DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật cổ phiếu DRC – Duy trì khuyến nghị mua vào với giá mục tiêu 36.700 đồng/cp

Lượt xem: 244 - Ngày:
Chia sẻ

Sự kiện: Công bố KQKD Q2/2021

KQKD Q2/2021 của DRC cao hơn 5% so với dự báo của chúng tôi nhờ tỷ suất lợi nhuận và sản lượng tiêu thụ. Doanh thu thuần Q2/2021 đạt 1.205 đồng (tăng 52,7% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận thuần tăng 121,4% so với cùng kỳ lên 106 tỷ đồng.

Đồ thị cổ phiếu DRC phiên giao dịch ngày 22/07/2021. Nguồn: AmiBroker

Trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần tăng 33,0% so với cùng kỳ lên 2.117 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuần tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 170 tỷ đồng. Doanh thu thuần và lợi nhuận thuần 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt đạt 50,0% và 47,4% dự báo năm 2021 của chúng tôi.

Sản lượng xuất khẩu dẫn đầu hỗ trợ doanh thu thuần…

Doanh thu thuần Q2/2021 của DRC được hỗ trợ nhờ sản lượng tiêu thụ của cả 2 sản phẩm chính đều cải thiện. Sản lượng tiêu thụ của lốp bias tăng 45,7% so với cùng kỳ lên 209.499 chiếc, trong khi sản lượng tiêu thụ lốp radial tăng 66,7% so với cùng kỳ lên 163.073 chiếc. Cả 2 nhà máy sản xuất lốp bias và lốp radial của DRC đều hoạt động hết công suất trong kỳ.

Doanh thu xuất khẩu tăng mạnh trong Q2/2021 đạt 26.785 triệu USD (tăng 101,8% so với cùng kỳ), nhờ sản lượng xuất khẩu tăng mạnh đối với cả lốp bias (tăng 159,9% so với cùng kỳ) và lốp radial (tăng 78,9% so với cùng kỳ). Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu do đó đã tăng lên 51,6% trong Q2/2021 từ 39,0% trong Q2/2020, trong khi đó, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu lốp bias/tổng doanh thu lốp bias tăng lên 37% từ 21%.

Lưu ý, bắt đầu từ năm nay, DRC đã có thể giành được các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ nhờ khai thác các thị trường ngách nông nghiệp và công trình.

… trong khi chi phí khấu hao giảm hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần

Lợi nhuận gộp Q2/2021 tăng 93,0% so với cùng kỳ lên 226 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận gộp Q2/2021 tăng mạnh lên 18,8% từ 14,9% trong Q2/2020 nhờ chi phí khấu hao giảm mạnh. DRC đã giảm được 13,3 tỷ đồng chi phí khấu hao mỗi tháng kể từ khi máy móc tại nhà máy radial giai đoạn 1 hết khấu hao (cuối tháng 8/2020); nhờ đó, chi phí khấu hao trong Q2/2021 giảm 40 tỷ đồng so với Q2/2020.

Lưu ý, tác động so với cùng kỳ của việc giảm khấu hao lên tỷ suất lợi nhuận gộp cũng như lợi nhuận của DRC, sẽ giảm trong Q3/2021 và hết vào Q4/2021.

Bảng 1: Sản lượng tiêu thụ Q2/2021 & 6 tháng đầu năm 2021, DRC 

Chi phí bán hàng & quản lý tăng trong khi lỗ thuần từ HĐ tài chính giảm

Chi phí bán hàng trong Q2/2021 tăng gấp đôi so với cùng kỳ lên 75 tỷ đồng do chi phí vận tải tăng đột biến và tỷ trọng xuất khẩu/doanh thu tăng. Trong khi đó, chi phí quản lý và bán hàng được kiềm soát tốt ở mức 15 tỷ đồng (tăng 5,9% so với cùng kỳ). Do đó, chi phí bán hàng & quản lý đạt 91 tỷ đồng (tăng 78,5% so với cùng kỳ).

Chi phí lãi vay giảm mạnh 66,7% so với cùng kỳ xuống 1,8 tỷ đồng trong Q2/2021 do DRC đã thanh toán phần lớn các khoản vay dài hạn vào cuối năm 2020. Lỗ thuần từ HĐ tài chính nhờ đó giảm xuống 2,5 tỷ đồng trong Q2/2021 từ 6,4 tỷ đồng trong Q2/2020.

HSC duy trì khuyến nghị Mua vào, giá mục tiêu và dự báo

HSC duy trì dự báo và khuyến nghị Mua vào với giá mục tiêu là 36.700đ, tiềm năng tăng giá là 28,8%.

Cổ phiếu DRC hiện giao dịch với P/E dự phóng 2021 là 10,4 lần và P/E trượt dự phóng 1 năm là 9,8 lần, vẫn hấp dẫn so với bình quân lịch sử là 12,7 lần (trong 4 năm qua).

Bảng 2: KQKD Q2/2021 và 6 tháng đầu năm 2021, DRC

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý