DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật thị trường Trái phiếu tuần từ 10/09/2018 – 16/09/2018

Lượt xem: 1,291 - Ngày:
Chia sẻ

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Lợi suất trái phiếu giảm mạnh trong tuần trước sau khi tăng trong tháng 9 và tháng 8. Lý do ở đây là thanh khoản trong hệ thống ngân hàng được cải thiện cộng với sự hồi phục sau thời gian suy giảm.

Cụ thể lợi suất từng kỳ hạn như sau:

 • Lợi suất kỳ hạn 1 năm là 3,79% (giảm 0,5% so với tuần liền trước và tăng 0,22% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 2 năm là 3,86% (giảm 0,53% so với tuần liền trước và tăng 0,05% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 3 năm là 3,95% (giảm 0,54% so với tuần liền trước và tăng 0,04% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 5 năm là 4,18% (giảm 0,59% so với tuần liền trước và giảm 0,11% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 7 năm là 4,64% (giảm 0,23% so với tuần liền trước và tăng 0,11% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 10 năm là 4,99% (giảm 0,14% so với tuần liền trước và giảm 0,16% so với đầu năm).
 • Lợi suất kỳ hạn 15 năm là 5,26% (giảm 0,08% so với tuần liền trước và giảm 0,35% so với đầu năm)
 • Lợi suất kỳ hạn 20 năm là 5,57% (giảm 0,04% so với tuần liền trước và giảm 0,44% so với đầu năm)
 • Lợi suất kỳ hạn 30 năm là 6% (giữ nguyên so với tuần liền trước và giảm 0,49% so với đầu năm)

Lợi suất thực tế hầu hết cao hơn lợi suất tiêu chuẩn khoảng 0,2-0,35%, cho thấy mức độ biến động cao trên thị trường. Lợi suất giảm sau khi Chính phủ yêu cầu hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng có nhu cầu trong tuần trước. Chúng tôi cho rằng động thái này đã giúp cải thiện thanh khoản ở một số NHTM. Chi tiết đánh giá về thanh khoản trong hệ thống ngân hàng được trình bày trong phần sau của báo cáo này.

Hiện không có lý do mang tính căn bản để kỳ vọng lợi suất trái phiếu giảm tiếp. Thay vào đó lợi suất có thể sẽ tăng trở lại. Tuy nhiên chúng tôi chưa đưa ra dự báo trong tuần này và sẽ nghiên cứu, đánh giá và nhận định thêm về xu hướng lợi suất trái phiếu. Đồng thời, chúng tôi thấy có mối quan hệ tương quan giữa Vnindex và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm, thể hiện trong biểu đồ phía dưới. Trong tuần trước Vnindex tăng 22,44 điểm (tăng 2,3%) so với tuần trước đó và tăng 7,1 điểm (0,7%) so với đầu năm; đạt 991,34. Trong khi đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm giảm 0,59% so với tuần trước đó và giảm 0,11% so với đầu năm. Theo công thức của chúng tôi, nếu đến cuối năm lợi suất kỳ hạn 5 năm là 4,2% thì Vnindex sẽ ở vào khoảng 883-1111 điểm (bình quân là 997,78 điểm).

Cập nhật thị trường Trái phiếu

THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

GTGD trên thị trường trái phiếu cải thiện đáng kể so với các tuần trước đó với GTGD bình quân ngày là 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 17% so với tuần trước đó nhưng thấp hơn 32% so với mức bình quân 52 tuần). GTGD thấp chủ yếu do giá trị danh mục tự doanh TPCP giảm (giảm 44% so với đầu năm và thấp hơn 22% so với mức bình quân 52 tuần). Trong khi đó tỷ lệ quay vòng ngày chỉ thấp hơn một chút so với mức bình quân (3,08% so với 3,49%).

GTGD bình quân ngày các kỳ hạn như sau:

 • GTGD của kỳ hạn dưới 2 năm là 365 tỷ đồng, tăng 52% so với tuần trước đó.
 • GTGD của kỳ hạn 2-5 năm là 1.058 tỷ đồng, tăng 192% so với tuần trước đó.
 • GTGD của kỳ hạn 5-10 năm là 534 tỷ đồng, tăng 14% so với tuần trước đó.
 • GTGD của kỳ hạn trên 10 năm là 814 tỷ đồng, tăng 7% so với tuần trước đó.

Giá trị hợp đồng repo còn hiệu lực trong tuần trước giảm 8,3 nghìn tỷ đồng, tương đương 8% và giảm 71,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 44% so với đầu năm. Điều này có nghĩa là các NHTM đã bán ròng trái phiếu tự doanh. NĐT trong nước có xu hướng giảm danh mục tự doanh khi lãi suất tăng, thể hiện ở biểu đồ dưới đây. Do vậy nếu giá trị hợp đồng repo còn hiệu lực tiếp tục giảm thì lợi suất trái phiếu nhiều khả năng tăng trở lại.

GTGD trái phiếu hồi phục đáng kể từ mức thấp kỷ lục nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức bình quân với các chỉ báo khác cho tháy mức độ biến động vẫn cao. Do vậy còn quá sớm để kết luận liệu lợi suất trái phiếu đã trở lại mặt bằng bình thường hay chưa. Danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ của NĐTNN cuối tuần trước ở vào 44,55 nghìn tỷ đồng (tăng 0,35 nghìn tỷ đồng) trong bối cảnh chỉ số DXY ở dưới mốc 95 điểm với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,03% lên 2,97%. Chúng tôi cũng không thấy có dấu hiệu cho thấy NĐTNN muốn mở rộng danh mục trái phiếu của mình trong bối cảnh khối này giảm hoạt động giao dịch. Các chỉ báo khác có vẻ cũng không ủng hộ việc mở rộng danh mục trái phiếu.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

 

Nói chung, NĐTNN đã giảm 6,87 nghìn tỷ đồng giá trị danh mục từ đầu năm (giảm 13,4%); ít hơn mức giảm của NĐT trong nước (chủ yếu là không tái đầu tư sau khi trái phiếu đáo hạn thay vì bán ra trái phiếu) nhưng có chung một xu hướng. Quyết định mua vào hay bán ra của NĐTNN có mức độ ảnh hưởng đến lợi suất hơn là quyết định của NĐT trong nước. Bên cạnh đó, NĐTNN có xu hướng ra quyết định mua bán dựa trên biến động của chỉ số DXY và lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ (nhưng không phải lúc nào cũng vậy).

Do vậy nếu chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng tiếp thì lợi suất có thể sẽ tăng trở lại và NĐTNN có thể sẽ bán ra mạnh hơn, cùng với xu hướng bán ra của NĐT trong nước. Xu hướng đề cập trên đây chỉ liên quan đến danh mục tự doanh trái phiếu chính phủ của khối ngoại và không bao gồm danh mục đầu tư (mua qua đấu thầu và nắm đến khi đáo hạn). Vì vậy khối lượng trái phiếu chính phủ do khối ngoại nắm giữ thực tế có thể cao hơn nhiều.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

 

THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP

Cập nhật thị trường Trái phiếu

 

Trong các phiên đấu thầu TPCP tuần trước, đã có 4,05 nghìn tỷ đồng được bán trên tổng khối lượng gọi thầu là 5 nghìn tỷ đồng, theo đó tỷ lệ thành công là 81% (trong tuần trước là 73%). Tổng khối lượng TPCP đã phát hành từ đầu năm là 112,4 nghìn tỷ đồng. Bộ Tài Chính đã nâng lãi suất trúng thầu trong tuần trước, nhưng mức tăng chỉ là 0,04-0,05%, và vẫn thấp hơn 0,32-0,36% so với lãi suất trên thị trường thứ cấp. Nếu Bộ Tài chính duy trì mức tăng lãi suất trúng thầu là 0,04-0,05% mỗi tuần và lãi suất thị trường không đổi, khi đó sẽ mất 2 tháng để lãi suất trúng thầu cân bằng với lãi suất trên thị trường. Thực tế chênh lệch giữa lãi suất trúng thầu so với lãi suất trên thị trường thứ cấp là một vấn đề đáng lo ngại, nhưng chúng tôi thấy Bộ Tài chính đã có động thái tích cực trong việc giải quyết vấn đề này (mức chênh lệch đã giảm khoảng 0,2%).

Tổng cộng 75,0 nghìn tỷ đồng trúng thầu trong tổng số 112,4 nghìn tỷ đồng TPCP đã phát hành từ đầu năm được bán với lãi suất thấp hơn hơn lãi suất thị trường. Điểm ngạc nhiên là con số này tương đương với mức giảm của danh mục tự doanh TPCP từ đầu năm của cả NĐT trong nước và nước ngoài. Do đó, chúng tôi cho rằng phần lớn trong số 75 nghìn tỷ đồng TPCP trên được các đơn vị chính phủ mua thông qua đấu thầu, trong khi đó các ngân hàng thương mại mua TPCP cho danh mục đầu tư qua thị trường thứ cấp.

Tổng khối lượng TPCP (gồm trái phiếu Kho bạc Nhà nước, trái phiếu VDB và trái phiếu VSPB) đang lưu hành hiện là 1.054 nghìn tỷ đồng, tăng 76,4 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 7,8% so với đầu năm. Mức tăng này thấp hơn một chút với tăng trưởng tín dụng từ đầu năm, tuy vậy về cơ bản vẫn cho thấy sự cân bằng của cung cầu thị trường. Tổng khối lượng TPCP trên không bao gồm phát hành riêng lẻ cho Bảo hiểm xã hội (BHXH) và chúng tôi không biết liệu BHXH có tham gia vào các phiên đầu thầu TPCP trong năm nay hay không. Dù điều kiện thị trường không còn thuận lợi như trước, HSC vẫn dự báo chính phủ sẽ hoàn thành kế hoạch phát hành TPCP cả năm ban đầu là 200 nghìn tỷ đồng. Theo đó, khối lượng phát hành mới trong những tháng còn lại năm nay sẽ là 87,6 nghìn tỷ đồng.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Cập nhật thị trường Trái phiếu

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Lãi suất trên thị trường tiền tệ giảm mạnh trong tuần trước do thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện đáng kể và không còn ngân hàng thương mại nào cần vay tiền từ NHNN.

Theo kỳ hạn, biến động lãi suất thị trường tiền tệ trong tuần trước như sau.

 • Lãi suất qua đêm là 2,75% (giảm 1,45% so với tuần trước đó, tăng 1,38% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tuần là 2,90% (giảm 1,25% so với tuần trước đó, tăng 1,33% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 2 tuần là 3,00% (giảm 1,34% so với tuần trước đó, tăng 0,93% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 3,60% (giảm 0,84% so với tuần trước đó, tăng 0,83% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 4,07% (giảm 0,44% so với tuần trước đó, giảm 0,48% so với đầu năm).
 • Lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 4,15% (giảm 0,41% so với tuần trước đó, giảm 0,55% so với đầu năm).

Nhìn chung, thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã được cải thiện nhiều trong tuần trước với tổng giá trị tài sản liên ngân hàng đạt 257 nghìn tỷ đồng (tăng 27 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 11,7%) trong khi đó NHNN đã hút ròng khỏi hệ thống 74,5 nghìn tỷ đồng (tăng 9,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3%). Chúng tôi lưu ý rằng không NHTM nào vay tiền từ NHNN.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính tác động giảm lãi suất liên ngân hàng là sự ổn định của thị trường ngoại hối, với tỷ giá USD/VND liên ngân hàng giảm xuống 23.265 (giảm 50 đồng so với tuần trước), và tỷ giá thị trường tự do giảm xuống 23.390 (giảm 50 đồng so với tuần trước xuống mức thấp nhất trong 45 ngày qua). Lãi suất thị trường tiền tệ có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường ngoại hối và như minh họa ở biểu đồ dưới đây: chi phí vốn liên ngân hàng (hay lãi suất bình quân liên ngân hàng) biến động đồng nhất với tỷ giá USD/VND điều chỉnh.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Chi phí vốn trên thị trường liên ngân hàng là lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay/tiền gửi liên ngân hàng còn hiệu lực, cho thấy mức chi phí vốn thực tế trên thị trường tiền tệ. Tỷ giá USD/VND điều chỉnh là một chỉ số VND, cho thấy tỷ giá USD/VND trên thị trường ở giá trị hiện tại mà không tính đến mức mất giá hàng năm 1,6% của VND. Nếu tỷ giá USD/VND liên ngân hàng ổn định và dao động quanh mức 23.200-23.300, khi đó lãi suất bình quân trên thị trường tiền tệ sẽ vào khoảng 3,42%-3,82%, như vậy lãi suất trên thị trường sẽ không giảm tiếp, hoặc nếu khả năng này xảy ra thì đó cũng chỉ là biến động ngắn hạn.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Cập nhật thị trường Trái phiếu Cập nhật thị trường Trái phiếu

Tỷ giá USD/VND liên ngân hàng có vẻ ổn định và dao động quanh mức 23.300 (đóng cửa tại 23.265, tăng 50 đồng so với tuần trước đó), trong khi đó tỷ giá trên thị trường tự do là 23.390 (giảm 40 đồng so với tuần trước đó) do chỉ số USD (DXY) giảm về dưới mức 95 điểm. Thị trường ổn định, tâm lý đầu cơ của NĐT không còn và tỷ giá trên thị trường tự do giảm về 23.440, thu hẹp chênh lệch tỷ giá trên hai thị trường xuống mức thấp trong một tháng là 125 đồng. Chênh lệch tỷ giá liên ngân hàng và thị trường tự do là chỉ báo khá hoàn hảo về mức độ bất ổn của tỷ giá USDVND, và nó biến động đồng nhất với chỉ số VaR của USDVND trên thị trường liên ngân hàng (như trong biểu đồ bên dưới).

Chúng tôi tin rằng đồng VND chịu ảnh hưởng mạnh từ đồng USD với mức mất giá hàng năm là 1,6% và phần nào cũng chịu tác động bởi các đồng tiền mạnh khác. Điều này được thể hiện rõ ở biến động đồng nhất của chỉ số DXY và tỷ giá USD/VND điều chỉnh như trong biểu đồ dưới đây. Tỷ giá USD/VND điều chỉnh là một chỉ số VND, cho thấy tỷ giá USD/VND trên thị trường ở giá trị hiện tại mà không tính đến mức mất giá hàng năm 1,6% của VND. Do đó, rủi ro lớn nhất đối với tiền đồng là khi DXY tiếp tục tăng và vượt mốc 97 điểm. Trước đó khi DXY phá vỡ ngưỡng này trong năm 2015 và lặp lại trong năm 2016, tiền đồng đã lần lượt mất giá 5% và 2% trong hai năm này.

Chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND sẽ vào khoảng 23.300 vào cuối năm nay nếu DXY duy trì dưới 95 điểm, và dự báo tỷ giá sẽ tăng vượt 23.500 nếu DXY bứt phá trên 97 điểm (nếu phá vỡ mốc 97 điểm, DXY thường sẽ sớm tăng lên 100 điểm). Chi tiết về dự báo này được trình bày cụ thể hơn ở bảng dưới đây. Trước làn sóng biến động gần đây của thị trường ngoại hối, NHNN đã buộc phải bán ra 3,1 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối, và nếu những biến động này lặp lại, chúng tôi tin rằng diễn biến của tỷ giá sẽ tương tự như trong năm 2015 và 2016, và khi đó NHNN có thể sẽ phải bán ra thêm 3-5 tỷ USD để bình ổn tỷ giá.

Cập nhật thị trường Trái phiếu

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý