DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật thị trường Trái phiếu tuần từ 30/07/2018 – 05/08/2018

Lượt xem: 2,104 - Ngày:
Chia sẻ

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Mặc dù lãi suất thị trường tiền tệ giảm trong tuần trước, thì lợi suất trái phiếu lại tăng mạnh do tỷ giá USD/VND tiếp tục biến động.

Lợi suất tăng chủ yếu ở kỳ hạn ngắn và điều này đã làm đường cong lợi suất duỗi thẳng hơn. Chênh lệch giữa kỳ hạn 2 năm và 10 năm giảm về 0,9% từ mức 1,76% trong 1 tuần trước đó và 2,13% trong 1 tháng trước đó. Và đây là điều chưa từng xảy ra kể từ khi Việt Nam phát hành trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Trong khi đó chênh lệch giữa kỳ hạn 5 năm và 30 năm cũng giảm về 1,68% từ mức 2,07% trong 1 tuần trước đó và 2,31% trong 1 tháng trước đó.

Cụ thể lợi suất từng kỳ hạn như sau:

 • Lợi suất kỳ hạn 1 năm là 3,91% (tăng 1,05% so với tuần liền trước và tăng 0,34% so với đầu tháng)
 • Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 4,03% (tăng 0,97% so với tuần liền trước và tăng 0,22% so với đầu tháng)
 • Lợi suất kỳ hạn 3 năm là 4,13% (tăng 0,96% so với tuần liền trước và tăng 0,21% so với đầu tháng)
 • Lợi suất kỳ hạn 5 năm là 4,32% (tăng 0,59% so với tuần liền trước và tăng 0,03% so với đầu tháng)
 • Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 4,93% (tăng 0,11% so với tuần liền trước và giảm 0,21% so với đầu tháng)
 • Lợi suất kỳ hạn 15 năm là 5,27% (tăng 0,09% so với tuần liền trước và giảm 0,33% so với đầu tháng)
 • Lợi suất kỳ hạn 20 năm là 5,79% (giảm 0,1% so với tuần liền trước và giảm 0,51% so với đầu tháng)*
 • Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 6% (tăng 0,2% so với tuần liền trước và giảm 0,6% so với đầu tháng)*

(* lợi suất kỳ hạn tiêu chuẩn 20-30 năm ít ổn định và có thể biến động mạnh do GTGD thấp).

Trên đây là lợi suất các kỳ hạn chuẩn do VBMA công bố trên Bloomberg và chỉ mang tính tham khảo (là lợi suất trung bình giữa mua và bán). Chênh lệch giữa lợi suất mua/bán là 0,18-0,35% (xấp xỉ 1 tuần trước đó) nên lợi suất thực tế có thể thay đổi một chút, thường cao hơn lợi suất tiêu chuẩn khoảng 0,15-0,2%. Nghĩa là giao dịch được thực hiện theo giá chào mua, cho thấy NĐT có xu hướng bán nhiều hơn mua và lợi suất trái phiếu sẽ còn tăng.

Chúng tôi thấy chênh lệch cánh bướm đã chuyển sang dương ở kỳ hạn 2/5/10 năm và 5/10/30 năm nhưng chúng tôi cho rằng sẽ có điều chỉnh trong tuần này.

Tỷ giá đã tăng liên tục và vượt mục tiêu 2% của NHNN (và nhiều khả năng còn vượt qua ngưỡng tâm lý 3%), trong khi đó lạm phát cũng trên mức mục tiêu 4% của chính phủ (nhiều khả năng lạm phát cả năm sẽ rơi vào 4,5-5%). Do đó những biến động của lợi suất trái phiếu là sự điều chỉnh hơp lý.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Do những biến động trên thị trường và lợi suất một số kỳ hạn đã vượt dự báo của chúng tôi cho cả năm, nên chúng tôi đã điều chỉnh dự báo của mình như sau:

Chúng tôi ước tính lợi suất tăng khoảng 0,5-1,5% ở tất cả các kỳ hạn. Chúng tôi dự báo kỳ hạn 2 năm sẽ tăng 0,47-0,72% lên 4,5-4,75%; kỳ hạn 5 năm sẽ tăng 0,93-1,18% lên 5,25-5,5%; kỳ hạn 10 năm sẽ tăng 1,07-1,32% lên 6-6,25%.

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

GTGD trên thị trường trái phiếu trong tuần trước vẫn thấp với tổng GTGD ở vào 12,55 nghìn tỷ đồng, giảm 0,52 nghìn tỷ đồng so với tuần trước đó (giảm 4%). Cụ thể:

 • GTGD của kỳ hạn dưới 2 năm là 1,4 nghìn tỷ đồng, giảm 44,9% so với tuần trước đó và thấp hơn 59,4% so với mức bình quân.
 • GTGD của kỳ hạn 2-5 năm là 7,14 nghìn tỷ đồng, giảm 9,4% so với tuần trước đó và thấp hơn 20,7% so với mức bình quân.
 • GTGD của kỳ hạn 5-10 năm là 1,61 nghìn tỷ đồng, giảm 15,5% so với tuần trước đó và thấp hơn 53,6% so với mức bình quân.
 • GTGD của kỳ hạn trên 10 năm là 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với tuần trước đó và thấp hơn 59,9% so với mức bình quân.

Như thông thường, GTGD tập trung nhiều vào kỳ hạn 2-5 năm và GTGD kỳ hạn 10 năm trở lên đã có sự hồi phục từ mức rất thấp.

Như đã đề cập, chúng tôi đã có một số điều chỉnh đối với số liệu GTGD của NĐTNN trong đó có bao gồm thêm cả trái phiếu nắm giữ đến khi đáo hạn và trái phiếu đấu thầu trên kênh sơ cấp. Những số liệu này chỉ chính xác cho danh mục trái phiếu thứ cấp và số liệu của danh mục đầu tư dài hạn chỉ là ước tính.

NĐTNN bán ròng 0,83 nghìn tỷ đồng trái phiếu chỉnh phủ trong tuần trước. Giá trị danh mục giao dịch của khối này là khoảng 45 nghìn tỷ đồng vào cuối tuần trước, giảm 6,62 nghìn tỷ đồng, tương đương giảm 13% từ đầu năm.

Danh mục đầu tư dài hạn (chủ yếu là trái phiếu mua qua kênh đấu thầu sơ cấp và trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn) của NĐTNN ước tính khoảng 45-90 nghìn tỷ đồng nên tổng giá trị trái phiếu chính phủ đầu tư của khối ngoại ước khoảng 90-135 nghìn tỷ đồng, bằng 10-15% tổng giá trị trái phiếu đầu tư (cao hơn nhiều ước tính trước đây của chúng tôi). Giá trị hợp đồng repo còn hiệu lực trong tuần trước không thay đổi nhiều, là 107,2 nghìn tỷ đồng (giảm 2,9 nghìn tỷ đồng).

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

Thị trường sơ cấp trầm lắng trong tuần trước với 2,3 nghìn tỷ đồng được bán trên tổng khối lượng gọi thầu 7,5 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ thành công là 32,86% – chỉ bằng 1/2 tỷ lệ đấu thầu thành công của tuần trước.

Không có trái phiếu nào do Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) phát hành được bán trong tuần trước sau chỉ hai phiên đấu thầu thành công trong năm nay.

Bộ Tài Chính chỉ nâng lãi suất trúng thầu thêm 0-0,02%, thấp hơn nhiều so với mức tăng lãi suất ở thị trường thứ cấp, và điều này giải thích cho kết quả đấu thầu không thành công tuần vừa rồi.

Điều kiện thị trường không ngừng thay đổi và điều này sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ phía Bộ Tài chính trong việc nâng lãi suất coupon nếu mong muốn duy trì sự thành công của các phiên đầu thầu TPCP.

Tổng khối lượng TPCP đang lưu hành hiện là 876 nghìn tỷ đồng (không bao gồm phát hành riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội), với tổng khối lượng phát hành mới từ đầu năm là 91 nghìn tỷ đồng.

Dù điều kiện thị trường không còn thuận lợi như trước, HSC vẫn dự báo chính phủ sẽ hoàn thành kế hoạch phát hành TPCP cả năm ban đầu, là 200 nghìn tỷ đồng. Theo đó, khối lượng phát hành mới trong những tháng còn lại năm nay sẽ là 109,9 nghìn tỷ đồng.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Tính chất biến động thất thường của thị trường tiền tệ liên ngân hàng có thể ảnh hưởng khá tiêu cực đến hệ thống ngân hàng. Trong tuần trước, thanh khoản trên thị trường bất ngờ tăng mạnh, kéo theo lãi suất cho vay tiếp tục giảm mạnh 0,12%-0,8%.

Theo kỳ hạn, biến động lãi suất trên thị trường tiền tệ trong tuần trước như sau:

 • Lãi suất qua đêm là 2,18% (giảm 0,8% trong tuần qua và tăng 1,22% so với tháng liền trước)
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 2,43% (giảm 0,83% trong tuần qua và tăng 1,28% so với tháng liền trước)
 • Lãi suất kỳ hạn 2 tuần là 2,69% (giảm 0,8% trong tuần qua và tăng 1,36% so với tháng liền trước)
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,38% (giảm 0,4% trong tuần qua và tăng 1,83% so với tháng liền trước)
 • Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 3,89% (giảm 0,12% so trong tuần qua và tăng 1,56% so với tháng liền trước)

NHNN đã hút về khoảng 60 nghìn tỷ đồng trong tuần qua sau hai tuần bơm gần 90 nghìn tỷ đồng vào hệ thống. Sau khi giảm về mức thấp kỷ lục trong tuần trước, khối lượng cho vay liên ngân hàng tăng 20 nghìn tỷ đồng lên 177 nghìn tỷ đồng trong bối cảnh lãi suất trên thị trường tiền tệ giảm mạnh.

Lãi suất thị trường ở Việt Nam vẫn ở mức thấp bất thường và vô cùng biến động. Điều kiện không thuận lợi này khiến các ngân hàng hoạt động kém hiệu quả hơn và chi phí hoạt động tăng, đồng thời thị trường trái phiếu cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, NHNN đã tăng lãi suất tín phiếu thêm 0,9%-1,9% với nỗ lực ngăn cản các ngân hàng tích lũy USD. Chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ tăng lãi suất tín phiếu hơn nữa, để thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất R.Repo và lãi suất tín phiếu về 0,5%-0,75%. Khi đó, chính sách lãi suất của NHNN sẽ hiệu quả hơn và lãi suất qua đêm có thể phục hồi lên mức 4% trong những tuần tới.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Lãi suất USD/VND tiếp tục tăng trong tuần trước trên cả thị trường liên ngân hàng và OTC với mức độ tăng trên OTC lớn hơn. Tỷ giá VND/USD trên thị trường liên ngân hàng đóng cửa tại 23.305 (tăng 82 đồng, tương đương tăng 0,35% so với tuần trước đó và tăng 570 đồng, tương đương tăng 2,51% so với đầu năm) và tỷ giá tự do là 23.500 (tăng 100 đồng, tương đương tăng 0,43% so với tuần trước đó và tăng 785 đồng, tương đương tăng 3,39% so với đầu năm).

Tỷ giá tăng trong tuần trước là do hai yếu tố: Tỷ giá CNY/USD giảm nhưng vẫn trên mốc 6,87 vào thứ Sáu (tăng 0,73% so với tuần trước và tăng 5,68% so với đầu năm), và chỉ số đồng USD tính theo tỷ trọng thương mại ICE một lần nữa phá vỡ mốc 95.

Biến động này buộc NHNN phải có sự can thiệp thứ hai vào thị trường khi bán ra ước tính 0,5 tỷ USD vào thứ Sáu. Trước đó NHNN cũng đã có động thái can thiệp kéo dài từ ngày 13-20/7 với giá trị USD bán ra là khoảng 1,97 tỷ USD.

Đồng VND chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến động của chỉ số DXY. Và rủi ro lớn nhất đối với tiền đồng là khi DXY tiếp tục tăng và vượt mốc 97. Trước đó khi DXG phá vỡ ngưỡng này trong năm 2015 và lập lại trong năm 2016, tiền đồng đã lần lượt mất giá 5% và 2% trong hai năm này.

Do đó, chúng tôi dự báo tỷ giá VND/USD sẽ vào khoảng 23.300 vào cuối năm nay nếu DXY duy trì dưới 95, và dự báo tỷ giá sẽ tăng vượt 23.500 nếu DXY bứt phá trên 97.

Khi đó, NHNN có thể sẽ bán ra thêm khoảng 6-12 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối, bao gồm cả 2,5 tỷ USD đã bán.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý