings nắm cổ phần kiểm soát ở các công ty này (An Vinh, An Cường và An Trung). Do không nắm được thông tin cụ thể về tỷ lệ sở hữu của AAA tại những công ty này nên chúng tôi chưa đưa tiềm năng lợi nhuận từ đây vào  mô hình dự báo cho AAA.

Cổ đông cũng thông qua việc điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy số 8, với thông tin cụ thể như sau.

–     Tại ĐHCĐTN 2019, Công ty đã được cổ đông thông qua điều chỉnh phương án đầu tư Nhà máy số 8. Thực tế, đây là lần điều chỉnh thứ hai đối với Nhà máy số 8.

–     Chúng tôi lưu ý rằng trong ĐHCĐ bất thường diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, cổ đông đã thông qua việc di dời Nhà máy số 8 sang KCN công nghệ cao An Phát Complex từ vị trí hiện tại là trong KCN An Đông. Tại thời điểm đó, Công ty cũng được phê duyệt cho thiết kế lại nhà máy này. Theo đó, Nhà máy số 8 sẽ chuyên sản xuất bao bì màng phức hợp với vốn đầu tư dự kiến là 360 tỷ đồng.

–     Tuy nhiên, hiện tại Công ty mong muốn Nhà máy số 8 tập trung hoàn toàn vào sản xuất bao bì vi sinh phân hủy hoàn toàn, thay vì bao bì màng phức hợp do quy mô thị trường của sản phẩm túi vi sinh lớn hơn và nhu cầu đối với sản phẩm này ngày càng gia tăng. Ở giai đoạn này, Công ty vừa hoàn tất nghiên cứu khả thi và thông tin chi tiết về dự án, bao gồm công suất sản xuất vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chúng tôi được biết vốn đầu tư cho xây dựng Nhà máy số 8 vẫn ở mức 360 tỷ đồng.

Chúng tôi cũng được biết dự án này nhiều khả năng sẽ được ưu đãi thuế, cụ thể: miễn thuế trong 4 năm đầu hoạt động, giảm 50% thuế suất thuế TNDN thông thường (là 10%) trong 9 năm sau đó và chịu thuế suất 10% trong 2 năm cuối. Tuy nhiên, do thiếu thông tin về cấu trúc nhà máy và kế hoạch sản xuất cụ thể, chúng tôi không bao gồm khả năng lợi nhuận từ Nhà máy số 8 vào mô hình dự báo của mình ở thời điểm này.

Cổ đông cũng thông qua một số vấn đề khác như sau.

–     Cổ đông thông qua giao dịch bán nguyên vật liệu và cho vay giữa AAA với An Phát Holdings (công ty mẹ) và các công ty liên kết ((An Thanh Bicsol, An Tiến – HII).

–     An Phát Holdings được phép tăng sở hữu tại AAA lên hơn 51% từ mức hiện tại, là 46,62% mà không cần chào mua công khai.

–     Phương án ESOP: Công ty cũng được cổ đông thông qua phương án phát hành 8,5 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương đương 4,96% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá bán bằng mệnh giá, là 10.000đ/cp. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ mới sẽ là 1.797 tỷ đồng, tương đương 179,7 triệu cổ phiếu.

–     Công ty sẽ đổi tên thành Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh từ CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát sau ĐHCĐ.

Về chính sách cổ tức – Công ty không trả cổ tức trong năm 2018. Cho năm 2019, cổ đông thông qua phương án trả cổ tức tiền mặt khoảng 1.000-2.000đ/cp.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng 17,7% và LNST của cổ đông công ty mẹ tăng trưởng 28,8% – Chúng tôi chưa đưa đóng góp từ KCN Kỹ thuật cao An Phát và Nhà máy số 8, số 9 vào mô hình dự báo do thiếu thông tin. Dựa trên giả định của mình, HSC dự báo công ty sẽ đạt doanh thu thuần là 9.433 tỷ đồng (tăng trưởng 17,7%) và LNTT dự báo đạt 290,5 tỷ đồng (tăng trưởng 36,9%). Những giả định chính của chúng tôi như sau:

–     Doanh thu bán thành phẩm đạt 4,4 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 15,3%) còn doanh thu thương mại dự kiến đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 20%).

–     Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện lên 9,7% từ 8,4% trong năm 2018 vì HSC kỳ vọng công suất hoạt động của nhà máy số 6 sẽ tăng lên 80% từ 65% trong năm 2018. Lợi nhuận gộp đạt 915 tỷ đồng (tăng trưởng 36%).

–     Lỗ tài chính thuần tăng lên 204,4 tỷ đồng từ 147,1 tỷ đồng trong năm 2018. Trong đó, HSC dự báo doanh thu HĐ tài chính tăng 5% lên 67,8 tỷ đồng còn chi phí tài chính tăng 29% lên 269 tỷ đồng.

–     Chi phí bán hàng & quản lý tăng 23,6% lên 455 tỷ đồng và bằng 4,8% doanh thu, cao hơn so với mức 4,6% trong năm 2018 do công ty đang mở rộng tiêu thụ nội địa thường đi kèm chi phí bán hàng cao hơn.

–     LNTT và LNST lần lượt đạt 350 tỷ đồng (tăng trưởng 37,8%) và 290,5 tỷ đồng (tăng trưởng 36,9%). HSC dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 232,2 tỷ đồng (tăng trưởng 28,8%).

EPS năm 2019 pha loãng đạt 920đ; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 19,6 lần.

Kết luận đầu tư – Duy trì đánh giá Kém khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu AAA là 14.720đ; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 16 lần. Tại thị giá hiện tại, P/E dự phóng năm 2019 là 19,6 lần; nghĩa là khá đắt. Nguy cơ pha loãng từ chuyển đổi chứng quyền sẽ là điều đáng lo ngại nhất trong trung hạn. Triển vọng tăng trưởng doanh thu vẫn khả quan nhưng tăng trưởng doanh thu từ bán thành phẩm đã chậm đi trong thời gian gần đây. Trong khi đó, chúng tôi vẫn thấy có sự trì hoãn trong việc triển khai xây dựng nhà máy số 8 và số 9. Cùng với quyết định mở rộng mạnh mảng thương mại có tỷ suất lợi nhuận thấp là một động thái khó lý giải.

Trong tương lai, việc gia tăng công suất và sản xuất thêm sản phẩm mới có thể tạo ra câu chuyện dài hạn ở AAA. Tuy nhiên thông tin chi tiết về kế hoạch thực hiện vẫn chưa được công bố nhiều. AAA có hoạt động quan hệ NĐT khá năng nổ và đã tích cực quảng bá về cổ phiếu của mình trong những năm gần đây. Chúng tôi ưa chuộng câu chuyện dài hạn và việc sử dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa. Tuy nhiên lo ngại lớn nhất của chúng tôi là việc thiếu thông tin về cơ cấu khá phức tạp của An Phat Holdings và các công ty con liên quan đến An Phát Complex, mà theo chúng tôi là động lực chủ chốt của công ty trong tương lai.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý