DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu TCM- Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 24.800đ

Lượt xem: 898 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD – KQKD 6 tháng đầu năm của TCM (Cổ phiếu TCM) đạt kỳ vọng. Triển vọng tốt. Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. TCM (Hose) gần đây đã công bố KQKD chưa soát xét 6 tháng đầu năm 2018 với doanh thu thuần đạt 1.648 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ) và LNST đạt 117 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ). Theo đó doanh thu bằng 50% và LNST bằng 54% dự báo của HSC cho cả năm. Đồng thời kết quả trên cũng hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch LNST đề ra cho cả năm. Cho cả năm 2018, TCM đặt kế hoạch doanh thu thuần là 3.166 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) và LNST đạt 189 tỷ đồng (giảm 2% so với cùng kỳ).

Đồ thị cổ phiếu TCM phiên giao dịch ngày 08/08/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu TCM phiên giao dịch ngày 08/08/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu các mảng không đồng đều trong 6 tháng đầu năm

 • Doanh thu mảng may mặc tăng 15% so với cùng kỳ đạt 1.145 tỷ đồng nhờ đơn hàng từ khách hàng chính là Eland tăng 18% so với cùng kỳ.
 • Doanh thu mảng sản xuất vải tăng 55% lên 202 tỷ đồng nhờ nhu cầu từ thị trường Nhật Bản tăng.
 • Doanh thu mảng sản xuất sợi giảm 32% so với cùng kỳ xuống còn 243 tỷ đồng do TCM đóng cửa 1 nhà máy sợi với công suất 6.000 tấn/năm vào Q3/2017. Do vậy tổng công suất sản xuất sợi đã giảm 41% xuống còn 8.500 tấn/năm.

Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm tăng nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tăng – Trong 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận gộp đạt 291 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) với tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 16,4% lên 17,7%. Lý do chính là tỷ trọng mảng sợi với tỷ suất lợi nhuận thấp giảm. Trong khi đó tỷ suất lợi nhuận gộp mảng may mặc và sản xuất vải cũng tăng 2-3 lần.

Lỗ tỷ giá tăng khiến lỗ tài chính thuần tăng – Lỗ tài chính thuần tăng 76% so với cùng kỳ lên 31 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018. Ở đây có một vài nguyên nhân như sau:

 • Trong 6 tháng đầu năm 2018, lỗ tỷ giá thuần là 7 tỷ đồng (trong 6 tháng đầu năm 2017 công ty có lãi tỷ giá thuần là 1 tỷ đồng). Khoản vay thuần bằng đồng USD của TCM là 51,82 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỷ giá USD/VND đã tăng 1%.
 • Trong 6 tháng đầu năm 2018, TCM hạch toán 7 tỷ đồng chi phí tài chính khác. Điều này có lẽ xuất phát từ việc thoái vốn mảng kinh doanh không cốt lõi.

Lợi nhuận khác giảm – Trong 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận khác là 27 tỷ đồng (giảm 21% so với cùng kỳ). Trong Q2/2018, TCM đã bán một lô đất có tổng diện tích 7ha tại huyện Đức Hòa, Long An. Nhà máy sợi số 3 đã được xây dựng trên lô đất này và đã đóng cửa vào tháng 7/2017. TCM hạch toán khoảng 23 tỷ đồng lãi từ bán lô đất này. Tuy nhiên trong tháng 4/2017, TCM đã bán một lô đất với diện tích 10 ha tại KCN Xuyên Á, huyện Đức Hòa, Long An và ghi nhận lãi ròng là 33 tỷ đồng.

Theo đó LNTT đạt 150 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ), LNST đạt 117 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ) do thuế TNDN tăng từ 17% lên 20%.

Cho cả năm 2018, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 4% và LNST tăng trưởng 13% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 3.333 tỷ đồng (tăng trưởng 4%) và LNST đạt 217 tỷ đồng (tăng trưởng 13%). Các giả định chính của chúng tôi gồm;

 • Doanh thu sản phẩm may đạt 2.242 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 10% và giá bán bình quân tăng 3%.
 • Doanh thu mảng sợi giảm 24% xuống còn 522 tỷ đồng do sản lượng tiêu thụ giảm 26% nhưng giá bán trung bình tăng 3%.
 • Doanh thu từ vải đạt 353 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 10% và giá bán bình quân tăng 3%.
 • Doanh thu khác đạt 218 tỷ đồng, tăng 3%.
 • Lợi nhuận gộp tăng 10% lên 552 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 15,7% lên 16,6%. Chúng tôi giả định giá cotton bình quân tăng 5%.
 • Lỗ tài chính thuần giảm 1% lên 45 tỷ đồng.
 • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên 288 tỷ đồng với tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu duy trì ở 8,1%.
 • Lợi nhuận khác là 23 tỷ đồng (năm 2017 là 42 tỷ đồng).

Theo đó LNTT đạt 225 tỷ đồng (tăng 9%). LNST là 217 tỷ đồng (tăng 13%). Chúng tôi dự báo EPS là 3.552đ, tương đương P/E dự phóng là 5,3 lần.

Cho cả năm 2019, HSC dự báo doanh thu thuần tăng trưởng 11% và LNST tăng trưởng 17% – Chúng tôi dự báo doanh thu thuần năm 2018 đạt 3.700 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và LNST đạt 253 tỷ đồng (tăng trưởng 17%). Các giả định chính của chúng tôi gồm;

 • Doanh thu sản phẩm may đạt 2.541 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 10% và giá bán bình quân tăng 3%.
 • Doanh thu mảng sợi tăng 3% lên 537 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ giữ nguyên nhưng giá bán trung bình tăng 3%.
 • Doanh thu từ vải đạt 400 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 10% và giá bán bình quân tăng 3%.
 • Doanh thu khác đạt 224 tỷ đồng, tăng 3%.
 • Lợi nhuận gộp tăng 18% lên 650 tỷ đồng trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 16,6% lên 17,6%. Chúng tôi giả định giá cotton bình quân tăng 4%.
 • Lỗ tài chính thuần tăng 4% lên 47 tỷ đồng.
 • Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11% lên 300 tỷ đồng với tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu duy trì ở 8,1%.
 • Không còn lợi nhuận khác từ bán đất.

Theo đó LNTT đạt 298 tỷ đồng (tăng 17%). LNST là 253 tỷ đồng (tăng 17%). Chúng tôi dự báo EPS là 4.143đ, tương đương P/E dự phóng là 4,6 lần.

Tăng công suất mảng may mặc thêm 14% – Vào tháng 7/2018, TCM đã mua nhà máy may tại Quận Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với giá 26 tỷ đồng. Nhà máy này giúp tăng công suất may của TCM thêm 4 triệu sản phẩm/năm, tương đương tăng 14% lên 31,6 triệu sản phẩm/năm. Nhà máy này sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm nay.

Tạm dừng kế hoạch nới room để tập trung vào lĩnh vực BĐS – Tại ĐHCĐTN năm 2016, cổ đông đã thông qua kế hoạch nới room từ 49% lên 100% và trong bước đầu, công ty có kế hoạch nới room từ 49% lên 70% trong năm 2017. Tuy nhiên TCM hiện muốn tham gia lĩnh vực BĐS, vốn là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện nên hiện đã đề xuất ngừng kế hoạch nới room và đề xuất đã được thông qua tại ĐHCĐTN 2017.

Dự án Thành Công Tower 1 vẫn trong quá trình hoàn thiện thủ tục hành chính – Công ty cho biết, TCM vẫn đang xin cấp giấy phép xây dựng. Do đó, dự án này sẽ chưa thể khởi công vào tháng 6/2018 như kế hoạch và có thể trì hoãn đến đầu năm 2019. Sản phẩm đầu tiên từ dự án này dự kiến sẽ được bàn giao sau 14 tháng xây dựng.

Để đầu tư và vận hành tòa Thành Công Tower 1, vào tháng 10/2014 TCM đã thành lập Công ty TNHH TC Tower với vốn điều lệ là 159 tỷ đồng. Trong đó TCM góp 136 tỷ đồng; tương đương 85,33% cổ phần gồm:

 • 127 tỷ đồng góp bằng giá trị quyền sử dụng đất.
 • 8,5 tỷ đồng góp bằng tiền mặt.
 • E-Land Asia Holding PTE. LTD (nắm 43,32% cổ phần TCM) góp 23 tỷ đồng bằng tiền, bằng 14,67% cổ phần.

Tòa nhà Thành Công Tower là dự án nhà với diện tích xây dựng là 9.898 m2 tại số 36, đường Tây Thành, phường Tây Thành, Quận Tân Phú, TPHCM gồm 3 tòa với tổng cộng 643 căn hộ chung cư và 12 căn penthouse.

 • Mỗi tòa gồm 17 tầng gồm 1 tầng shophouse, 14 tầng căn hộ chung cư và 2 tầng penthouse.
 • Tổng vốn đầu tư là 963 tỷ đồng.
 • Giá bán ước tính là khoảng 21 triệu đồng/m2. Chúng tôi ước tính tổng thu doanh thu từ dự án sẽ là khoảng 1.200 tỷ đồng, tương đương tỷ suất lợi nhuận gộp là 24,6%.
 • Hiện tại, TCM đang cân nhắc lựa chọn nhà thiết kế và đơn vị giám sát thi công.
 • TCM cho biết công ty có thể đánh giá lại quyền sử dụng đất xác định giá trị phần góp cổ phần tại Công ty TNHH TC Tower. TCM ước tính giá trị hiện tại của mảnh đất dự kiến cho xây dựng tòa nhà là 227 tỷ đồng. Như vậy công ty sẽ ghi nhận khoảng 100 tỷ đồng lợi nhuận không phải tiền mặt từ đánh giá lại giá trị sử dụng đất trong năm 2018.

Thoái vốn khỏi ngành kinh doanh không chủ chốt – Vào ngày 25/10/2017, TCM thông báo kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại một số ngành kinh doanh không chủ chốt như sau:

 • Bán cổ phần tại Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công – TCSC (TCM sở hữu 24,75% cổ phần) – Trong Q2/2018, TCm đã bán toàn bộ cổ phần tại TCSC với giá 4 triệu USD nhưng chỉ hạch toán mức lợi nhuận nhỏ.
 • Chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thành Quang (TCM sở hữu 97,5% cổ phần)– CTCP Thành Quanh có vốn điều lệ là 21,2 tỷ đồng, trong đó TCM góp 20,7 tỷ đồng, tương đương 97,5% cổ phần. Công ty được cấp giấy phép hoạt động ở 2 mảng gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất và kinh doanh sợi từ năm 2007. Tuy nhiên, đến hiện tại, công ty vẫn chưa thực hiện bất kỳ hoạt động nào.
 • Giải thể Công ty TNHH MTV TC Eland (TCM sở hữu 100% cổ phần)– TC Eland có vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Công ty này hoạt động trong mảng kinh doanh hàng may mặc và không đóng góp lợi nhuận cho TCM.

Theo TCM cho biết, giá thoái vốn sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách. Đến cuối tháng 6/2018, tổng giá trị sổ sách của các khoản đầu tư này là 96 tỷ đồng. Do hạn chế trong các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh kém, khá khó để công ty có thể thu về lợi nhuận lớn từ thoái vốn. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phần ở những mảng này vẫn sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận của TCM trong tương lai sau khi tái cơ cấu những mảng gây lỗ.

Đối với mảng kinh doanh không chủ chốt, HSC dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân gộp là 10% trong 3 năm tới và 12% đối với lợi nhuận gộp. TCM sẽ tập trung hoàn toàn vào mảng hàng may mặc và vải trong thời gian tới. Trong khi đó sản lượng sợi đầu ra sẽ được sử dụng là sản phẩm trung gian và hoàn toàn phục vụ cho nhu cầu nội bộ. Do đó, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ tăng dần lên 17,8% đến năm 2020. Chúng tôi cũng dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng tương đối với sự hỗ trợ từ;

–     Thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với EU sẽ có hiệu lực từ năm 2018.

–     Chúng tôi tin rằng FTA với Mỹ cũng sẽ được ký kết trong 24 tháng tới.

–     Trong khi đó, chúng tôi cho rằng TCM có thể được lợi từ tranh chấp thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc.

–     Các thỏa thuận khu vực như RCEP sẽ giúp thúc đẩy tiến độ hoàn tất các thỏa thuận hiện tại.

–     TPP 11 vừa được kỳ kết với 11 nước thành viên sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. Chúng tôi hiện ước tính giá trị hợp lý của Cổ phiếu TCM là 24.800đ; tương đương P/E dự phóng năm 2018 là 7 lần. Chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu từ 34.190đ trước đó do dự án Thanh Cong tower chậm triển khai. Việc tái cơ cấu mảng sợi và tăng công suất ở nhà máy may Vĩnh Long sẽ giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp hơn nữa trong khi đó nhờ thoái vốn ở những mảng kinh doanh không chủ chốt, tỷ suất LNST cũng sẽ được cải thiện. Dự án BĐS, Thành Công Tower 1 sẽ hỗ trợ lợi nhuận của TCM trong những năm tới.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý