DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu LPB – Định giá duy trì ở mức thấp so với ngân hàng khác

Lượt xem: 1,729 - Ngày:
Chia sẻ

Định giá duy trì ở mức thấp so với ngân hàng khác – Cập nhật

Đồ thị cổ phiếu LPB phiên giao dịch ngày 23/02/2021. Nguồn: AmiBroker

  • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dành cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Cổ phiếu LPB) và nâng giá mục tiêu thêm 10,0% lên 18.700 đồng/CP.
  • Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu đến từ định giá cao hơn từ phương pháp thu nhập thặng dư do mức tăng 9,8% trong LNST trung bình 2021-2025 cùng với P/B mục tiêu cao hơn cho LPB do ROE trung bình cao hơn.
  • Chúng tôi nâng LNST 2021/2022/2023 thêm 6,2%/6,3%/8,3% chủ yếu do (1) thu nhập lãi thuần (NII) trung bình 3 năm tăng 9,8% và (2) thu nhập phí thuần (NFI) (bao gồm giao dịch ngoại hối) trung bình 3 năm tăng 14,9%, phần nào bị ảnh hưởng bởi mức tăng trung bình 3 năm 24,5% trong chi phí dự phòng và mức tăng trung bình 3 năm 11,7% trong chi phí HĐKD (OPEX).
  • Chúng tôi cập nhật giả định của chúng tôi rằng (1) LPB sẽ huy động vốn thành công từ các NĐT nước ngoài thông qua phát hành riêng lẻ vào cuối 2021 với mức giá 15.000 đồng/CP (so với 14.000 đồng/CP trước đây), (2) LPB sẽ tham gia vào thương vụ bancasurrance độc quyền vào cuối 2021 hoặc đầu 2022 sau khi hợp đồng với Dai-ichi Life hết hạn vào tháng 11/2021, và (3) LPB sẽ nhận được và ghi nhận toàn bộ phí tiếp cận từ hợp đồng bancasurrance độc quyền trong năm 2022. Giả định của chúng tôi về phí tiếp cận là 1,9 nghìn tỷ đồng.
  • ROE và ROA dự phóng 2021 đạt 14,3% và 0,84% so với trung vị ngành là 18,8% và 1,73%. P/B dự phóng 2021 theo giá mục tiêu của chúng tôi là 1,17 lần.
  • Rủi ro: (1) LPB không thể huy động vốn mới thông qua phát hành riêng lẻ cho NĐT nước ngoài trong năm 2021 và không ký kết hợp đồng bancasurrance để thay thế hợp đồng với Dai-ichi Life vào cuối 2021 hoặc đầu 2022; (2) các phòng giao dịch bưu điện (PTO) nâng cấp không ghi nhận doanh thu như dự kiến.

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý