DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224
Đầu tư Cổ phiếu Group Facebook

Cập nhật chỉ số – Kết quả reiview bán niên chỉ số VNFIN Lead

Lượt xem: 355 - Ngày:
Chia sẻ

Các cổ phiếu ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB đã được thêm vào

Đây là đợt review đầu tiên áp dụng tiêu chí mới của giỏ chỉ số VNFIN Lead. Trong đợt review này, 6 cổ phiếu (ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB) đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của giỏ chỉ số VNFIN Lead như giá trị giao dịch tối thiểu 10 tỷ đồng, tỷ suất quay vòng tối thiểu 0,1% và thời gian niêm yết ít nhất 3 tháng. Do đó, các cổ phiếu này đã được thêm vào giỏ chỉ số VNFIN Lead.

Cổ phiếu HCM bị loại ra

Trái lại, cổ phiếu HCM đã bị loại ra khỏi giỏ chỉ số VNFIN Lead do nằm ngoài top 98% vốn hóa free-float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Vốn hóa thị trường của HCM vào khoảng 8.308 tỷ đồng.

Bảng 1: Các tiêu chí của chỉ số VNFIN Lead Index 

Chỉ số VNFIN Lead: Kết quả review bán niên

HSX đã công bố kết quả review bán niên chỉ số VNFIN Lead – tháng 7/2021. Theo đó, ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB đã được thêm vào, trong khi HCM bị loại ra khỏi giỏ chỉ số. Ngày có hiệu lực là ngày 2/8/2021.

Thêm vào ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB. Loại ra HCM

Giá trị vốn hóa thị trường của 6 cổ phiếu tài chính (ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB) được thêm vào lần lượt là 61.427 tỷ đồng, 15.608 tỷ đồng, 15.608 tỷ đồng, 27.120 tỷ đồng, 39.192 tỷ đồng và 40.189 tỷ đồng. Hầu hết các cổ phiếu này đều mới được niêm yết trên HSX từ cuối năm 2020 đến tháng 3/2021. Tỷ lệ free-float làm tròn của các cổ phiếu này lần lượt là 85%, 90%, 75%, 55%, 75% và 45%. Tỷ suất quay vòng lớn hơn 0,1%, giá trị giao dịch trên 10 tỷ đồng/ngày và hiện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được thêm vào giỏ chỉ số VNFIN Lead.

Dựa trên kết quả này, chúng tôi ước tính ACB, LPB, MSB, OCB, SSB và VIB có thể được thêm vào với tỷ trọng lần lượt là 14,3%, 3,5%, 2,2%, 1,1%, 1,4% và 1,1%.

Trái lại, HCM bị loại khỏi giỏ chỉ số VNFIN Lead do nằm ngoài top 98% vốn hóa free[1]float tích lũy trong số các cổ phiếu đủ điều kiện. Giá trị vốn hóa thị trường của HCM vào khoảng 8.308 tỷ đồng. Hiện tại, tỷ trọng của HCM trong giỏ chỉ số VNFIN Lead là khoảng 0,9%.

Tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNVIN Lead tăng 5 cổ phiếu từ 14 cổ phiếu lên 19 cổ phiếu. 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất là TCB (14,8%), VPB (14,8%), STB (14,4%), MBB (14,3%) và ACB (14,3%), chiếm 72,16% tổng tỷ trọng của giỏ chỉ số.

Ước tính mua/bán cổ phiếu từ các quỹ ETF

Hiện tại, chỉ có quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở, với tổng giá trị tài sản quản lý vào khoảng 2.941 tỷ đồng (117 triệu USD), cao hơn 11,5 lần so với quy mô ban đầu là 9,4 triệu USD. Từ đầu năm, hiệu suất của quỹ này khoảng 68,18% và kể từ ngày thành lập là 128%.

Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ cần mua vào khoảng 12,1 triệu cổ phiếu ACB, 3,7 triệu cổ phiếu LPB, 2,2 triệu cổ phiếu MSB, 1,1 triệu cổ phiếu OCB và 1,0 triệu cổ phiếu SSB và 0,7 triệu cổ phiếu VIB trong khi cần bán ra toàn bộ 0,5 triệu cổ phiếu HCM.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy tỷ trọng các cổ phiếu như CTG, VCB và HDB, SSI có thể bị giảm đáng kể lần lượt là 7, 4,5, 2,4 và 2,6 điểm cơ bản trong giỏ chỉ số VNFIN Lead. Do đó, quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có thể sẽ bán ra khoảng 5,9 triệu cổ phiếu CTG, 1,2 triệu cổ phiếu VCB, 2,0 triệu cổ phiếu HDB và khoảng 1,4 triệu cổ phiếu SSI trong đợt review này.

Lưu ý, những biến động về thị giá và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Đợt review bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 2/2022.

Bảng 2: KQKD của quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (%) 

Bảng 3: Danh sách các cổ phiếu thành phần mới của Chỉ số VNFIN Lead Index 

Bảng 4: Ước tính số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra của SSIAM VN FIN Lead ETF

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý