DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BMP – Kế hoạch LNTT 2019 tăng trưởng 2%

Lượt xem: 427 - Ngày:
Chia sẻ

CTCP Nhựa Bình Minh (Cổ phiếu BMP) đã tổ chức gặp gỡ các chuyên viên phân tích chiều ngày 2/1/2019. Sau đây là những ghi nhận chính của chúng tôi từ buổi gặp gỡ này.

Đồ thị cổ phiếu BMP phiên giao dịch ngày 12/02/2019. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu BMP phiên giao dịch ngày 12/02/2019. Nguồn: AmiBroker

Công ty công bố KQKD hợp nhất năm 2018 với doanh thu thuần đạt 3.919,6 tỷ đồng (tăng trưởng 2,5%) và LNTT đạt 530,5 tỷ đồng (giảm 9,0% so với năm 2017) – Kết quả này sát với ước tính trước đó của HSC với doanh thu thuần ước đạt 3.896 tỷ đồng và LNTT ước đạt 531,7 tỷ đồng. Hỗ trợ tăng trưởng doanh thu chính là sản lượng tiêu thụ tăng nhẹ 0,5% và giá bán bình quân tăng 2,0% nhờ đóng góp tốt hơn từ ống nhựa kích thước lớn. Trong khi đó, lợi nhuận giảm 9,0% so với năm 2017 do các yếu tố sau:

(1)   Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh do chi phí đầu vào của cả PVC và HDPE đều tăng.

(2)   Phát sinh chi phí marketing liên quan đến sự kiện hội nghị khách hàng tổ chức hai năm một lần.

Như vậy, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra cho năm 2018 và cụ thể chỉ hoàn thành 96,0% kế hoạch doanh thu và 88,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết luận nhanh. Tiếp tục đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 54.711đ, tương đương P/E dự phóng 2019 là 11,0 lần. Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 4.097,8 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5%) và LNTT đạt 565,5 tỷ đồng (tăng trưởng 6,6%). Lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn doanh thu khi không còn phát sinh chi phí marketing liên quan đến sự kiện hội nghị khách hàng như trong năm 2018. BMP đang dần giành lại thị phần đã mất trước đó khi các đối thủ như HSG cũng không còn quyết liệt trong các đợt khuyến mãi như trước đây. Triển vọng tăng trưởng vừa phải trong bối cảnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng cũng sẽ tăng trưởng trở lại trong khi đó công ty vẫn cho thấy chiến lược tập trung và bộ máy quản lý tốt.

Sản lượng tiêu thụ năm 2018 chỉ tăng 0,5% so với năm 2017 – Tại buổi gặp gỡ, công ty công bố sản lượng ống nhựa tiêu thụ đạt 94.533 tấn (tăng 0,5% so với năm 2017). BMP đang dần giành lại phần thị phần đã mất trước đó và chủ yếu là do một số đối thủ cạnh tranh lớn như HSG không còn áp dụng chiến lược giá bán thấp.

Giá bán bình quân tăng nhẹ 2,0% so với năm 2017 lên 41,5 triệu đồng/tấn – Công ty đã giữ nguyên tỷ lệ hoa hồng cho các đại lý kể từ tháng 3/2017 trong khi đó giá bán niêm yết của từng sản phẩm cũng ổn định trong vài năm qua. Giá bán bình quân tăng hoàn toàn là nhờ sự thay đổi của cơ cấu danh mục sản phẩm. BMP đã ký một số hợp đồng với các dự án BĐS, do đó đóng góp của dòng sản phẩm ống nhựa HDPE có giá bán cao hơn tăng so với ống nhựa PVC. Tuy nhiên, dự báo ống nhựa PVC vẫn sẽ là sản phẩm đóng góp doanh thu thuần chính, khoảng 87-90% và phần đóng góp 10-13% doanh thu thuần còn lại là từ HDPE. Tuy nhiên, mặc dù đóng góp doanh thu của HDPE với tỷ trọng lớn hơn giúp cải thiện giá bán bình quân, dòng sản phẩm này lại có có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn do BMP phải áp dụng mức chiết khấu hấp dẫn để giành được các hợp đồng.

Lợi nhuận gộp giảm 5,5% so với năm 2017 và chỉ đạt 872 tỷ đồng – Theo đó tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống chỉ là 22,2% so với mức 24,1% trong năm 2017, do giá nguyên vật liệu tăng. Cụ thể;

  • Giá hạt nhựa PVC, chiếm khoảng 90% chi phí nguyên liệu, tăng 2,65% trong năm 2018 so với năm 2017.
  • Giá hạt nhựa HDPE, thường chiếm 10% chi phí nguyên liệu, tăng mạnh 15,86% so với năm 2017.
  • Chi phí nguyên liệu thường chiếm 65%-70% giá vốn hàng bán.
  • Do đó, giá nguyên liệu tăng kéo chi phí sản xuất trên mỗi đơn vị tăng 6,3% so với năm 2017. Trong khi đó giá bán bình quân chỉ tăng khoảng 2,0% so với năm 2017. Từ đó, tỷ suất lợi nhuận giảm do giá nguyên liệu đầu vào tăng.
  • Hơn nữa, chi phí khấu hao tăng mạnh lên 172,4 tỷ đồng (tăng 74,4% so với năm 2017), chủ yếu liên quan đến công suất gia tăng tại nhà máy Long An với chi phí khấu hao được phân bổ trong cả năm 2018.

Chi phí bán hàng & quản lý chỉ tăng 0,8% so với năm 2017 lên 262 tỷ đồng – Công ty công bố chi phí bán hàng là 165,9 tỷ đồng (tăng 22,3% so với năm 2017) do phát sinh thêm chi phí liên quan đến sự kiện hội nghị khách hàng tổ chức hai năm một lần. Tổng ngân sách cho sự kiện này là khoảng 35 tỷ đồng và chủ yếu được hạch toán trong 6 tháng cuối năm 2018. Tuy nhiên, chi phí quản lý chung giảm mạnh 22,7% so với năm 2017 xuống chỉ là 96,2 tỷ đồng, chủ yếu nhờ chi phí cho nguồn lực quản lý giảm 54,3%, chi phí dự phòng giảm 46,5% và chi phí gia công cũng giảm 44,7%. Chi phí quản lý chung được kiểm soát tốt đã giúp bù đắp hoàn toàn cho sự gia tăng của chi phí bán hàng. Nhờ vậy, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu thuần giảm nhẹ so với năm 2017, từ 6,8% xuống 6,7%.

Tiếp đó, lỗ tài chính thuần tăng lên 81,4 tỷ đồng từ 73,4 tỷ đồng trong năm 2017 do chi phí hoạt động tài chính tăng 7,8% – Doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ 1,8% so với năm 2017 xuống 24 tỷ đồng trong khi đó chi phí tài chính tăng 7,8% so với năm 2017 lên 105,5 tỷ đồng. Chi phí lớn nhất trong các chi phí hoạt động tài chính là chiết khấu thanh toán, tăng lên 104,3 tỷ đồng (tăng 8,3% so với năm 2017).

Cuối cùng, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh cùng với lỗ tài chính tăng đã kéo giảm lợi nhuận năm 2018 – Công ty báo đạt LNTT là 530,5 tỷ đồng (giảm 9,0% so với năm 2017). LNST đạt 428,1 tỷ đồng (giảm 7,9% so với năm 2017), theo đó EPS 2018 là 4.706đ, tương đương P/E hiện tại là 9,8 lần.

Cuối cùng, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh cộng với lỗ tài chính đã khiến lợi nhuận năm 2018 giảm – LNTT năm 2018 đạt 530,5 tỷ đồng (giảm 9%). LNST đạt 428,1 tỷ đồng (giảm 7,9%). EPS năm 2018 đạt 4.706đ; P/E hiện tại là 9,8 lần.

Riêng trong Q4, Công ty đã công bố KQKD gây thất vọng với LNTT giảm mạnh 28,3% so với cùng kỳ – do tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh. Kết quả thực hiện này sát với kỳ vọng của chúng tôi là 111,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh hơn kỳ vọng do tỷ lệ chiết khấu tăng cộng với chi phí khấu hao tăng mạnh. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.170 tỷ đồng (giảm 3% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 110,3 tỷ đồng (giảm 28,3% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp đạt 228,8 tỷ đồng (giảm 19,2% so với cùng kỳ) và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,5% Q4/2017 xuống còn 19,6%. Trái lại, chi phí bán hàng & quản lý được kiểm soát tốt, giảm 6,5% so với cùng kỳ xuống còn 100,3 tỷ đồng nhờ chi phí quản lý giảm 14,3% so với cùng kỳ mặc dù chi phí bán hàng tăng 10%.

Chính sách cổ tức năm 2018 – ĐHCĐTN năm ngoái đã thông qua mức chi trả cổ tức ít nhất là 2.000đ/cp cho năm 2018; theo đó tỷ lệ cổ tức/giá đạt 4,34%. Công ty đã tạm ứng cổ tức 1.500đ vào ngày 28/12/2018. Phần còn lại 500đ/cp sẽ được chi trả sau ĐHCĐTN diễn ra vào tháng 4 năm nay.

Cho năm 2019, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu đạt 4.075 tỷ đồng (tăng trưởng 4%) và LNTT đạt khoảng 540 tỷ đồng (tăng trưởng 2%) – Tại cuộc họp, Công ty đã công bố kế hoạch sản lượng tiêu thụ cho năm nay là 98.314 tấn (tăng 4%). BMP kỳ vọng tỷ suất lợi nhuận sẽ giữ nguyên trong năm nay do Công ty cho rằng giá hạt nhựa sẽ ổn định trong năm 2019. Theo đó, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ dễ dàng vượt kế hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng kế hoạch kinh doanh này sẽ được tình ĐHCĐTN sắp tới diễn ra vào tháng 4 năm nay và sẽ điều chỉnh mô hình dự báo của mình nếu có sau khi có thông tin chính thức.

Cho năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần đạt 4.097,8 tỷ đồng (tăng trưởng 4,5%) và LNTT đạt 565,5 tỷ đồng (tăng trưởng 6,6%). Các giả định của chúng tôi gồm:

  • Sản lượng tiêu thụ đạt 97.369 tấn ống nhựa (tăng 3%) và giá bán bình quân ước đạt 42,1 triệu đồng/tấn (tăng 1,5%).
  • Lợi nhuận gộp ước đạt 901,7 tỷ đồng (tăng trưởng 3,4%) và tỷ suất lợi nhuận gộp giữ nguyên ở 22%.
  • Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ xuống 250 tỷ đồng (giảm 4,6%) do không còn chương trình hội nghị khách hàng 2 năm một lần. Chi phí bán hàng & quản lý tương đương khoảng 6,1% doanh thu thuần (năm 2018 là 6,7%).
  • Lỗ tài chính thuần sẽ tăng lên 86,7 tỷ đồng từ 81,4 tỷ đồng trong năm 2018 với chi phí tài chính tăng 5,5%.
  • LNTT và LNST lần lượt đạt 565,5 tỷ đồng (tăng trưởng 6,6%) và 452,4 tỷ đồng (tăng trưởng 5,7%).

Giả định số lượng cổ phiếu lưu hành không thay đổi, EPS dự phóng năm 2018 là 4.974đ và P/E dự phóng là 9,3 lần.

BMP là doanh nghiệp đầu ngành ống nhựa trong nước – gồm có ống nhựa PVC, HDPE và PPR với thị phần năm 2018 là 27-30%. Công ty có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và thương hiệu mạnh nhờ có chất lượng sản phẩm tốt. Do sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp mới gia nhập ngành như HSG trong những năm gần đây, thị phần của BMP đã thu hẹp trong 2 năm qua. Tuy nhiên trong năm 2018, chúng tôi thấy thị phần của BMP đã hồi phục do những đối thủ chẳng hạn như HSG đã bỏ chiến lược giá thấp. Trước đó, để bảo vệ vị thế đứng đầu của mình, BMP đã phải hy sinh một phần lợi nhuận. Tăng trưởng của BMP ở mức vừa phải với tốc độ tăng trưởng gộp bình quân hàng năm trong 3 năm 2016-2018 là 7,3%. Trong khi đó hiện công suất của BMP đã tăng lên 130.000 tấn/năm từ 110.000 tấn/năm tại thời điểm cuối năm 2016. Hiện tình hình tài chính của BMP lành mạnh với nợ ngắn hạn thấp và lượng tiền mặt gửi ngân hàng cao. Đồng thời gần đây Công ty cũng không có nhiều dự án đầu tư mới vào tài sản cố định.

Tiềm năng xuất khẩu sang Thái Lan sẽ là yếu tố tiềm ẩn đối với triển vọng của BMP – Tại cuộc họp, TGĐ Công ty đã trao đổi rằng Nawa hiện đang hỗ trợ để BMP xuất khẩu ống nhựa sang Thái Lan trong tương lai gần. Chiến lược này giúp BMP đẩy mạnh tăng trưởng sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên thông tin chi tiết vẫn chưa được hé lộ và chúng tôi sẽ theo sát vấn đề này trong tương lai.

Kết luận đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 54.711đ, tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 11 lần. Mặc dù có mức tăng trưởng chậm ở mức một con số trong năm 2019, chúng tôi tin tưởng rằng BMP sẽ vẫn là doanh nghiệp hưởng lợi chính từ (1) nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng tăng lên trong dài hạn tại Việt Nam, (2) lợi thế kinh tế theo quy mô cộng với đội ngũ lãnh đạo đầy năng lực và (3) sự tái cơ cấu ngành. Ngoài ra, ống nhựa là sản phẩm cồng kềnh nên rủi ro cạnh tranh từ hàng nhập khẩu là ít. Trong khi đó BMP vẫn là doanh nghiệp có chi phí sản xuất thấp nhất ngành.

Nguồn: HSC

 

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK