DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu LPB – Các khoản vay tái cơ cấu giảm mạnh dẫn đến kế hoạch kinh doanh tích cực

Lượt xem: 235 - Ngày:
Chia sẻ

Các khoản vay tái cơ cấu giảm mạnh dẫn đến kế hoạch kinh doanh tích cực – Báo cáo ĐHCĐ

Đồ thị cổ phiếu LPB phiên giao dịch ngày 04/05/2021. Nguồn : AmiBroker

  • Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Viêt (Cổ phiếu LPB) vào ngày 29/04/2021 tai TP. HCM. Chương trình chính của đại hội bao gồm kế hoạch kinh doanh năm 2021 của ngân hàng và việc bầu 1 thành viên mới vào HĐQT.
  • Kế hoạch năm 2021 bao gồm (1) tăng trưởng tín dụng 20,3% so với giả định hiện tại của chúng tôi là 25% – tuy nhiên, ngân hàng lưu ý rằng có thể điều chỉnh tăng trưởng tín dụng kế hoạch năm 2021 sau khi nhận được hạn mức tín dụng bổ sung từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) – (2) tăng trưởng huy động 15% so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 23% và (3) LNTT năm 2021 là 3,2 nghìn tỷ đồng (+31,9% YoY), hoàn thành 114,0% dự báo hiện tại của chúng tôi.
  • LPB đề xuất phát hành 129 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 ở mức 12% (so với kế hoạch 8% được đưa ra tại ĐHCĐ 2020 cho năm tài chính 2020). Kế hoạch cổ tức năm 2021 là 10%; tuy nhiên, hình thức cổ tức không được nêu cụ thể.
  • LPB đã đề xuất phát hành (1) khoảng 67 triệu cổ phiếu để huy động vốn mới thông qua phát hành riêng lẻ (so với kế hoạch ban đầu và giả định hiện tại của chúng tôi là khoảng 60 triệu cổ phiếu), (2) 265 triệu cổ phiếu thông qua phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/CP và (3) ESOP 35 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/CP với thời gian hạn chế giao dịch 1 năm.
  • Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA đối với LPB với giá mục tiêu là 18.700 đồng/CP.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý