DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật nhanh Thị trường – Kết quả review chỉ số VN30 bán niên tháng 1/2021

Lượt xem: 411 - Ngày:
Chia sẻ

BVH, TPB và PDR được thêm vào giỏ chỉ số VN30

Giá trị thị trường hiện tại của 3 cổ phiếu mới (BVH, TPB và PDR) khá cao, lần lượt đạt 50.923 tỷ đồng (2,19 tỷ USD), 29.711 tỷ đồng (1,28 tỷ USD) và 21.789 tỷ đồng (935 triệu USD), và tỷ lệ free-float lần lượt khoảng 60%, 40% và 10%.

3 cổ phiếu này đáp ứng tất cả các tiêu chí chính của giỏ chỉ số VN30, như khối lượng giao dịch khớp lệnh trên 100.000 cổ phiếu/ngày, giá trị giao dịch khớp lệnh trên 10 tỷ đồng/ngày và tỷ suất quay vòng cao hơn 0,05%.

Tỷ trọng mới của BVH, TPB và PDR trong giỏ chỉ số VN30 lần lượt là 0,5%, 1,9% và 0,9%.

SAB, EIB và ROS bị loại bỏ khỏi giỏ chỉ số VN30

SAB bị loại khỏi giỏ chỉ số VN30 do giá trị giao dịch khớp lệnh thấp. EIB bị loại do khối lượng giao dịch khớp lệnh thấp và ROS bị loại khỏi giỏ chỉ số do vốn hóa thấp.

Tỷ trọng hiện tại của SAB, EIB và ROS trong giỏ chỉ số VN30 lần lượt là 1,5%, 2,5% và 0,2%.

3 quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở sẽ mua vào cổ phiếu BVH, TPB và PDR và bán toàn bộ cổ phiếu SAB, EIB và ROS trong danh mục đầu tư vào ngày 29/1/2021.

Biểu đồ 1: Số lượng chứng chỉ quỹ E1VFVN30 ETF (triệu) Cập nhật nhanh Thị trường - Kết quả review chỉ số VN30 bán niên tháng 1/2021

Kết quả review bán niên giỏ chỉ số VN30

HSX đã công bố kết quả review bán niên giỏ chỉ số VN30 tháng 1/2021, kết quả review không gây ngạc nhiên cho chúng tôi. Các cổ phiếu BVH, TPB và PDR được thêm vào trong khi đó, các cổ phiếu SAB, EIB và ROS bị loại bỏ. Kết quả này sát với dự báo của chúng tôi. Ngày các thay đổi có hiệu lực sẽ là 1/2/2021.

Thêm vào BVH, TPB và PDR, loại bỏ SAB, EIB và ROS

BVH, TPB và PDR đã được thêm vào giỏ nhờ đáp ứng tất cả các tiêu chí của VN30 và vốn hóa thị trường khá cao. Giá trị vốn hóa thị trường của BVH, TPB và PDR lần lượt vào khoảng 50.923 tỷ đồng (2,19 tỷ USD), 29.711 tỷ đồng (1,28 tỷ USD) và 21.789 tỷ đồng (935 triệu USD). ROS đã bị loại bỏ do vốn hóa thị trường thấp (khoảng 2.122 tỷ đồng). Khối lượng giao dịch khớp lệnh của SAB dưới 100.000 cổ phiếu/ngày và giá trị giao dịch khớp lệnh của EIB dưới 10 tỷ đồng/ngày trong giai đoạn review này, đây là những lý do khiến các cổ phiếu này bị loại khỏi giỏ chỉ số VN30. Những thay đổi này sát với dự báo của chúng tôi.

5 cổ phiếu dự phòng trong đợt review này là GEX, PHR, KBC, VHC và VPI. Vốn hóa thị trường của các cổ phiếu này dao động từ 7.450 tỷ đồng-11.000 tỷ đồng.

Sau khi review, chúng tôi ước tính BVH, TPB và PDR sẽ được thêm vào với tỷ trọng lần lượt là 0,5%, 1,9% và 0,9 %% trong khi đó, các cổ phiếu SAB, EIB và ROS sẽ bị loại bỏ, với tỷ trọng hiện tại lần lượt là 1,5%, 2,5% và 0,2 %.

5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất sẽ là VNM (10%), TCB (8,9%), HPG (8,6%), VIC (7,9%) và VPB (7,2%). Ngành ngân hàng, có 9 ngân hàng nằm trong giỏ chỉ số – TCB, VPB, MBB, VCB, STB, HDB, CTG, TPB và BID – chiếm khoảng 37% tổng tỷ trọng của giỏ VN30, theo sau là ngành BĐS với tỷ trọng 20% và ngành thực phẩm & đồ uống có tỷ trọng 15%.

Tổng vốn hóa thị trường của giỏ chỉ số VN30 mới này chiếm 70,3% tổng vốn hóa thị trường của HSX hiện tại.

Dự kiến mua/bán cổ phiếu từ các quỹ E1VFVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF

Các quỹ E1VFVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở. Việc thay đổi tỷ trọng cổ phiếu trong giỏ VN30 sẽ tác động lớn đến hoạt động giao dịch của 3 quỹ ETF này. Việc cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF này sẽ diễn ra vào ngày 29/2/2021. Tổng giá trị quản lý hiện tại của các quỹ E1VFVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF và MAFM VN30 ETF lần lượt là là 8.799 tỷ đồng (377,6 triệu USD), 59,2 tỷ đồng (2,54 triệu USD) và 132,8 tỷ đồng (5,7 triệu USD). Chúng tôi ước tính 3 quỹ ETF này sẽ mua vào khoảng 0,7 triệu cổ phiếu BVH, 5,87 triệu cổ phiếu TPB, 1,5 triệu cổ phiếu PDR và bán ra 10 triệu cổ phiếu EIB, 5,4 triệu cổ phiếu ROS và 0,68 triệu cổ phiếu SAB. Ngoài ra, các quỹ ETF này sẽ mua một lượng đáng kể các cổ phiếu khác, bao gồm VNM (1,5 triệu cổ phiếu) và VPB (0,94 triệu cổ phiếu), và bán ra các cổ phiếu bao gồm TCB (2,1 triệu cổ phiếu) và CTG (1,9 triệu cổ phiếu).

Lưu ý, những biến động về giá thị trường và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc hoạt động tái cơ cấu danh mục có thể khiến tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu thay đổi.

Đợt review chỉ số nửa năm sau sẽ diễn ra vào tháng 7/2021.

Chúng tôi nhận thấy, từ đầu năm 2021 đến nay, quỹ ETF E1VFVN30 đã thu hút được tổng dòng vốn là 6,6 triệu USD (154,5 tỷ đồng), tương đương với tăng 21,6 triệu chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ của E1VFVN30 đang giao dịch thấp hơn 0,01% so với NAV, do đó, chúng tôi cho rằng khả năng thu hút dòng vốn vào thời điểm này sẽ hạn chế.

Bảng 2: Danh sách các cổ phiếu thành phần mới trong giỏ chỉ sổ VN30 T1/2020 Cập nhật nhanh Thị trường - Kết quả review chỉ số VN30 bán niên tháng 1/2021

Bảng 3: 5 Cổ phiếu dự phòng của chỉ số VN30 tháng 1/20200 Cập nhật nhanh Thị trường - Kết quả review chỉ số VN30 bán niên tháng 1/2021

Bảng 4: Dự báo số lượng cổ phiếu mua vào/bán ra từ các quỹE1VFN30 ETF, SSIAM VN30 ETF and MAFM VN30 ETF Cập nhật nhanh Thị trường - Kết quả review chỉ số VN30 bán niên tháng 1/2021

Biểu đồ 5: Dòng vốn của quỹ E1VNVN30 (triệu USD) Cập nhật nhanh Thị trường - Kết quả review chỉ số VN30 bán niên tháng 1/2021

Biểu đồ 6: E1VFVN30 NAV & giá (USD)Cập nhật nhanh Thị trường - Kết quả review chỉ số VN30 bán niên tháng 1/2021

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

Gọi ngay
Messenger
Zalo chát
Mở tài khoản
Góp ý