DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM – Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với LNST tăng trưởng 13%

Lượt xem: 424 - Ngày:
Chia sẻ

Tại ĐHCĐTN, TCM đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với LNST từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng trưởng 13%. Triển vọng tăng trưởng vừa phải. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan – TCM (Khả quan) đã tổ chức ĐHCĐTN vào thứ 6 tuần trước. Cổ đông đã tham dự đông đủ (tương đương tỷ lệ cổ phần sở hữu là 60,48%) và thông qua toàn bộ các tờ trình.

Đồ thị cổ phiếu TCM cập nhật ngày 9/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. HSC điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp lý từ 34.000đ trước đây xuống còn 30.190đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 8,5 lần. Lý do là TCM đã tạm dừng kế hoạch nới room. Tuy nhiên HSC điều chỉnh tăng dự báo cho năm 2018 với doanh thu thuần tăng trưởng 4% và LNST tăng trưởng 13%; cao hơn kế hoạch của công ty. Sở dĩ như vậy là vì chúng tôi đã đưa vào dự báo lợi nhuận từ bán một lô đất trong Q2/2018.

Theo KQKD kiểm toán cho năm 2017, doanh thu thuần tăng trưởng 5% còn LNST tăng trưởng 68%.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, cả doanh thu thuần và lợi nhuận gộp tăng 24% so với cùng kỳ.

Công ty đặt kế hoạch doanh thu năm 2018 giảm 1% còn LNST từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng 13%.

Cổ tức năm 2017 gồm 5% cổ tức tiền mặt và 5% cổ phiếu thưởng. Cổ tức cho năm 2018 là 12% mệnh giá.

Tạm dừng kế hoạch nới room vì công ty muốn triển khai một số dự án BĐS chẳng hạn như Thành Công Tower 1, vốn là ngành kinh doanh có điều kiện.

Chúng tôi kỳ vọng năm nay doanh thu sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải do công ty tái cơ cấu mảng sợi (đang lỗ) và nâng cao hiệu suất hoạt động của nhà máy may Vĩnh Long; từ đó giúp nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp từ 15,7% vào năm ngoái lên 17,8% vào năm 2020. Sau đó phát triển dự án bất động sản phức hợp, Thanh Cong Tower 1 sẽ khởi công từ tháng 6/2018 và bàn giao vào nửa cuối năm 2019.

Dưới đây là những ghi nhận chính của chúng tôi tại Đại hội:

KQKD kiểm toán năm 2017 cho thấy sự tăng trưởng mạnh – Theo KQKD kiểm toán cho năm 2017, doanh thu thuần đạt 3.209 tỷ đồng (tăng trưởng 5% và hoàn thành 9% kế hoạch) và LNST đạt 193 tỷ đồng (tăng trưởng 68% và hoàn thành 108% kế hoạch). Kết quả thực hiện cũng sát với dự báo của HSC. HSC dự báo doanh thu thuần đạt 3.482 tỷ đồng và LNST đạt 213 tỷ đồng (tăng trưởng 86%).

Doanh thu tăng trưởng không đều với doanh thu mảng vải và may mặc tăng trưởng nhưng mảng sợi sụt giảm – Doanh thu tăng trưởng nhờ doanh thu mảng vải và may mặc tăng trưởng cho dù doanh thu mảng sợi giảm. Công ty không công bố thông tin cụ thể, tuy nhiên chúng tôi ước tính xu hướng doanh thu các mảng như sau:

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần mảng may mặc đạt 1.980 tỷ đồng (tăng trưởng 3%) nhờ nhu cầu từ thị trường chính là Mỹ tăng (thị trường Mỹ đóng góp 35%-40% tổng sản lượng xuất khẩu may mặc của công ty).

Doanh thu thuần mảng sợi đạt 685 tỷ đồng (giảm 13%) sau khi tái cơ cấu. TCM đã đóng cửa 1 nhà máy sợi với công suất là 6.500 tấn/năm vào tháng 12/2016 và đóng cửa tiếp 1 nhà máy với công suất 6.000 tấn/năm vào Q3/2017. Do vậy tổng công suất sợi đã giảm 60% xuống còn 8.500 tấn/năm.

Doanh thu thuần mảng sản xuất vải đạt 290 tỷ đồng (tăng trưởng 15%) nhờ nhu cầu từ thị trường Nhật Bản tăng.

Tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện – TCM công bố lợi nhuận gộp đạt 503 tỷ đồng (tăng trưởng 20%) với tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 13,6% lên 15,7%. Và điều này đạt được nhờ một số nhân tố gồm:

Chi phí nhân công chỉ tăng 2% lên 579 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng trưởng 5% của doanh thu thuần.

Chi phí chung giảm 19% còn 342 tỷ đồng còn chi phí khấu hao giảm 32% còn 49 tỷ đồng.

Lý do chính là công ty đóng cửa 2 nhà máy sợi vào tháng 12/2016 và Q3/2017 vì những nhà má này làm lỗ khoảng 16 tỷ đồng trong năm 2016.

Công suất hoạt động của nhà máy may Vĩnh Long tăng 15%, theo đó khoản lỗ thuần giảm từ 62 tỷ đồng trong năm 2016 xuống còn khoảng 35 tỷ đồng trong năm 2017. Tổng công suất may của TCM là 27.600 triệu sản phẩm/năm, trong đó nhà máy Vĩnh Long đóng góp công suất 9.600 sản phẩm/năm. Ngoài ra, công ty không công bố thêm thông tin khác.

Lỗ thuần HĐ tài chính tăng 9% do chi phí lãi vay tăng – Lỗ thuần HĐ tài chính là 45 tỷ đồng (tăng 9%). Chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 27% với mức nợ bình quân năm 2017 tăng 5%.

Lợi nhuận khác tăng nhờ công ty bán đất – Trong năm 2017, lợi nhuận khác đạt 42 tỷ đồng (năm 2016 lợi nhuận khác là âm 6 tỷ đồng).

Trong tháng 4/2017, TCM đã bán mảnh đất 10 ha tại KCN Xuyên Á – Đức Hòa, Long An với giá trị 62 tỷ đồng và hạch toán 33 tỷ đồng tiền lãi.

TCM còn bán một mảnh đất rộng 1 ha tại KCN Trảng Bàng, Tây Ninh vào tháng 10/2017. Chúng tôi ước tính mảnh đất này có giá trị 11 tỷ đồng, công ty lãi khoảng 5 tỷ đồng từ đây.

Nói chung, LNTT đạt 235 tỷ đồng (tăng trưởng 76%) và LNST đạt 193 tỷ đồng (tăng trưởng 67%).

Công ty đặt kế hoạch LNST từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng trưởng 13% – Cho cả năm 2018, TCM đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.166 tỷ đồng (giảm 1%) và LNST là 189 tỷ đồng (giảm 2%). Kế hoạch này chưa bao gồm lãi từ bán tài sản. Cho năm 2017, nếu không tính lãi không thường xuyên từ bán tài sản, thì LNST từ hoạt động kinh doanh chính là 168 tỷ đồng; theo đó nếu chỉ xét hoạt động kinh doanh chính, thì LNST theo kế hoạch của TCM cho năm 2018 vẫn tăng trưởng 13%.

KQKD 2 tháng đầu năm khả quan – Trong 2 tháng đầu năm 2018, TCM ước doanh thu thuần đạt 21,52 triệu USD (tăng 24% so với cùng kỳ) và lợi nhuận gộp đạt 3,55 triệu USD (tăng 24% so với cùng kỳ). Kết quả đạt được nhờ giá bán bình quân tăng do giá sợi cotton tăng 7% trong 2 tháng đầu năm.

Công ty đã thông qua chính sách cổ tức – Với cổ tức năm 2017 gồm 5% cổ tức tiền mặt và 5% cổ phiếu thưởng. Trong đó 5% cổ tức tiền mặt đã được trả vào ngày 8/3/2018. Cho năm 2018, công ty đã thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức là 12% nhưng không công bố thông tin chi tiết.

Tạm dừng kế hoạch nới room do công ty muốn tham gia lĩnh vực BĐS – Tại ĐHCĐTN lần trước, cổ đông đã thông qua kế hoạch nới room từ 49% lên 100% và trong bước đầu, công ty có kế hoạch nới room từ 49% lên 70% trong năm 2017. Tuy nhiên TCM muốn tham gia lĩnh vực BĐS, vốn là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nên hiện đã đề xuất ngừng kế hoạch nới room và đề xuất đã được thông qua tại ĐHCĐTN lần này.

Dự án Thành Công Tower 1 dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6/2018 – Để đầu tư và vận hành tòa Thành Công Tower 1, vào tháng 10/2014 TCM đã thành lập Công ty TNHH TC Tower với vốn điều lệ là 159 tỷ đồng. Trong đó TCM sẽ góp 136 tỷ đồng; tương đương 85,33% cổ phần gồm:

127 tỷ đồng góp bằng giá trị quyền sử dụng đất
8,5 tỷ đồng góp bằng tiền mặt
E-Land Asia Holding PTE. LTD (nắm 43,32% cổ phần TCM) góp 23 tỷ đồng bằng tiền, bằng 14,67% cổ phần.

Thành Công Tower 1 là dự án nhà ở với diện tích xây dựng là 9,898 m2 tại số 36, đường Tây Thành, phường Tây Thành, Quận Tân Phú, TPHCM gồm 3 tòa với tổng cộng 643 căn hộ chung cư và 12 căn penthouse.

Mỗi tòa gồm 17 tầng gồm 1 tầng shophouse, 14 tầng căn hộ chung cư và 2 tầng penthouse.

Tổng vốn đầu tư là 963 tỷ đồng. Dự án sẽ khởi công xây dựng trước tháng 6 năm nay và tiến hành bàn giao những căn đầu tiên từ tháng 8/2019.

Giá bán ước tính là khoảng 21 triệu đồng/m2. Chúng tôi ước tính tổng doanh thu từ dự án sẽ là khoảng 1.200 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 24,6%.

Hiện tại, TCM đang cân nhắc lựa chọn nhà thiết kế và đơn vị giám sát thi công.

TCM cho biết công ty có thể đánh giá lại quyền sử dụng đất xác định giá trị phần góp cổ phần tại Công ty TNHH TC Tower. TCM ước tính giá trị hiện tại của mảnh đất dự kiến cho xây dựng tòa nhà là 227 tỷ đồng. Như vậy công ty sẽ ghi nhận khoảng 100 tỷ đồng lợi nhuận không phải tiền mặt từ đánh giá lại giá trị sử dụng đất trong năm 2018.

Thoái vốn khỏi ngành kinh doanh không chủ chốt – Vào ngày 25/10/2017, TCM thông báo kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại một số ngành kinh doanh không chủ chốt như sau:

+ Bán cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công – TCSC (TCM sở hữu 24,75% cổ phần) – CTCP Chứng khoán Thành Công có vốn điều lệ là 360 tỷ đồng. Trong đó, TCM góp 89 tỷ đồng, tương đương 24,75% cổ phần. Công ty này hoạt động ở 4 mảng: môi giới chứng khoán, kinh doanh chứng khoán, dịch vụ ngân hàng đầu tư và phân tích. Trong năm 2017, TCSC ghi nhận 20 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 52% so với năm 2016) và lỗ thuần 24 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, TCM đã trích lập 8,4 tỷ đồng dự phòng đối với khoản đầu tư này, như vậy giá trị còn lại là 82 tỷ đồng. Với tình hình kinh doanh hiện tại của TCSC, khoản đầu tư này có vẻ không có nhiều giá trị ngoài giấy phép kinh doanh chứng khoán. Tuy nhiên, vào cuối năm 2017, TCSC có 307 tỷ đồng tiền mặt.

+ Chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thành Quang (TCM sở hữu 97,5% cổ phần) – CTCP Thành Quanh có vốn điều lệ là 21,2 tỷ đồng, trong đó TCM góp 20,7 tỷ đồng, tương đương 97,5% cổ phần. Công ty được cấp giấy phép hoạt động ở 2 mảng gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất và kinh doanh sợi từ năm 2007. Tuy nhiên, đến hiện tại, công ty vẫn chưa thực hiện bất kỳ hoạt động nào.

+ Giải thể Công ty TNHH MTV TC Eland (TCM sở hữu 100% cổ phần) – TC Eland có vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Công ty này hoạt động trong mảng kinh doanh hàng may mặc và không đóng góp lợi nhuận cho TCM.

Công ty cho biết người mua đã đặt cọc mua lại cổ phần ở công ty chứng khoán. Theo TCM cho biết, giá thoái vốn sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách. Đến cuối tháng 6/2017, tổng giá trị sổ sách của các khoản đầu tư này là 96 tỷ đồng. Do hạn chế trong các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh kém, khá khó để công ty có thể thu về lợi nhuận lớn từ thoái vốn. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phần ở những mảng này vẫn sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận của TCM trong tương lai sau khi tái cơ cấu những mảng gây lỗ.

Bằng cách (1) tái cơ cấu mảng sợi đang lỗ hiện tại; (2) bán cổ phần tại những mảng kinh doanh không chủ chốt; (3) chuyển nhượng đất không sử dụng (xem cụ thể phần dưới), công ty kỳ vọng có thể huy động tiền mặt để tài trợ cho xây dựng dự án BĐS. Chúng tôi ước tính tổng số tiền thu về từ bán đất và thoái vốn sẽ là khoảng 210 tỷ đồng. Thông thường, chi phí xây dựng phần móng chiếm khoảng 30% tổng chi phí xây dựng. Chúng tôi ước tính chi phí xây dựng phần móng của mỗi tòa trong dự án Thành Công Tower 1 là khoảng 110 tỷ đồng. Như vậy, chi phí xây dựng cho tòa đầu tiên sẽ không cần phải huy động từ vốn vay thương mại.

Công ty có kế hoạch bán đất và ghi nhận lợi nhuận trong Q2/2018 – Trong Q2/2018, TCM sẽ bán lô đất với diện tích 7 ha tại huyện Đức Hòa – tỉnh Long An. Nhà máy sợi số 3 được xây dựng trên lô đất này và đã ngừng hoạt động vào tháng 7/2017. Ước tính giá trị của lô đất này, chúng tôi tham chiếu đến thương vụ bán đất ở KCN Xuyên Á do cả hai lô đất này đều ở huyện Đức Hòa. Và lô đất này cách KCN Xuyên Á 12 km. Do đó, chúng tôi ước tính giá trị của lô đất thứ hai là khoảng 44 tỷ đồng và giao dịch này có thể đem lại khoản lãi thuần khoảng 23 tỷ đồng cho công ty.

Cho cả năm 2018, HSC điều chỉnh tăng dự báo và hiện dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 4% và LNST tăng trưởng 13% – Chúng tôi điều chỉnh tăng 5% dự báo LNST với giả định lợi nhuận từ bán lô đất ở Long An sẽ được ghi nhận trong Q2 năm nay thay vì Q4 năm ngoái. Chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 3.333 tỷ đồng (tăng trưởng 4%) và LNST đạt 217 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) so với dự báo doanh thu thuần trước đó là 3.506 tỷ đồng (tăng trưởng 9%) và LNST là 206 tỷ đồng (tăng trưởng 7%). Các giả định chính của chúng tôi gồm;

Doanh thu sản phẩm may đạt 2.242 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 10% và giá bán bình quân tăng 3%.

Doanh thu mảng sợi giảm 24% xuống còn 522 tỷ do sản lượng tiêu thụ giảm 26% nhưng giá bán trung bình tăng 3%.

Doanh thu từ vải đạt 353 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 10% và giá bán bình quân tăng 3%.

Doanh thu khác đạt 218 tỷ đồng, tăng 3%.

Lợi nhuận gộp tăng 10% lên 552 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 15,7% lên 16,6%. Chúng tôi giả định giá cotton bình quân tăng 5%.

Lỗ tài chính thuần giảm 1% xuống 45 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên 288 tỷ đồng với tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/ doanh thu tăng từ 8,1% lên 8,4%.

Lợi nhuận khác là 23 tỷ đồng (năm 2017 là 42 tỷ đồng).

Theo đó LNTT đạt 225 tỷ đồng (giảm 9%). LNST là 217 tỷ đồng (tăng trưởng 13%). Chúng tôi dự báo EPS là 3.552đ, tương đương P/E dự phóng là 6,79 lần.

Đối với mảng kinh doanh không chủ chốt, HSC dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân gộp là 10% trong 3 năm tới và 12% đối với lợi nhuận gộp. TCM sẽ tập trung hoàn toàn vào mảng hàng may mặc và vải trong thời gian tới. Trong khi đó sản lượng sợi đầu ra sẽ làm sản phẩm trung gian và hoàn toàn là phục vụ nhu cầu nội bộ. Do đó, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng dần lên 17,8% năm 2020. Chúng tôi cũng dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng tương đối với sự hỗ trợ từ;

Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với EU sẽ có hiệu lực từ năm 2018.
Chúng tôi tin rằng FTA với Mỹ cũng sẽ được ký kết trong 24 tháng tới.
Các thỏa thuận khu vực như RCEP sẽ giúp thúc đẩy tiến độ hoàn tất các thỏa thuận hiện tại.
TPP 11 vừa được kỳ kết với 11 nước thành viên sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu TCM là 30.190đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 8,5 lần. Chúng tôi điều chỉnh giảm giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 34.000đ trước đó do TCM đã tạm dừng kế hoạch nới room. Việc tái cơ cấu mảng sợi và tăng công suất ở nhà máy may Vĩnh Long sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp hơn nữa trong khi đó nhờ thoái vốn ở những mảng kinh doanh không chủ chốt, tỷ suất lợi nhuận gộp cũng sẽ được cải thiện. Dự án BĐS, Thành Công Tower 1 sẽ hỗ trợ lợi nhuận của TCM trong năm sau.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác