DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật thị trường Trái phiếu tuần từ 22/10/2018 – 28/10/2018

Lượt xem: 1,146 - Ngày:
Chia sẻ

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng với tốc độ tăng mạnh hơn. 52,23% khối lượng trái phiếu giao dịch trong tuần trước có lợi suất biến động trong phạm vi 0,1% trong khi phần khối lượng trái phiếu giao dịch ở mức lợi suất cao hơn là 17,11% và khối lượng trái phiếu giao dịch ở mức lợi suất thấp hơn là 30,66%.

Tỷ lệ khối lượng trái phiếu giao dịch ở lợi suất thấp cao có lẽ mang tính kỹ thuật do các giao dịch này được thỏa thuận từ trước một đến hai ngày so với ngày đưa vào hệ thống trong bối cảnh lợi suất tăng trong thời gian này.

THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Trong các phiên đấu thầu TPCP tuần trước, đã có 2 nghìn tỷ đồng được bán trên tổng khối lượng gọi thầu là 3,5 nghìn tỷ đồng, theo đó tỷ lệ thành công là 57,1% (trong tuần trước chỉ là 11,7%). Tổng khối lượng TPCP đã phát hành từ đầu năm là 125,1 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài Chính đã nâng lãi suất trúng thầu thêm 0,05% đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm (từ 4,85% lên 4,90%), 0,1% đối với trái phiếu kỳ hạn 5 năm (từ 4,10% lên 4,20%) và tăng 0,2% đối với trái phiếu ỳ hạn 15 năm (từ 5,00% lên 5,20%), tuy nhiên vẫn thấp hơn 0,13-0,37% so với lãi suất trên thị trường thứ cấp.

Khối lượng trúng thầu thấp không phải là kết quả bất ngờ khi mà nhu cầu huy động vốn mới từ phát hành trái phiếu của Bộ Tài chính có vẻ không quá cấp thiết và thay vào đó là tập trung vào trả vốn gốc sắp đáo hạn và lãi suất coupon. Bên cạnh đó, khoảng 78,5 nghìn tỷ đồng trúng thầu trong tổng số 125,1 nghìn tỷ đồng TPCP đã phát hành từ đầu năm có lãi suất trúng thấu thấp hơn ít nhất 0,25% so với lãi suất thị trường, và chúng tôi cho rằng phần lớn số trái phiếu này trên được các đơn vị chính phủ mua thông qua đấu thầu, trong khi đó các ngân hàng thương mại mua TPCP cho danh mục đầu tư qua thị trường thứ cấp.

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

GTGD trên thị trường trái phiếu đạt thấp trong tuần trước và giảm nhẹ so với tuần liền trước với GTGD bình quân ngày là 1,94 nghìn tỷ đồng (giảm 9% so với tuần trước đó và thấp hơn 48% so với mức bình quân 52 tuần). Trong khi đó tỷ lệ quay vòng ngày đạt 1,8% (tron tuần trước đó là 2% và cao hơn mức bình quân 52 tuần là 3,1%).

Số dư hợp đồng repo tại thời điểm cuối tuần trước là 103 nghìn tỷ đồng, giảm 3,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 3% so với tuần trước đó và giảm 60 nghìn tỷ đồng, tương đương 37% so với đầu năm. GTGD trái phiếu và số dư repo thấp bắt nguồn từ việc lãi suất tăng. Và lãi suất tiếp tục xu hướng tăng trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp.

Chúng tôi không cho rằng tình hình hiện nay sẽ cải thiện nhiều trong những tháng tới, ngoại trừ các tuần cuối năm 2018, là thời gian thường chịu ảnh hưởng nhiều của các nhân tố kỹ thuật.

GIAO DỊCH NĐTNN

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ của NĐTNN trong tuần ở vào 45,11 nghìn tỷ đồng (giảm 0,19 nghìn tỷ đồng so với tuần liền trước) trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Việt Nam kỳ hạn 5 năm tăng 0,19% sov ới tuần liền trước lên 4,67%; chỉ số DXY tăng 0,65 lên 93,36 còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,1% còn 3,09%.

NĐTNN bán 0,19 nghìn tỷ đồng (gồm 0,09 nghìn tỷ đồng danh mục trái phiếu đầu tư không thể hiện trong số liệu của chúng tôi trước đây) và mua 0,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đồng thời có 0,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong danh mục của NĐTNN đáo hạn.

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Lãi suất thị trường tiền tệ tăng mạnh và biến động lãi suất ở các kỳ hạn. Lãi suất trên đây là lãi suất chào cho vay và chúng tôi nhận thấy lãi suất này sát hơn lãi suất thực tế so với lãi suất chào huy động. Lãi suất tăng mạnh trong tuần trước trong giai đoạn đỉnh điểm của quá trình khan hiếm thanh khoản tiền đồng kéo dài và tăng dần trong 3 tuần liên tiếp trước đó.

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tiếp tục tăng trong tuần trước và đóng cửa tại 23.356 (tăng 11 đồng so với tuần trước đó và tăng 634 đồng hay 2,84% so với đầu năm), trong khi đó tỷ giá trên thị trường tự do là 23.455 (giảm 5 đồng so với tuần trước đó và tăng 740 đồng hay 3,36% so với đầu năm) khi chỉ số USD (DXY) đóng cửa tại 96,36 điểm (tăng 0,65 so với tuần trước và tăng 4,24 hay 4,50% so với đầu năm).

Chúng tôi tin rằng đồng VND chịu ảnh hưởng lớn từ đồng USD với mức mất giá hàng năm là 1,6% và chịu tác động một phần bởi các đồng tiền mạnh khác, đặc biệt là đồng EUR và CNY. Điều này được thể hiện rõ ở biến động đồng nhất của chỉ số DXY và tỷ giá USD/VND đã điều chỉnh như trong biểu đồ dưới đây. Bên canh đó có thể xây dựng chỉ số tiền đồng (VDXY) gồm 70% tác động từ đồng USD, 15% từ đồng EUR, 5% từ đồng CNY và 10% từ các đồng tiền khác.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý