DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM – Tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận; Chưa thể nâng giới hạn sở hữu nước ngoài

Lượt xem: 509 - Ngày:
Chia sẻ

Chúng tôi tham dự Đại hội Cổ đông của CTCP Đầu tư Dệt may Thương mại Thành Công (TCM) vào ngày 6/4/2018 tại TP. HCM.

TCM đặt kế hoạch doanh thu giảm 1,4% cho năm 2018 chủ yếu do ảnh hưởng từ việc TCM chủ động giảm doanh thu từ mảng sợi có biên lợi nhuận thấp.

Đồ thị cổ phiếu TCM cập nhật ngày 06/04/2018. Nguồn: AmiBroker

TCM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cốt lõi không tính các khoản lợi nhuận bất thường từ bán tài sản là 189 tỷ đồng cho năm 2018, tăng 13,8% so với năm 2017 và thấp hơn 1,6% so với tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017. Kế hoạch lợi nhuận cốt lõi này cũng rất sát với dự phóng hiện tại của chúng tôi ở mức 191 tỷ đồng.

TCM không thể nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 70% từ mức 49% đã được ĐHCĐ thông qua năm 2017.

ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% cho năm 2017, sẽ được trả vào tháng 8 năm 2018. TCM cũng đã trả cổ tức tiền mặt 500 đồng một cổ phiếu cho năm 2017 được thực hiện vào giữa tháng hai năm 2018.

Tỷ lệ cổ tức cho năm 2018 sẽ là 12%. Không có kế hoạch cụ thể về tỷ lệ cổ tức tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK