DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu VPB – Tăng trưởng lợi nhuận quý 1 khiêm tốn

Lượt xem: 321 - Ngày:
Chia sẻ

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) đã công bố KQKD quý 1/2018, với lợi nhuận hợp nhất đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+36% YoY, phù hợp với dự báo của chúng tôi) với ROAA và ROAE đạt lần lượt là 3,0% và 27,3%. Chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đối với giá mục tiêu hiện tại cho VPB trong báo cáo cập nhật sắp tới.

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Đồ thị cổ phiếu VPB cập nhật ngày 23/04/2018. Nguồn: AmiBroker

Thu nhập lãi ròng (NII) tăng 25% YoY với NIM hợp nhất và tính riêng mảng ngân hàng đạt lần lượt 9,1% (so với 8,8% năm 2017) và 4,4% (so với 4,6% năm 2017). Thu nhập từ lãi đóng góp 79% TOI (Tổng thu nhập từ HĐKD) do mức NIM cao.
Thu nhập phí ròng (NFI) cao tăng 3,1% YoY, đóng góp 12% cho LNTT. Lưu ý rằng phí nhận trước mảng bancassurrance từ AIA được ghi nhận trong khoản mục thu nhập khác.
Tỷ lệ CIR (chi phí/thu nhập) giảm còn 31% (giảm 2 điểm % YoY). Tỷ lệ này là nằm trong số thấp nhất trong các ngân hàng chúng tôi đang theo dõi.

Nguồn: VCSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác