DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật thị trường Trái phiếu tuần từ 13/07/2018 – 19/08/2018

Lượt xem: 1,216 - Ngày:
Chia sẻ

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Lợi suất trái phiếu tăng trở lại sau khi lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng cộng với đồng USD trên thị trường thế giới mạnh lên. Tuy nhiên mức tăng không đồng đều giữa các kỳ hạn, tập trung mạnh vào kỳ hạn ngắn và có xu hướng làm đường cong lợi suất duỗi thẳng hơn. Chênh lệch giữa kỳ hạn 2 năm và 10 năm giảm về 0,71%; giảm 0,2% so với 1 tuần trước đó và giảm 0,62% so với đầu năm. Trong khi đó chênh lệch giữa kỳ hạn 5 năm và 30 năm cũng giảm về 1,42%; giảm 0,24% so với 1 tuần trước đó và giảm 0,7% so với đầu năm.

Cụ thể lợi suất từng kỳ hạn như sau:

 • Lợi suất kỳ hạn 1 năm là 4,11% (tăng 0,18% so với tuần liền trước và tăng 0,54% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 4,29% (tăng 0,27% so với tuần liền trước và tăng 0,48% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 3 năm là 4,4% (tăng 0,26% so với tuần liền trước và tăng 0,48% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 5 năm là 4,55% (tăng 0,25% so với tuần liền trước và tăng 0,26% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 7 năm là 4,63% (tăng 0,16% so với tuần liền trước và tăng 0,1% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 5,01% (tăng 0,07% so với tuần liền trước và giảm 0,14% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 15 năm là 5,3% (tăng 0,03% so với tuần liền trước và giảm 0,3% so với đầu năm)
 • Lợi suất kỳ hạn 20 năm là 5,61% (tăng 0,04% so với tuần liền trước và giảm 0,35% so với đầu năm)
 • Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 5,97% (tăng 0,01% so với tuần liền trước và giảm 0,44% so với đầu năm)

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Trên đây chỉ là lợi suất mang tính tham khảo (lợi suất trung bình giữa mua và bán). Chênh lệch giữa lợi suất mua/bán là 0,18%-0,3% (xấp xỉ 1 tuần trước đó) với chênh lệch ở kỳ hạn ngắn cao hơn kỳ hạn dài.

Lợi suất thực tế thường cao hơn lợi suất tiêu chuẩn khoảng 0,1%-0,2%. Nghĩa là giao dịch được thực hiện theo giá chào mua, cho thấy NĐT có xu hướng bán nhiều hơn mua và lợi suất trái phiếu sẽ còn tăng.

Lợi suất trái phiếu VDB cũng tăng nhưng mức tăng thấp hơn lợi suất trái phiếu kho bạc; từ đó chênh lệch giữa 2 lợi suất này giảm từ 0,62% một tuần trước xuống còn 0,57%.

Tỷ giá đã tăng liên tục và vượt mục tiêu 2% của NHNN (và nhiều khả năng còn vượt qua ngưỡng tâm lý 3%), trong khi đó lạm phát cũng trên mức mục tiêu 4% của chính phủ (nhiều khả năng lạm phát cả năm sẽ rơi vào 4,5-5%). Do đó những biến động của lợi suất trái phiếu là sự điều chỉnh hợp lý.

Chúng tôi duy trì dự báo đến cuối năm lợi suất tăng khoảng 0,2-0,75%: kỳ hạn 2 năm sẽ tăng 0,2-1,25% lên 4,5-4,75%; kỳ hạn 5 năm sẽ tăng 0,7-1% lên 5,25-5,5%; kỳ hạn 10 năm sẽ tăng 1- 1,25% lên 6-6,25%.

Theo đó lợi suất kỳ hạn dài nhiều khả năng sẽ tăng trong những tháng tới. Từ báo cáo này trở đi, chúng tôi sẽ điều chỉnh số liệu GTGD trái phiếu, loại bỏ toàn bộ giao dịch mang tính kỹ thuật. Những giao dịch kỹ thuật này chủ yếu là nghiệp vụ bán và mua lại với kỳ hạn thường chỉ có vài ngày và giao dịch với lãi suất phi thị trường. Do kỳ hạn cực ngắn, nên chúng tôi không đưa những giao dịch này vào các giao dịch repo (thường có kỳ hạn bình quân là 45 ngày, kỳ hạn ngắn nhất là 14 ngày).

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

GTGD trên thị trường trái phiếu trong tuần trước giảm với tổng GTGD ở vào 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 4,6 nghìn tỷ đồng so với tuần trước đó (giảm 34%). Cụ thể:

 • GTGD của kỳ hạn dưới 2 năm là 1,8 nghìn tỷ đồng, tăng 50% so với tuần trước đó và thấp hơn 27% so với mức bình quân.
 • GTGD của kỳ hạn 2-5 năm là 3,97 nghìn tỷ đồng, giảm 51% so với tuần trước đó và thấp hơn 37% so với mức bình quân.
 • GTGD của kỳ hạn 5-10 năm là 1,18 nghìn tỷ đồng, giảm 60% so với tuần trước đó và thấp hơn 50% so với mức bình quân.
 • GTGD của kỳ hạn trên 10 năm là 1,96 nghìn tỷ đồng, tăng 41% so với tuần trước đó và thấp hơn 45% so với mức bình quân.

Như thông thường, GTGD tập trung nhiều vào kỳ hạn 2-5 năm, chiếm gần 1/2 tổng GTGD (thực tế) là kỳ hạn chính trên danh mục tự doanh của NĐT trong nước và nước ngoài. Giá trị hợp đồng repo còn hiệu lực trong tuần trước giảm 8 nghìn tỷ đồng, tương đương 7% và giảm 52,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 33% so với đầu năm.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ của NĐTNN trong tuần ở vào 44,8 nghìn tỷ đồng (tăng 0,1 nghìn tỷ đồng), là tuần thứ 2 tăng và không có dấu hiệu cho thấy NĐTNN bán ra. Điều này là bất ngờ vì NĐTNN thường có xu hướng bán ra khi chỉ số DXY tăng và ngược lại. Chỉ số DXY đã tăng liên tục trong 2 tuần qua (từ 95,4 lên 96,5).

Nói chung, NĐTNN đã giảm 6 nghìn tỷ đồng giá trị danh mục từ đầu năm (giảm 12%); ít hơn mức giảm của NĐT trong nước nhưng theo cùng một xu hướng. NĐTNN quyết định mua vào hay bán ra sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến lợi suất so với NĐT trong nước. Bên cạnh đó, NĐTNN có xu hướng ra quyết định mua bán dựa trên biến động của chỉ số DXY (nhưng không phải lúc nào cũng vậy).

Do vậy nếu chỉ số DXY tăng tiếp thì lợi suất có thể cũng sẽ tiếp tục tăng và NĐTNN có thể sẽ bắt đầu bán ra mạnh hơn, cùng với xu hướng bán ra của NĐT trong nước.

Xu hướng đề cập trên đây chỉ liên quan đến danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ của khối ngoại và không bao gồm danh mục đầu tư (mua qua đấu thầu và nắm đến khi đáo hạn). Vì vậy khối lượng trái phiếu chính phủ do khối ngoại nắm giữ thực tế có thể cao hơn nhiều.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Trong các phiên đấu thầu TPCP tuần trước, đã có 3,91 nghìn tỷ đồng được bán trên tổng khối lượng gọi thầu là 5,5 nghìn tỷ đồng, theo đó tỷ lệ thành công là 71,1% (trong tuần trước là 79%). Tổng khối lượng TPCP đã phát hành từ đầu năm là 98,8 nghìn tỷ đồng.

Với 27 nghìn tỷ đồng TPCP đã đáo hạn từ đầu năm, tổng khối lượng TPCP đang lưu hành đã tăng thêm 71,8 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 8,8% so với đầu năm lên 883,8 nghìn tỷ đồng. Mức tăng 8,8% được cho là tương đương với tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến hiện tại, cho thấy sự cân bằng của cung cầu thị trường.

Bộ Tài Chính đã nâng lãi suất trúng thầu trong tuần trước, nhưng mức tăng chỉ là 0,03%-0,06%, và thấp hơn nhiều so với biến động lãi suất trên thị trường. Vấn đề thực tế là lãi suất trúng thầu thấp hơn nhiều so với lãi suất trên thị trường thứ cấp (từ 0,38% đến 0,85%), và lần đầu tiên chênh lệch trên 0,5%. Tổng cộng 61,5 nghìn tỷ đồng trúng thầu trong tổng số 98,8 nghìn tỷ đồng TPCP đã phát hành từ đầu năm được bán với lãi suất thấp hơn hơn lãi suất thị trường.

Trong tuần trước cũng có 0,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) phát hành được bán và đây là phiên đấu thầu thành công thứ ba trong năm nay. Tuy nhiên trái phiếu VBSP thường thanh khoản rất kém trên thị trường, với tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành là 34,7 nghìn tỷ đồng và gần như không có giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Không có phiêu đấu thầu trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ đầu năm đến nay. Tổng khối lượng TPCP đang lưu hành hiện là 879,9 nghìn tỷ đồng (không bao gồm phát hành riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội), với tổng khối lượng phát hành mới từ đầu năm là 94,9 nghìn tỷ đồng.

Dù điều kiện thị trường không còn thuận lợi như trước, HSC vẫn dự báo chính phủ sẽ hoàn thành kế hoạch phát hành TPCP cả năm ban đầu là 200 nghìn tỷ đồng. Theo đó, khối lượng phát hành mới trong những tháng còn lại năm nay sẽ là 101,2 nghìn tỷ đồng.

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Cập nhật thị trường Trái phiếu

 • Lãi suất thị trường tiền tệ tiếp tục tăng trong tuần trước trong khi đó tổng khối lượng cho vay liên ngân hàng giảm.
 • Theo kỳ hạn, biến động lãi suất thị trường tiền tệ trong tuần trước như sau:
 • Lãi suất qua đêm là 4,58% (tăng 0,48% trong tuần trước và tăng 3,21% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 4,64% (tăng 0,34% trong tuần trước và tăng 3,08% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 2 tuần là 4,68% (tăng 0,27% trong tuần trước và tăng 2,61% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 4,77% (tăng 0,35% trong tuần trước và tăng 2% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 4,85% (tăng 0,35% trong tuần trước và tăng 0,3% so với đầu năm).

NHNN đã bơm khoảng 18,4 nghìn tỷ đồng trong tuần trước và tổng cộng đã bơm 33,8 nghìn tỷ đồng vào thị trường trong hai tuần qua. Tổng khối lượng cho vay liên ngân hàng cũng giảm, nhưng với mức độ nhẹ hơn, giảm 3 nghìn tỷ đồng trong tuần trước và giảm 22 nghìn tỷ đông trong hai tuần qua.

Tình trạng thiệt hụt vốn và lãi suất tăng mạnh đã giúp kìm chế tỷ giá USD/VND tăng trong tuần trước. Bên cạnh đó, động thái tăng lãi suất tín phiếu thêm 0,9%-1,9% kể từ ngày 30/7/2018 của NHNN có vẻ là nhằm ngăn chặn các ngân hàng tích lũy USD. Chúng tôi kỳ vọng NHNN sẽ tăng lãi suất tín phiếu hơn nữa, để thu hẹp chênh lệch giữa lãi suất R.Repo và lãi suất tín phiếu về 0,5%-0,75%. Khi đó, chính sách điều hành lãi suất của NHNN sẽ hiệu quả hơn.

Chúng tôi dự báo lãi suất thị trường tiền tệ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, với lãi suất qua đêm vẫn dao động trên 4% trong vài tháng tới.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã tránh được các đợt tăng hơn nữa, và thậm chí đã giảm nhẹ trong tuần trước, trong khi đó tỷ giá tự do vẫn tăng do chỉ số DXY phá vỡ mốc 96 mặc dù không thể bứt phá lên ngưỡng tâm lý quan trọng 97. Do thiếu hụt nguồn vốn tiền đồng và lãi suất trên thị trường tiền tệ tăng, lựa chọn đầu cơ vào USD trở nên đắt đỏ cũng như tiềm năng lợi nhuận từ kênh này trở nên hạn chế, nên tỷ giá liên ngân hàng đã ngừng tăng và giảm trở lại, đóng cửa tuần trước tại 23.295 (giảm 10 đồng so với tuần trước và tăng 583 đồng, tương đương 2,57% so với đầu năm).

Trái lại, tỷ giá tự do là 23.635 (tăng 140 đồng so với tuần trước và tăng 920 đồng, tương đương tăng 4,05% so với đầu năm), nới rộng chênh lệnh giữa tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá tự do lên 340 điểm, tương đương 1,46%. Đây là hiện tượng bình thường do tỷ giá tự do thường biến động mạnh hơn, và chênh lệch tỷ giá ở hai thị trường này chậm chí còn lên tới 600 đồng trong năm 2016. NHNN đã bán 160 triệu USD vào riêng ngày thứ Hai tuần trước và tổng cộng từ đầu năm NHNN đã can thiệp vào thị trường 3,05 tỷ USD.

Đồng VND chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến động của chỉ số DXY. Do đó, rủi ro lớn nhất đối với tiền đồng là khi DXY tiếp tục tăng và vượt mốc 97. Trước đó khi DXY phá vỡ ngưỡng này trong năm 2015 và lập lại trong năm 2016, tiền đồng đã lần lượt mất giá 5% và 2% trong hai năm này. Trong tuần trước, đã có thời điểm DXY lên tới 96,9 nhưng vẫn chưa thể bứt phá lên mốc tâm lý quan trọng 97 và sau đó giảm về 96,1.

Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND sẽ vào khoảng 23.300 vào cuối năm nay nếu DXY duy trì dưới 95, và dự báo tỷ giá sẽ tăng vượt 23.500 nếu DXY bứt phá trên 97 (nếu phá vỡ mốc 97, DXY thường sẽ sớm tăng lên 100). Khi đó, NHNN có thể sẽ bán ra thêm khoảng 6-12 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối, bao gồm cả 3,0 tỷ USD đã bán.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam theo IMF là 56,7 tỷ USD vào ngày 31/5/2018, trong khi đó theo số liệu không chính thức của NHNN, mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam là 63,5 nghìn tỷ USD vào ngày 2/7/2018. Chênh lệch ở đây là khoảng 6,8 tỷ USD. Mức chênh lệch vào ngày 31/12/2017 chỉ là 4 tỷ USD. NHNN thường chưa bao giờ công bố chính thức lượng dự trữ ngoại hối.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý